Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kulttuuri ja taide » Hanaholmens kulturcentrum moderniseras genom en omfattande renovering

Senaatti-kiinteistöt

Hanaholmens kulturcentrum moderniseras genom en omfattande renovering

Pressmeddelande.
Publicerad: 19.08.2016 kl. 13:00
Utgivare: Senaatti-kiinteistöt

Det omfattande projektet med att modernisera Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland har nu nått till taklagsskedet, vilket firas på byggplatsen fredagen den 19 augusti.  

Fastigheten är välskött och den har planmässigt genomgått årliga reparationer i enlighet med Senatfastigheters praxis.  Huset är ändå redan över 40 år gammalt och har nu uppnått åldern för en grundligare renovering. 

Renoveringen och moderniseringen utförs med pietet och med respekt för byggnadens ursprungliga karaktär, men ändå så att hustekniken och fasadelementen anpassas till dagens krav.  Kulturcentret får också en helt ny våning dit kontorsutrymmena koncentreras. 

Moderniserade Hanaholmen är en upplevelse

I samband med renoveringen förbättras fastighetens funktionalitet, och de nuvarande utrymmena kommer att återställas till sina ursprungliga funktioner. 

Målet är att de moderniserade utrymmena ännu bättre ska svara mot kulturcentrets nuvarande och framtida verksamhet.  Det moderniserade Hanaholmen är mer funktionellt för användarna än tidigare, och det kommer att göras till en ännu bättre plats för möten och nätverksbildning än vad det varit hittills.I kulturcentret verkar även ett hotell och en restaurang, så en del av fastigheten består av hotellrum, möteslokaler, restaurang och andra kundutrymmen.

-        Det moderniserade Hanaholmen svarar mot dagens utmaningar. De helt nya kundutrymmena och den moderniserade tekniken liksom också konstparken runt huset kommer att vara en upplevelse, säger Hanaholmens verkställande direktör Gunvor Kronman.

Ett spetsprojekt för Senatfastigheter

Projektet genomförs med ett s.k. alliansavtal som Senatfastigheter har lanserat och med vilket det genomför alla sina viktiga och största projekt. Projektmodellen betonar bl.a. samarbete mellan olika parter.  Entreprenör är NCC.

Avtalet mellan Senatfastigheter och NCC är baserat på en fast ersättning, utöver vilken NCC dessutom har möjlighet att få extra ersättningar för att ha uppnått de mål som avtalats i alliansavtalet. Extra mål är att de målsatta kostnaderna underskrids, renoveringen blir klar inom utsatt tid, arbetssäkerheten tryggas, avvärjningen av ekonomisk brottslighet lyckas, arbetets kvalitet säkras, prognosen för de slutliga kostnaderna är exakt, fel och brister avhjälps snabbt och kundupplevelsen är god (t.ex. samarbete och växelverkan).

På arbetsplatsen följer man varje vecka upp arbetssäkerheten, och medelvärdet för arbetssäkerhetsmätningarna ligger för närvarande på 97 %, vilket är mycket bra.

För bekämpning av ekonomisk brottslighet har Senatfastigheter bra instruktioner. Den som inte godkänner och undertecknar villkoren innan ett entreprenadavtal ingås blir inte godkänd som underleverantör.

Arbetsplatsen har fått godkänt både vid myndigheternas överraskningskontroll och vid Senatfastigheters interna kontroll.

Hanteringen av fuktighet, ordning och renlighet på arbetsplatsen övervakas varje vecka av en särskild konsult och genom veckorapporter.

Byggnadsarbetena på Hanaholmen inleddes i december 2015, och återinflyttningen till den nyrenoverade fastigheten äger rum under senvåren 2017, Finlands 100-årsjubileumsår.

Närmare information:

branschdirektör Olavi Hiekka, olavi.hiekka@senaatti.fi,  tfn 0400 252 394
byggherrechef Markku Inkeroinen, markku.inkeroinen@senaatti.fi , tfn 040 566 4484
verkställande direktör Gunvor Kronman gunvor.kronman@hanaholmen.fi , tfn 040 745 1738

Hanaholmen är en statsägd fastighet i Esbo på adressen Hanaholmsstranden 5. Huvudbyggnaden blev klar redan 1975. De ursprungliga planerna har uppgjorts av arkitektbyrå Veikko Malmio & Co och inredningsarkitekt Yrjö Sotamaa. Arkitekter för renoveringen och ombyggnaden är Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy utifrån konkurrensutsättning.

 

 

Bilagor

Senatfastigheter är ett statligt affärsverk som vars uppgift är att verka som statens expert på arbetsmiljöer och lokaler. Vi erbjuder och producerar tjänster främst för statsförvaltningen. Senatfastigheter erbjuder nya arbetssätt och -miljöer som hjälper aktörerna inom statsförvaltningen att arbeta smartare och därmed lyckas med sin egen kärnverksamhet. www.senaatti.fi 

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs