Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kulttuuri ja taide » Onnimanni-priset 2012 till Celia-bibliotekets tjänster för barn och unga

Celia

Onnimanni-priset 2012 till Celia-bibliotekets tjänster för barn och unga

Pressmeddelande.
Publicerad: 17.10.2012 kl. 14:30
Utgivare: Celia

Onnimanni-priset, som delas ut av Barnboksinstitutet, går i år till tjänsterna för barn och unga vid Celia-biblioteket. Statens specialbibliotek Celia har som mål att främja jämställdheten i fråga om möjligheterna att njuta av litteratur och att få information. Celia betjänar barn och unga med läshinder i hela landet. Biblioteket arbetar framgångsrikt för att alla läsare i Finland ska ha tillträde till barn- och ungdomslitteraturens värld.

Celia erbjuder mångsidiga tjänster för barn och unga. Alla som har svårt att läsa en vanlig tryckt bok är välkomna som kunder, oavsett om orsaken till läshindret är dyslexi, synskada, svag syn, muskelsjukdom eller något annat motsvarande. I den mångsidiga och aktuella samlingen av barnlitteratur för utlåning finns böcker för var och en. Även urvalet av avgiftsbelagda läroböcker har utvecklats långsiktigt.

Celia för barn och unga gör ett unikt, viktigt arbete med bilderböcker för synskadade barn, dvs. så kallade taktila böcker. Celia är det enda stället i Finland där barn kan låna taktila böcker, som bygger på reliefbilder som man kan känna på med fingrarna. Celia för barn och unga har inte bara utmärkt sig genom att skaffa nya taktila böcker utan även genom sina satsningar på att hitta och utbilda nya tillverkare av taktila böcker.

Juryn vill uttrycka ett särskilt tack till Celias tjänster för barn och unga för det sätt på vilket biblioteket utvecklat sin verksamhet för att motsvara 2000-talets utmaningar. Den engagerade personalen har kompletterat det välfungerande systemet för utlåning av material med nya projekt som uppmuntrar till läsning. Som ett utmärkt exempel på detta kan nämnas Celias bokklubbar för läsare i olika åldrar. Genom att gå med i olika bokklubbar får barnen utan separat beställning nya barn- och ungdomsböcker skickade hem till sig. Böcker finns att få som tal- och punktskriftsböcker.

Skolelever med läs- och skrivsvårigheter kan avlägga läsdiplomet Smarta läsare i samarbete med Celia. Biblioteket har dessutom satsat på att skapa webbplatsen dyslexi.fi och Facebooksidan Senat sakaisin för att nå unga med läs- och skrivsvårigheter och på detta sätt få alla som behöver tjänsterna att börja använda dem.

Onnimanni-priset, som delades ut första gången 1993, tilldelas personer, arbetsgrupper eller samfund som främjar barn- och ungdomslitteraturens ställning och betydelse. Pristagaren får ett diplom, Marjatta Kurenniemis sagoroman Oli ennen Onnimanni samt tre penninglotter.

Prisnämnden bestod av bibliotekarie Katri Syrjälä (ordf.), forskarna Marleena Stolp och Seija Haapakoski, förläggare Leena Reiman och lärare Noora Miettinen.

Ytterligare information:

Onnimanni-priset:

Byråsekreterare Seija Haapakoski, Barnboksinstitutet, tfn (03) 3141 8400, seija.haapakoski@lastenkirjainstituutti.fi

Celia-biblioteket:

Informatör Johanna Kainulainen, Celia-biblioteket, tfn 040 186 9129, johanna.kainulainen@celia.fi

Barnboksinstitutet är ett riksomfattande specialbibliotek och lagrings- och informationscentrum för finländsk barn- och ungdomslitteratur. Barnboksinstitutets mål är att öka kunskaperna om den inhemska barn- och ungdomslitteraturen i Finland och främja forskningen på detta område.

Celia är ett statligt specialbibliotek som producerar och förmedlar litteratur i tillgänglig form till alla som på grund av sjukdom eller handikapp har svårt att läsa vanliga, tryckta böcker. Celias kunder kan till exempel vara synskadade, dyslektiker, ha inlärningssvårigheter, vara utvecklingsstörda eller lida av någon muskelsjukdom. Celia erbjuder sina kunder att gratis låna skön- och facklitteratur bl.a. som talböcker, punktskriftsböcker och elektroniska böcker. Celia producerar också, säljer eller lånar ut läroböcker i tillgänglig form för olika utbildningsnivåer. I sortimentet hittar man de flesta läroböckerna för grundskolan och ett stort antal läroböcker för gymnasiet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs