Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kulttuuri ja taide » Manusförfattare Pekko Pesonen och filmregissör Aleksi Salmenperä fick femåriga konstnärsprofessorsstipendier

Taiteen edistämiskeskus (Taike)

Manusförfattare Pekko Pesonen och filmregissör Aleksi Salmenperä fick femåriga konstnärsprofessorsstipendier

Pressmeddelande.
Publicerad: 18.08.2016 kl. 10:29
Utgivare: Taiteen edistämiskeskus (Taike)

Statens audiovisuella konstkommission har delat ut filmkonstens, mediekonstens samt ljus- och ljudkonstens konstnärsstipendier som inleds 2017. Konstnärsstipendiet beviljades till sexton konstnärer inom filmbranschen, åtta mediekonstnärer och tre professionella inom ljus- och ljudkonst.

Manusförfattare Pekko Pesonen och filmregissör Aleksi Salmenperä fick femåriga konstnärsprofessorsstipendier.

Pekko Pesonen är en mångsidig manusförfattare inom varierande genren. Han har lyckats få fram humor i känsliga ämnen så som i filmen Hela vägen (Lapsia ja aikuisia) och har underhållit finländare med hurtig humor i filmen Lappland Odyssey (Napapiirin sankarit). Filmen Jätten som handlar om Talvivaaragruvan återgav starkt bilden av ett korrumperat ämbetsmansmaskineri och tog på så sätt ställning till ett aktuellt tema.

Kommissionen beskriver Aleksi Salmenperä som en av vår samtids mest egenartade finländska filmregissörer. Den både i Finland och utomlands belönade regissören har också vågat sig på mer experimentell episodfilm (Häiriötekijä) och lyckats däri väl. Salmenperäs två första långfilmer – Hela vägen och A Man’s Job (Miehen työ) har båda valts till Finlands Oscarkandidater.

Konstnärsprofessorsstipendierna beviljas på ansökan till särskilt meriterade konstnärer och stipendietagaren har rätt att använda titeln konstnärsprofessor.

Det kom 120 ansökningar från filmkonstens område. År 2017 arbetar sammantaget 30 konstnärer med filmkonstens konstnärsstipendium.

Det femåriga konstnärsstipendiet inom mediekonst beviljades till bildkonstnär Oliver Kochta-Kalleinen. Den även internationellt erkända konstnärer skapar tillsammans med sin kollega Tellervo Kalleinen videoinstallationer, filmer eller evenemang i ett kreativt samarbete med deltagarna.

De treåriga konstnärsstipendierna beviljades till mediekonstnär, regissör Marikki Hakola samt ljud- och mediekonstnär Petri Kuljuntausta.

Kommissionen mottog 120 ansökningar från mediekonstens område, år 2017 arbetar sammantaget 16 konstnärer med mediekonstens konstnärsstipendium.

Kommissionen mottog 23 ansökningar från ljud- och ljuskonstens område. Det ettåriga stipendiet gick till mediekonstnär Jari Haanperä. Han är en av den finländska ljuskonstens pionjärer och en av de få konstnärer som endast koncentrerat sig på ljus. Haanperä har också främjat den finländska samtidskonstens internationella synlighet genom att vara verksam som kurator för ett projektgalleri i Berlin.  

Statens audiovisuella konstkommission är ett av Centret för konstfrämjandes (Taike) expertorgan. Det fattar beslut om kollegialt bedömda stipendier och pris åt konstnärer, konstnärsgrupper och sammanslutningar.

Filmkonstens konstnärsstipendier

Femårigt konstnärsprofessorsstipendium

Pesonen Pekko, Helsinki
Salmenperä Aleksi, Karkkila

Femårigt

Lindgren Karoliina, Helsinki
Ramezan Hamy, Helsinki

Treårigt

Laamo Mina, Helsinki
Pesonen Antti, Helsinki
Tervo Miia, Helsinki

Ettårigt

Aaltonen Sari, Lohja
Illi Esa, Helsinki
Mattila Kirsi, Helsinki
Nikki Teemu, Lohja
Toivoniemi Jenni, Helsinki

Halvårigt

Gauriloff Katja, Rovaniemi
Lindholm Anne-Mari, Vantaa
Vartiainen Hannes, Järvenpää
Veikkolainen Pekka, Järvenpää

Mediekonstens konstnärsstipendier

Femårigt

Kochta-Kalleinen Oliver, Helsinki

Treårigt

Hakola Marikki, Porvoo
Kuljuntausta Petri, Helsinki

Ettårigt

Blom Risto-Pekka, Tampere
Pallasvuo Jaakko, Helsinki
Rönkkö Nastja Säde, Helsinki
Suomi-Väänänen Maarit, Helsinki
van Ingen Juha, Helsinki

Ljus- och ljudkonstens konstnärsstipendier

Ettårigt

Haanperä Jari, Helsinki

Halvårigt

Haapoja Mikko, Helsinki
Ihalainen Kirsi, Helsinki

Centret för konstfrämjande (Taike) är ett expert- och serviceämbetsverk för konstfrämjande. Taike och i dess anknytning verkande konstkommissioner och nämnder delar ut stipendier åt professionella konstnärer och bidrag åt sammanslutningar inom konstfältet. Det tjänstgör 80 personer i ämbetsverket. Hälften av dessa är tjänstemän och hälften länskonstnärer för viss tid, vilka verkar i konstfrämjande projekt runtom i landet. Taikes huvudkontor finns beläget i Helsingfors och har därutöver regionala byråer.

Taikes hemsida    Taike i Facebook

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs