Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kulttuuri ja taide » Etelä-Savon rahasto jakoi apurahoina lähes 600 000 euroa. Rantasalmi-palkinto Koistinen Kantele Oy:lle, kulttuuripalkinnot Pirkko Heikkiselle ja Kari Piipolle

Suomen Kulttuurirahasto

Etelä-Savon rahasto jakoi apurahoina lähes 600 000 euroa. Rantasalmi-palkinto Koistinen Kantele Oy:lle, kulttuuripalkinnot Pirkko Heikkiselle ja Kari Piipolle

Tiedote.
Julkaistu: 21.04.2012 klo 16:00
Julkaisija: Suomen Kulttuurirahasto

JULKAISUVAPAA LA 21.4. KLO 16

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto jakoi tämän vuoden apurahansa ja palkintonsa 50. vuosijuhlassaan 21.4.2012 konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa Mikkelissä. Apurahan sai 74 hakijaa, ja jakosumma oli 593 500 euroa. Rahasto jakoi lisäksi puualan mainetyöstä myönnettävän Rantasalmi-palkinnon (20 000 eur) Koistinen Kantele Oy:lle ja 50. vuosijuhlansa kunniaksi kaksi 5 000 euron suuruista kulttuuripalkintoa. Fil. lis. Pirkko Heikkinen palkittiin ”sanataiteen väsymättömänä puolustajana ja Etelä-Savon kirjallisen kulttuurin esiinnostajana” ja graafikko Kari Piippo ”merkityksellisten ajatusten kuvittajana ja oivaltavan julistetaiteen kehittäjänä”.

Taiteen osuus apurahoista oli 59 % ja tieteen 38 %. Taiteen aloista eniten tuettiin kuvataiteita (29 %) ja säveltaiteita (25 %), tieteen puolella kasvatustieteitä ja opetusalaa (33 %) sekä maatalous- ja metsätieteitä (20 %). Naisten osuus apurahansaajista oli 58 %, miesten 42 %. Kokovuotisia apurahoja (21 000 eur) myönnettiin yhteensä seitsemän, joista neljä taiteen ja kolme tieteen aloille. Suurin Etelä-Savon rahaston myöntämä apuraha oli 25 000 euroa, ja sen sai maat. ja metsät. tohtori Jouni Partanen.

Lista kaikista apurahansaajista on liitteenä.


Lapset ja nuoret painopisteenä

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto jakaa apurahoja eteläsavolaisille tieteen- ja taiteenharjoittajille sekä Etelä-Savossa suoritettavaa tai siihen kohdistuvaa tieteellistä tai taiteellista työtä varten. Tänä vuonna rahaston hoitokunta halusi tukea erityisesti lapsia ja nuoria.

Satujen sateenvarjo ry Mikkelistä sai 15 000 euron apurahan Satujen sateenvarjo –lasten nukketeatterifestivaalin järjestämiseen. Elokuussa kolmatta kertaa järjestettävä festivaali on vakiinnuttanut asemansa suomalaisessa nukketeatterikentässä tarjoten ammatillista koulutusta, kansainvälisen verkosto- ja esiintymisfoorumin, taiteellisesti korkeatasoisen ohjelmiston ja ammattilaisten ohjaamia oheistapahtumia.

Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry sai 5 000 euron apurahan Lasten Akatemia –tiedetapahtuman järjestämiseen. Kesäkuussa järjestettävässä kahden päivän tapahtumassa on tarkoitus tutustuttaa lapset (8-12-vuotiaat) tutkijoiden opastuksella niihin ilmiöihin ja asioihin, joiden kanssa he ovat päivittäin tekemisissä sekä aukaista arjessa kuultavia ja tiedotusvälineissä toistuvia termejä.

Vuosijuhlassa julkistettiin myös nuorille suunnattu Etelä-Savon rahaston maakunnallinen hanke. Mikkeliläinen Suomen Paras Poikateatteri toteuttaa Kulttuurirahaston tuella koululaisille suunnatun maakuntakierroksen esiintyen Haukivuorella, Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Poikateatteri aloitti toimintansa Mikkelissä syksyllä 2008 Suomen Kulttuurirahaston Myrsky-hankkeen turvin. Vuosina 2008-2010 Poikateatterissa toimi kolme ryhmää, joiden esitykset käsittelivät suomalaisen miehen identiteettiä, suhdetta isään, perinteiseen mieskuvaan ja naisiin, suomalaisen miehen historiaa kivikaudesta nykypäivään sekä yläkoululaisten rooleja ja sitä, mitä niiden takaa löytyy. Toiminta on jatkunut myös Myrsky-hankkeen siirryttyä Suomen Lasten ja Nuorten Säätiölle.

Kokovuotiset apurahat seitsemälle hakijalle

Kokovuotiset apurahat (21 000 euroa) jakautuivat tasaisesti taiteen ja tieteen aloille. Taiteen puolelta apurahan saivat kuvataiteilija Tuomo Kukkonen, kuvataiteilija Raija Marttinen, mus. maisteri Teemu Takanen ja kirjailija Helena Waris, tieteen puolelta kasvatust. maisteri Jani Kaasinen, kasvatust. maisteri Ilkka Kukkonen ja dipl. ins. Sami Savio.  

Historiikki 50-vuotisesta toiminnasta

Etelä-Savon rahaston 50-vuotisjuhlassa Mikaelissa julkistettiin rahaston 50-vuotis-historiikki Sivistyksen etulinjassa. Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto 1961-2011. Sen on laatinut fil. maisteri Jutta Julkunen (Tripylon Oy). Historiikkiin voi tutustua Kulttuurirahaston verkkosivuilla osoitteessa www.skr.fi/es/historiikki.

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto perustettiin 16.12.1961. Rahasto on viiden vuosikymmenen ajan täyttänyt tehtäväänsä maakunnan kulttuurin ja tieteen vaalijana jakamalla apurahoja ja palkintoja sekä harjoittamalla omaa kulttuuritoimintaa. Historiikki kertoo Etelä-Savon rahaston toiminnasta muuttuvassa ympäristössä, myös rahaston muutoksesta "maaherrojen rahastosta" itsenäiseksi kulttuurirahastoksi ja kulttuurin tukijaksi, tekijäksi ja vaikuttajaksi.

Lisätietoja:    
Asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä, 050 385 7603, paivikki.eskelinen-ronka@skr.fi
Koistinen Kantele Oy, Hannu Koistinen, 050 367 7500, hannu.koistinen@koistinenkantele.com
Pirkko Heikkinen, 050 591 4418
Kari Piippo, 050 566 1621
Suomen Paras Poikateatteri, Katariina Kinnunen Katariina.Kinnunen@edu.mikkeli.fi


PALKINNONSAAJIEN ESITTELYT

Rantasalmi-palkinto: Koistinen Kantele Oy

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahastoon kuuluva Rantasalmen rahasto on vuodesta 1996 jakanut vuosittain rahaston perustajan, talousneuvos Osmo Ruotsalaisen (1915-2002) ideoiman Rantasalmi-palkinnon puualan maineteosta.

Rääkkyläläinen perheyritys Koistinen Kantelen historia alkoi 1957 kantelemestari Otto Koistisen valmistamasta kanteleesta. Otto Koistinen on Koistinen kanteleiden soinnin alkuperäinen luoja. Nykyisin Koistinen Kantele Oy työllistää lähes kymmenen kanteleiden rakentamisen, myynnin, soittamisen ja opettamisen ammattilaista. Yrityksen tuotevalikoima on laajentunut yksinkertaisista viisikielisistä kanteleista monikymmenkielisiin konserttikanteleisiin ja ennen kaikkea niiden vastaaviin sähköisiin versioihin. Yrityksen brändi perustuukin merkittävästi ennakkoluulottomaan tuotekehittelyyn ja kanteleen käytön raja-aitojen rikkomiseen; Koistisen kanteleita on nähty ja kuultu muun muassa nimekkäiden rockbändien äänitteillä ja konserteissa. Koistisen sähköistenkin instrumenttien rakentaminen perustuu kuitenkin puuraakamateriaaliin ja sen jalostamiseen.  

Koistisen kanteleet valmistetaan nykyisen toimitusjohtajan Hannu Koistisen ja hienopuuseppä Timo Schmidtin yhdessä kehittämällä tuotantomenetelmällä, joka mahdollistaa toisaalta konserttikanteleiden pienimuotoisen sarjavalmistamisen ja toisaalta takaa jokaiselle kanteleelle oman ainutlaatuisen sointinsa.

Kulttuuripalkinnon saajat: Pirkko Heikkinen ja Kari Piippo

Fil. lis. Pirkko Heikkinen (s. 1942) on ollut vuosikymmenten ajan Etelä-Savon kirjallisen kulttuurin esiinnostamisessa merkittävä eteläsavolainen toimija. Pitkä toiminta luovan kirjoittamisen ohjaamisen parissa ja kirjallisuuden merkityksen korostaminen kulttuurialan kaiken aikaa muuttuvassa kentässä on tuonut osaamisen lisäksi näkyvyyttä ja kuuluvuutta Etelä-Savon alueelle. Heikkinen on J. H. Erkon kirjoituskilpailun raadin puheenjohtaja, ja hän ollut jäsenenä myös valtion kirjallisuustoimikunnassa.

Graafikko Kari Piippo (s. 1945) on kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia graafikoita, joka tunnetaan erityisesti kuvittajana ja julisteiden suunnittelijana. Piippo on Mikkelin kuvitustriennaalin perustaja ja on useiden alan kilpailujen tuomariston jäsen. Hän on suunnitellut Mikkelin teatterin julisteet vuosina 1980–2000 ja Suomen Postille muun muassa postimerkit ”Suomi EU:n jäseneksi”, ”Finnish Design” ja ”Suomi 80-vuotta”. Piippo on suunnitellut graafiset ilmeet myös lukuisille yhteisöille, mm. Mikkelin kaupungille, Mikkelin museoille, Kuopion evankelisluterilainen seurakunta-yhtymälle ja Mikkelin evankelisluterilainen seurakuntayhtymälle. Graafisen suunnittelun lisäksi Piippo on mm. toiminut tuntiopettajana Lahden Muotoiluinstituutissa ja  graafisen muotoilun lehtorina Taideteollisessa korkeakoulussa ja vuodesta 2004 vierailevana professorina Tama Art Universityssä Tokiossa ja Shandong University of Art and Designissa Kiinassa.


Liitetiedostot

Vuonna 1961 perustettu Etelä-Savon rahasto on yksi Suomen Kulttuurirahaston 17 maakuntarahastosta. Se toteuttaa tarkoitustaan, Etelä-Savon maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaalimista ja kehittämistä, myöntämällä apurahoja ja palkintoja sekä järjestämällä muutakin kulttuuritoimintaa toimialueensa 17 kunnan alueella.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs