Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kulttuuri ja taide » Inbjudan till informationstillfälle: Åboland, vår gemensamma kulturmiljö och Hållbar byggnadsvård

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala

Inbjudan till informationstillfälle: Åboland, vår gemensamma kulturmiljö och Hållbar byggnadsvård

Pressmeddelande.
Publicerad: 04.01.2016 kl. 10:54
Utgivare: Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala

Inbjudan till informationstillfälle

Fredag 8.1.2016
Curatio, Byggnadsårdsförening i Åboland r.f.
Björkfeldtas, Malmgatan 6, Pargas

Egentliga Finlands Landskapsmuseum och Curatio Byggnadsvårdsförening i Åboland rf förverkligar i samarbete två projekt under de kommande åren. I samma båt r.f. har godkänt för finansiering Egentliga Finlands Landskapsmuseets projekt Åboland, vår gemensamma kulturmiljö, som förverkligas i samarbete med Curatio Byggnadsvårdsförening i Åboland rf. I projektet produceras kulturmiljöprogram tillsammans med invånare, föreningar och andra lokala aktörer. Projektet förverkligas under åren 2016–2017.

NTM-centralen har godkänt Curatio Byggnadsvårdsförening i Åboland rf:s projekt Hållbar byggnadsvård för finansiering.  Projektet riktar sig i första hand till husbyggare, renoverare och planerare. Projektets informationsförmedlingstillfällen är öppna även för allmänheten. Projekttiden är 2,5 år och finansieras vi den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Åboland, vår gemensamma kulturmiljö
Åbolands skärgårds kulturarv är unikt, rikt och till och med globalt sett en betydande miljöhelhet. Målsättningen för kulturmiljöprogrammet är att föra fram befintlig kulturmiljö samt olika sätt att utnytjja och utveckla denna på ett hållbart sätt.

På olika orter i området arrangeras kulturmiljöverkstäder tillsammans med invånarna och andra aktörer. Verkstäderna arrangeras i samarbete med Curatio rf:s Hållbar byggnadsvård-projekt, vars ett mål är att engagera invånarna att ta vara på sina hus genom underhåll och vid behov, reparation.

Som grund för kulturmiljöprogrammet och verkstäderna fungerar de inventeringar av den bebyggda miljön, som Landskapsmuseet gjort, lokal historia och lokalbefolkningens erfarenhetskunskap. I Kimitoön finns inventeringar insamlade under åren 2011-1013, vilka är bevarade i Egentliga Finlands landskapsmuseets inventeringsportal (MIP). Inom Pargas stad är inventeringarna delvis bristfälliga, och dessa kompletteras så, att inventeringarna täcker hela området.

Som resultat av projektet tillkommer Åbolands kulturmiljöprogram, vari finns analyserade kulturmiljöbeskrivningar samt lokala målsättningar för vården av kulturmilljön och åtgärdsförslag. I programmet ingår även i Hållbar byggnadsvård -projektet producerad konkreta byggnadsvårdsråd.

Kulturmiljöprogrammet kan utnyttjas i alla byars utvecklingsprojekt, inom byggnadsvård, i landskapsvård och  markanvändningsplanering.

Hållbar byggnadsvård

Den bebyggda kulturmiljön är väsentlig med tanke på skärgårdens dragningskraft och trivsel. Å andra sidan finns inom området endast några företag, som specialiserat sig på vården av byggnadsarvet., vilket leder till att en stor del av dessa arbetstillfällen går till företag utanför målområdet eller till företag som inte beaktar den byggnadsteknik och -fysik som husen byggdes med före 1960, dvs. bevarande byggnadsvårdsmetoder. Genom att öka kunskapen om byggnadstekniken och -fysiken, användbara material samt bevarande byggnadsvård i äldre hus, höjs nivån på arbetet och naturresurser besparas. Vid ökad yrkeskunskap blir företagens serviceutbud mångsidigare. I projektet ges också färdigheter för samarbete byggföretag emellan.

Bevarande (besparande) byggnadsvård sparar resurser och lämnar ett mindre koldioxidutsläpp än "riv och bygg på nytt" -sättet. Energiekonomiska lösningar bör även granskas i förhållande till de använda resurserna och materialens livslängd och -livscykel.

I projektet arrangeras allmänna informationstillfällen med hjälp av en inom byggnadsrestaurering professionell anställd projektperson med lång erfarenhet av praktisk och teoretisk byggnadsvård. Informationstillfällen består av framföranden och diskussioner om byggnadsteknik och -fysik, energieffektiviseringsåtgärder, materialkunskap och samarbetsmöjligheter. Målgruppen för projektet är i första hand landsbygdens byggföretag samt invånarna. I samarbete med projektet Åboland, vår gemensamma kulturmiljö arrangeras verkstäder, vari deltagare engageras att värdesätta och underhålla sin bebyggda kulturmiljö och använda företagens tjänster.

Tillägguppgifter
Marianne Hemgård, verksamhetsledare, Curatio r.f.
tel. 050 375 3595, marianne.hemgard@parnet.fi

Paula Saarento, forskare
tel. 040 707 5104, paula.saarento@turku.fi
Egentliga Finlands landskapsmuseum
Åbo museicentral, Åbo stads fritidssektorn

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs