Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kulttuuri ja taide » Jubileumsmynt för läsfärdighet

Suomen Rahapaja Oy

Jubileumsmynt för läsfärdighet

Pressmeddelande.
Publicerad: 28.04.2014 kl. 12:53
Utgivare: Suomen Rahapaja Oy

I enlighet med finansministeriets beslut har Myntverket i Finland idag gett ut ett jubileumsmynt för att hedra läsfärdigheten. Under läsåret 2014–2015 firas i Finland temaåret Läslust för en mångsidig läsfärdighet med understöd av undervisnings- och kulturministeriet. Jubileumsmyntet för Läsfärdighet är det sjätte myntet som getts ut i myntserien Etiska jubileumsmynt.

Finansministeriet har utfärdat en förordning om jubileumsmyntet för Läsfärdighet. Bekanta dig med förordningen om jubileumsmyntet här http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140290

Under alla tider har människor meddelat sig med olika slags tecken, som nu har förevigats på jubileumsmyntet för Läsfärdighet. I finansministeriets förordning finns beskrivet att myntens teckensida består av koncentriska cirklar av tecken som börjar med en evighetssymbol i mitten. Symbolen omges av en ring av de binära talen noll och ett, som i sin tur omges av en ring av noter. Nästa ring består av punktskrift. På myntens valörsida avbildas hällmålningsfigurer i en ring.

Projektgruppen bakom Läslust har glatt sig över temaårets jubileumsmynt.

"Jubileumsmyntet för Läsfärdighet beskriver på ett fint sätt att det finns läsare och läsfärdigheter av olika slag och att alla läsvanor är viktiga. Det är just en mångsidig läsfärdighet som hör till de väsentliga sakerna under temaåret Läslust. Vi har ett tiotal pilotprojekt runt om i Finland som syftar till att öka intresset för att tillsammans läsa och producera olika texter, till exempel genom att göra en animation utifrån ett litterärt verk eller läsa och skriva på en surfplatta”, säger Eeva Kurttila-Matero som är projektchef för temaåret Läslust.

Avsikten med programmet Läslust är att främja barns och ungas läsintresse och stärka de färdigheter som behövs.

Sjätte etiska jubileumsmyntet enligt finansministeriets beslut

Inom myntserien Etiska jubileumsmynt har det tidigare getts ut jubileumsmynten Mångkulturalism (2013), Jämlikhet och tolerans (2012), Skyddet av Östersjön (2011), Barn och kreativitet (2010) samt Fred och säkerhet (2009).

"Myntverket i Finland är stolt över att varje år alltsedan år 2009 ha fått tillverka ett jubileumsmynt i silver med en etisk värdegrund. Jubileumsmynten är statsmaktens officiella hedersbetygelser. De etiska jubileumsmynten väcker debatt om teman som är viktiga i Finland och även internationellt”, säger kommunikationsdirektör Henna Karjalainen vid Myntverket i Finland.

Jubileumsmyntet har präglats i två versioner

Jubileumsmyntet för Läsfärdighet har präglats i valörer med nominella värdet 10 euro och 20 euro. Jubileumsmynten kan köpas från Myntverket i Finlands webbutik och av återförsäljare.

Jubileumsmynt med nominella värdet 10 euro säljs i presentförpackning. Jubileumsmyntet för Läsfärdighet med nominella värdet 10 euro har en silverhalt på Ag500. De präglas i högst 10 000 exemplar. Jubileumsmyntet har en diameter på 28,5 mm och väger 10 g. I webbutiken är priset på jubileumsmyntet 38 euro.

Jubileumsmyntet för Läsfärdighet med nominella värdet 20 euro präglas endast i 5 000 exemplar och har en silverhalt på Ag925. Jubileumsmyntet har en diameter på 38,6 mm och väger 25,5 g. I webbutiken är priset på jubileumsmyntet 61 euro. Bägge versionerna av jubileumsmyntet är spegelblanka i proof-kvalitet. Pertti Mäkinen har designat jubileumsmyntet.

Myntverket i Finland präglar även ett numrerat specialparti på 100 exemplar av jubileumsmyntet för Läsfärdighet med nominella värdet 20 euro. Numrerade jubileumsmynt kan beställas via Myntverket i Finlands kundtjänst per telefon 09-8943 4343 från och med den 28 april vardagar kl. 9–15. Priset på ett numrerat jubileumsmynt är 100 euro.

Närmare upplysningar:

Katriina Holm
Kommunikations- och marknadsplanerare
Myntverket i Finland
Tfn +358 400 211 066
katriina.holm(at)mint.fi 

Bilagor

Koncernen Myntverket i Finland designar, marknadsför och tillverkar metallmynt, plantsar, samlar- och gåvomynt samt myntserier. Koncernen är det starkaste myntverket inom euroområdet och en av världens största myntexportörer. Företaget ägs av finska staten. Saxonia Mint of Finland är dotterbolag till Myntverket i Finland. Finländarna kan bekanta sig med mynttillverkning på utställningen Myntets väg vid vetenskapscentret Heureka. Närmare upplysningar om evenemang år 2014 finns på adressen www.suomenrahapaja.fi

 

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs