Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kulttuuri ja taide » Saara Ekströms utställning Alkemi öppnar i Wäinö Aaltonens museum

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala

Saara Ekströms utställning Alkemi öppnar i Wäinö Aaltonens museum

Pressmeddelande.
Publicerad: 04.02.2016 kl. 10:00
Utgivare: Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala

Wäinö Aaltonens museum
5.2–24.4.2016

Saara Ekström Alkemi

I Saara Ekströms (f. 1965) utställning Alkemi verkar materialen och motiven genomgå en konstant förändring. Verken studerar omvandlingarnas betydelse och ifrågasätter våra värderingar och sätt att strukturera, klassificera och värdera så väl materia, bilder som konstverk.

Med finns fotografier, videoverk samt installationer. Ljudet blir likvärdigt med bilden som ett element som styr atmosfären och en faktor som definierar rummet. Insekters surr, näktergalens sång, ljudet av en sax som klipper ylletyg och elektronisk musik avspeglar var och en på sitt sätt de alkemistiska processerna i jäsning, mutation, tillväxt och tynande.

I den filmatiska, till sin atmosfär suggestiva utställningshelheten fångar tiden besökaren i sina dimensioner. Tidsnivåerna som blandas erbjuder en möjlighet till elementens konflikt, motsättningarnas och spegelbildernas drama. Minnet och glömskan, sanningen och illusionen, det vackra och det ohyggliga flätas i varandra. Tystnaden möter kaoset. Tiden bryter ned och bygger upp. Det dyrbara blir avfall och det obetydliga en levande händelse; också verkens gestaltningsprocesser startar i ödemarkerna för bortslängda material.

I trekanalsvideoinstallationen Phantasma för kameran åskådaren till akvariebyggnaden som öppnades 1939 i Köpenhamn, dess drömlika chimära och förfallande utrymmen. Det organiska och mekaniska möts. Tiden´driver motsatta element mot en gemensam förödelse där de smälter samman till något helt nytt.

Inventarium, som förverkligats som en dagstidning och är konstruerad av texter och arkivbilder, beskriver eremitbröderna Langley och Homer Collyers öde i New York på 1940-talet under trycket av en ökande föremålsmassa. Verket ställer frågor om begreppen samla, ordna och lort.

Största delen av utställningens verk är nya, färdigställda enkom för denna utställning.

Länk till pressbildbanken http://compass.nitro.fi/Compass/Pressbank.do?c=turku&cmd=show&id=390&lang=fi

Ytterligare uppgifter
Susanna Hujala, utställningsamanuens
tfn 050 343 4626, susanna.hujala@turku.fi
Åbo museicentral, Åbo stads fritidssektor

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs