Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kulttuuri ja taide » Elva konstprojekt fick procentbidrag

Taiteen edistämiskeskus (Taike)

Elva konstprojekt fick procentbidrag

Pressmeddelande.
Publicerad: 20.06.2016 kl. 10:40
Utgivare: Taiteen edistämiskeskus (Taike)

Centret för konstfrämjande har delat ut statsbidrag till byggnadsprojekt som följer den så kallade procentprincipen. Stöd för konstanskaffningar mottogs av 11 byggherrar runtom i landet.

Syftet med bidraget för projekt som genomförs enligt konstens enprocentsprincip är att konstanskaffningar tas med i ett tidigt skede av planeringen av byggnader och omgivning.

De största bidragen mottogs av Hyvinge stad, samkommunen för Norra Savolax sjukvårdsdistrikt och Jyväskyläs utbildningssamkommun. I dessa byggnadsprojekt anskaffas konst enligt en bred konstplan.

Hyvinge stad och samkommunen HNS bygger ett nybygge på Sairaalamäki där konstverk kommer att definiera aulorna i alla fem våningar. Norra Savolax sjukvårdsdistrikt har inlett ett grundrenoveringsprojekt av jourpolikliniken och med procentbidraget finansieras konstverk till ankomstaulan och väntutrymmen för barn. Anskaffningarna som görs av Jyväskyläs utbildningssamkommun allokeras till grundrenovering av Harjus campus för läroanstalter och de utvalda konstnärerna är Seppo Uuranmäki, Harald Karsten, Eila Kinnunen och Riitta Rönkkö. 

Bidraget för projekt som genomförs enligt konstens enprocentsprincip ansöktes av sammantaget 33 sökande och ansökningarna omfattade flera högklassiga planer. Procentprincipverksamheten börjar etableras som en del av planeringen av byggd omgivning av hög kvalitet.

Centret för konstfrämjande har sedan 2014 främjat procentprincipen i enlighet med sitt utvecklingsprogram. För tillfället främjar sju av Taikes länskonstnärer genomföringen av procentprincipen runtom i Finland. Procentkonst ökar sysselsättningen bland konstnärer och bidrar till att öka estetiken och trivsamheten av omgivningen. Konst av högkvalitet höjer värdet på bostadsområden och fastigheter samt förbättrar demokratisk tillgänglighet av konst i hela landet.

Bidraget erhölls av:

Varkauden kaupunki, 25 000 €
Varkauden Kuoppakankaan yhtenäiskoulun Waltterin uudisrakennuksen ja koulun alueen prosenttitaidehankintojen suunnitteluun ja toteutukseen

Mikkelin kaupunki, 20 000 €
Mikkelin kaupungin Kirkonvarkauden alueelle toteutettaviin taidehankintoihin

Kokkolan kaupunki, 15 000 €
Kokkolan kaupunginprosenttitaidehankintaan Torkinmäen päiväkodin ja koulun uudisrakennushankkeeseen

Hyvinkään kaupunki, 40 000 €
Taidesuunnitelman teemojen mukaisten pääteosten tilaamiseen ja toteuttamiseen Hyvinkään Sairaalanmäen uudisrakennuksen viiteen eri kerrokseen

Nokian kaupunki, 35 000 €
Nokian kaupungin uudisrakennukseen prosenttiperiaatteella hankittaviin taidehankintoihin

Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä, 40 000 €
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin päivystyspoliklinikan peruskorjausprojektin taidehankkeen taidehankintoihin

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, 20 000 €
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n Kujalan jätekeskuksen uuden mekaanisen jätteiden lajittelulaitoksen taidehankkeisiin

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, 40 000 €
Jyväskylän koulutuskuntayhtymän prosenttiperiaatteen mukaisten taidehankintojen kustannuksiin

Kimitoöns kommun, 15 000 €
Anskaffning av konstverk i enlighet med enprocentregeln i och med renoveringen och tillbyggnaden av hälsocentralen i Kimito

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy, 30 000 €
Teosten hankinta julkisiin tiloihin ja valtakunnallisen taidekilpailun järjestäminen

Luvian kunta, 20 000 €
Luvian valmistuvan koulukeskuksen taidehankinnat

Ytterligare information: specialsakkunnig Henri Terho, tfn 0295 330 901, henri.terho@taike.fi

Centret för konstfrämjande (Taike) är ett expert- och serviceämbetsverk för konstfrämjande. Taike och i dess anknytning verkande konstkommissioner och nämnder delar ut stipendier åt professionella konstnärer och bidrag åt sammanslutningar inom konstfältet. Det tjänstgör 80 personer i ämbetsverket. Hälften av dessa är tjänstemän och hälften länskonstnärer för viss tid, vilka verkar i konstfrämjande projekt runtom i landet. Taikes huvudkontor finns beläget i Helsingfors och har därutöver regionala byråer.

Taikes hemsida    Taike i Facebook

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs