Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kulttuuri ja taide » Länskonstnär främjar kulturell mångfald

Taiteen edistämiskeskus (Taike)

Länskonstnär främjar kulturell mångfald

Pressmeddelande.
Publicerad: 15.06.2016 kl. 13:35
Utgivare: Taiteen edistämiskeskus (Taike)

Musiker Mertsi Lindgren tillträdde i början av juni som länskonstnär för kulturell mångfald vid Centret för konstfrämjande.

Länskonstnären främjar kulturell mångfald bland annat genom att initiera och koordinera samarbete i projekt mellan majoritets- och minoritetskulturer. Han bygger samarbetsnätverk och stärker växelverkan mellan olika kulturella grupper.

Med länskonstnärens arbetsinsats strävar Centret för konstfrämjande (Taike) efter en förändring i strukturer och attityder. Målet är att öka kunskapen om konstens möjligheter och på så sätt också skapa fler sysselsättningsmöjligheter för konstnärer.

”I det nuvarande samhällsklimatet krävs en aktivare interkulturell dialog och en ökad förståelse för olikheter. Konsten har i dessa avseenden mycket att ge, vilket är orsaken till att vi riktar vår länskonstnärsinsats till främjande av kulturell mångfald”, konstaterar Taikes direktör Minna Sirnö.

Mertsi Lindgren (f. 1980) som valdes till uppgiften är en professionell musiker som har främjat romsk kultur mångsidigt inom olika föreningar, inom den privata sektorn, kommunen och statsförvaltningen. Som professionell uppträdare och kulturtolkare, förstärker Lindgren också förverkligande av rättigheter till konst och kultur för den romska minoriteten.

För tillfället arbetar fem länskonstnärer i uppgifter inom kulturell mångfald. De främjar bland annat samisk kultur, nordiskt samarbete och mångkultur.

Att främja kulturell mångfald samt kulturexport och -utbyte hör till Taikes lagstadgade uppgifter. Som bäst förbereder Taike ett utvecklingsprogram för kulturell mångfald och mobilitets. Programmens mål och åtgärder publiceras i slutet av året.

Uppgiften som länskonstnär för kulturell mångfald söktes av 82 personer. Centret för konstfrämjandes (Taike) länskonstnärer kan ha uppgifter som är regionala, gemensamma för regionerna eller riksomfattande. Länskonstnärernas arbete finansieras ur tipsmedel. År 2016 har Taike 40 länskonstnärer.


 

Centret för konstfrämjande (Taike) är ett expert- och serviceämbetsverk för konstfrämjande. Taike och i dess anknytning verkande konstkommissioner och nämnder delar ut stipendier åt professionella konstnärer och bidrag åt sammanslutningar inom konstfältet. Det tjänstgör 80 personer i ämbetsverket. Hälften av dessa är tjänstemän och hälften länskonstnärer för viss tid, vilka verkar i konstfrämjande projekt runtom i landet. Taikes huvudkontor finns beläget i Helsingfors och har därutöver regionala byråer.

Taikes hemsida    Taike i Facebook

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs