Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kulttuuri ja taide » Kejserliga gåvor från Pavlovskpalatset i Åbo slott

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala

Kejserliga gåvor från Pavlovskpalatset i Åbo slott

Pressmeddelande.
Publicerad: 04.12.2015 kl. 10:45
Utgivare: Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala

Kejserliga gåvor från Pavlovskpalatset berättar om den ryska kejserliga gåvokulturen. I Åbo slott visas över 150 överdådiga gåvoföremål från det kejserliga palatsets samlingar i Pavlovsk, som ligger nära S:t Petersburg. I utställningen ser man bl.a. delar av porslinsserviser, cigarrettetuier, skrin, solfjädrar, skulpturer och dekorationsföremål samt porträtt. Med finns också föremål framställda av Fabergés mästare.

I samlingarna i palatset i Pavlovsk finns gåvor speciellt från tiden då palatsets värdinna, kejsarinnan Maria Fjodorovna (1759–1828, född Sophia Dorothea, prinsessan av Württemberg) bodde där, men till samlingarna hör också rikligt med gåvor som andra kejserliga fått under olika tider för olika palats. Utställningens övriga huvudpersoner är den sista kejsaren Nikolaj II (1868–1918) och kejsarinnan Alexandra Fjodorovna (1872–1918), och under deras tid nådde den överdådiga gåvokulturen sin spets.

En överdådig gåvokultur
Föremålen avspeglar det ryska kejserliga hovets överdådiga gåvokultur från slutet av 1700-talet till början av 1900-talet. Gåvorna var en väsentlig del av både den regerande familjens officiella och privata liv. Gåvorna omges av berättelser om familjerelationernas historia, internationella kontakter och rikets interna officiella händelser. De skänkta föremålen avspeglar också modets och stilens historia, den kejserliga familjens preferenser samt rikedomen i hovets andliga, konstnärliga och samhälleliga liv.

Rikligt med uppgifter om den kejserliga gåvokulturen finns bevarade i familjen Romanovs memoarer, dagböcker och brev. Gåvorna som man gav varandra inom familjen och släkten hörde vanligtvis till de årliga festerna, till exempel julen, nyåret och påsken eller olika skeden i livet, till exempel förlovningar och bröllop, födelseoch namnsdagar, kröningar och barnens födelse- och dopdagar. Typiska gåvor i familjekretsen var smycken, små bruks- och prydnadsföremål som guld- och silversmeder framställt, porslinsserviser samt konstföremål.

Under tiden som utställningen täcker påverkades konsten, inredningen, arkitekturen och modet av i synnerhet neoklassicismen och i början av 1800-talet av empiren, som hade utvecklats i Napoleons Frankrike, och som också kallas kejsarstilen. Under Alexander III:s tid blev man också allt mera intresserad av Rysslands egen historia, och genom det uppstod den nationalromantiska, neoryska riktningen som hämtade sin inspiration från folksägnerna.

Kejserliga gåvor från Pavlovskpalatset i Åbo slott 5.12.2015-3.4.2016

Utställningsguidningar i december lördagar och söndagar 5–20.12 (ej 6.12) kl. 14.

Pressfoton http://compass.nitro.fi/Compass/Pressbank.do?c=turku&cmd=show&id=387&lang=fi

Ytterligare information
Päivi Lönnberg, forskare
Tfn 040 170 6742, paivi.lonnberg@turku.fi
Åbo museicentral, Åbo stads fritidssektor

Utställningen har genomförts i samarbete med det statliga museet i Pavlovsk och muséerna i Villmanstrand. Utställningen visas efter Åbo slott i Etelä-Karjalan museo, Villmanstrand 29.4–2.10.2016.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs