Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kulttuuri ja taide » Finlands konstakademis prisutställning öppnas på EMMA

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

Finlands konstakademis prisutställning öppnas på EMMA

Pressmeddelande.
Publicerad: 21.10.2014 kl. 15:10
Utgivare: EMMA - Espoon modernin taiteen museo

 

Stiftelsen Finlands Konstakademi tilldelade sitt nyinrättade pris till bildkonstnären Tuomas A. Laitinen (född 1976) som skapar storslagna installationer av ljud, ljus och rörliga bilder. I priset ingår utställningen Fundamental Matter som öppnas på EMMA den 22 oktober 2014. Utställningen ger sig i kast med aktuella globala frågeställningar.


Huvudverket i utställningen är en fyrkanals videoinstallation, Conductor, där fokus ligger på förändringar i den av människan skapade miljön i form av materiens kretslopp. Utställningen omfattar både enkanals videoverk och installationer i rummet. Samtliga fem verk är nyskapade alster för utställningen. Kurator för utställningen är Pilvi Kalhama.

Tuomas A. Laitinen gick ut utbildningsprogrammet i tid- och rumkonst vid Bildkonstakademin 2008. På sistone har han arbetat bland annat i USA, Tyskland och Estland. Merparten av hans projekt under de senaste åren finns i Kina. Verk av Laitinen har också visats i Finland, Australien, Japan och Turkiet.

 

Fundamental Matter utställnings trailer: http://vimeo.com/108770415

Utställnings verk:

Conductor 2014

Tuomas A. Laitinen använder i sitt verk kopparns kretslopp som utgångspunkt för sin studie av den globala handeln, informationen, politiken och tekniken samt olika följdverkningar och fenomen relaterade till dem. Koppar fungerar både som strömledande metall och som en råvara som kan sätta ekonomiska strukturer i gungning. Den förenar inte bara kontinenter, städer och kvarter utan även elektroniska komponenter med varandra. Den är en essentiell del av det ”globala blodomloppet”.

 

Laitinens konstverk består av flera simultana skikt: materiella, innehållsliga och erfarenhetsmässiga. Själva materialet till konstverket har han fotograferat i det konkursdrabbade Detroit, i Inre Mongoliet och i en by i norra Beijing där elektroniskt avfall sorteras. Laitinen blandar dokumentärt och performativt material med varandra och drar paralleller mellan de olika platserna som medverkar i processen.

 

Vista Point 2014

Verket behandlar seende och utgår från tanken om miljön som en empirisk upplevelse. Vista Point väcker frågor om vårt seende och den av naturen definierade visuella upplevelsen. På ett begreppsligt plan utforskar det också vår förmåga att se stora helheter. Människan är inte längre i centrum.

 

Frontier Container 2014

I en dokumentär scen som förefaller hämtad från en science fiction-film granskar Laitinen förhållandet mellan naturen och den byggda miljön. Sandstormar ansätter en retreat byggd mitt i öknen. All verksamhet i retreaten i mitten av ingenstans ter sig absurd i jämförelse med naturens ofantliga och otyglade krafter.

 

Verket refererar till de senaste årens starka boom inom den kinesiska byggnadsbranschen. Den bebyggda miljön sträcker sig rentav ut i öknen som likafullt breder ut sig i sin egen makliga takt.

 

Real State 2014

Verket öppnar en vy över invånarnas dagliga rutiner i ett asiatiskt höghus. I filmen svävar de till synes tyngdlösa fönstren i otakt med varandra och ger verket en nästan abstrakt form. Livet i staden framstår därigenom som någonting mycket privat men samtidigt också som fullständigt kollektivt, som en organisk del av det offentliga rummets strukturer.

 

Sweet Spot of No Escape 2014

Ljudinstallationen bygger ett rum av immateriella element. Verket inbjuder betraktaren att röra sig och utforska sina rumsliga gränser. Samtidigt bestäms upplevelsens beskaffenhet av betraktarens läge i rummet.

 

Verket handlar om överföring av energi och information och om förhållandet mellan det offentliga och det privata rummet. Med hjälp av de riktade högtalarna kan verket upplevas privat i det öppna rummet. Manuskriptet är ett slags collage. Berättelsen är uppbyggd av bl.a. skräppost, reklam och inspelningar som studerar ljudets förhållande till det autonoma nervsystemet.

I verket ingår en performativ del lördagar kl. 13–14.

Dräkter: Daniel Palillo

 

Tuomas A. Laitinen CV och bio:
http://www.tuomaslaitinen.net/
http://helsinkicontemporary.com/artist/tuomasalaitinen/

Tuomas A. Laitinen / Vimeo: http://vimeo.com/user1460625

Tilläggsuppgifter:

Pilvi Kalhama, direktör, EMMA.
pilvi.kalhama@emma.museum, 040 533 4070

Pressbilder: http://kuvat.emma.museum/kuvat/Lehdistokuvat-Press/Tuomas+A.+Laitinen/
Lösenord: emmamuseum

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs