Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Yksityinen päivähoito päihittää kunnallisen

EPSI Rating

Yksityinen päivähoito päihittää kunnallisen

Tiedote.
Julkaistu: 21.11.2013 klo 08:00
Julkaisija: EPSI Rating

 EPSI Rating päivähoidon asiakastyytyväisyystutkimus 2013

EPSI Rating on tänä vuonna ensimmäistä kertaa selvittänyt suomalaisten tyytyväisyyttä päivähoitopalveluihin. Asiakastyytyväisyyden lisäksi tutkimuksen keskeiset mittarit ovat imago, odotukset, palvelulaatu, henkilökohtaisen palvelun laatu, vastine rahalle sekä asiakasuskollisuus.

Pääkohdat:

  • Yksityinen päivähoito tyydyttää enemmän – yksityinen sektori saavuttaa korkeamman asiakastyytyväisyyden kuin kunnallinen
  • Suomalaiset ovat erittäin tyytyväisiä päiväkoteihin – koko toimiala saa erinomaiset arvosanat ja tämä pätee myös kunnalliseen päivähoitoon
  • Yksityisten päiväkotien imago on häikäisevä – tulos on korkein mitattu kaikilla toimialoilla tänä vuonna
  • Yksityiset päiväkodit lyövät kunnalliset kaikilla mittareilla
  • Pohjoismaiset päiväkotipalvelut ovat huippuluokkaa

Indeksit ovat asteikolla 0-100 seuraavasti:

alle 60 huono taso

60 – 75         välttävä / tyydyttävä

75 – 100        hyvä / erittäin hyvä

 

1.   Yleiset tulokset

Alla oleva kuvio näyttää kaikkien mittareiden tulokset. Kokonaistyytyväisyyttä mittaava EPSI-arvo on kansainvälisesti vertailukelpoinen tyytyväisyysindeksi myös muihin toimialoihin nähden.

Kuva 1.


Yksityinen päivähoito saavuttaa kaikilla mittareilla paremmat tulokset kuin kunnallinen puoli. Erityisen suuri ero on imagossa ja tämän luku on korkein mitattu imagoluku kaikissa EPSI-tutkimuksissa. Suurimmat erot nähdään kahdessa imagoaspektissa: imago varhaiskasvatuksen tasosta ja imago päiväkodin laadusta.

Päivähoidon yleinen tyytyväisyysaste 78,3 on kaikkien toimialojen toiseksi korkein luku tänä vuonna. Suomalaiset siis arvostavat päivähoitopalveluita suuresti ja tämä korostuu yksityisellä puolella.

2.    Kansainvälinen vertailu

Alla oleva kuvio esittää kuinka tyytyväisiä ollaan päivähoitopalveluihin Pohjoismaissa.

Kuva 2.

 

Suomi saavuttaa korkeimmat arvosanat sekä kunnallisella että yksityisellä puolella. Ruotsi saa silti toimialatasolla parhaat tulokset, sillä maan yksityinen sektori on suurempi kuin Suomessa ja tämä nostaa tuloksia. Norja jää joukon hännille, mutta erot ovat todella pienet, eikä Norja täten ole kaukana.

Tausta – EPSI tutkimus

Analysoitavaa tietoa kerättiin CATI-puhelinhaastatteluin ja web-haastatteluin syys-marraskuun aikana 2013. Kyselyyn ovat vastanneet vanhemmat, joilla on, tai on viimeisen 12 kuukauden aikana ollut, vähintään yksi lapsi päivähoidossa. Suomessa haastatteluita on tehty kokonaisuudessaan runsaat 500. Mallin selitysaste on 73 % ja virhemarginaali haarukassa +/- 3 asteikolla 0-100.

EPSI Rating on kansainvälinen analyysimenetelmä, joka mittaa liiketoimintojen ja organisaatioiden aineetonta pääomaa. Benchmark-tutkimuksia tehdään yli 30:llä eri liiketoiminta-alueella. Säännölliset mittaukset aloitettiin Ruotsissa vuonna 1989 ja vuonna 1999 toimintaa laajennettiin EU-komission aloitteesta koskemaan useita Euroopan maita. Tutkimuksien indeksit ovat vertailukelpoisia vastaaviin USA:ssa ja useassa Kaukasian maassa.

Tutkimus on toteutettu Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ja on osa Euroopan-laajuista EPSI Rating -ohjelmaa. Ohjelmasta vastaa EPSI Research Center, joka kehitystyössään myös tekee tiiviisti yhteistyötä Tukholman kauppakorkeakoulun kanssa.

Suomessa tutkimuksesta vastaa EPSI Finlandin toimitusjohtaja Mats Nybondas.

 

Lisätietoja antavat:

Patrik Levlin, Senior Analyst      Puh. +358-400-919162        patrik.levlin@epsi-finland.org

Professori Jan Eklöf                  Puh. +46-70-6964185          jan.eklof@epsi-rating.com

Liitetiedostot

EPSI Rating on kansainvälinen analyysimenetelmä, joka mittaa liiketoimintojen ja organisaatioiden aineetonta pääomaa. Benchmark-tutkimuksia tehdään yli 30:llä eri liiketoiminta-alueella. Säännölliset mittaukset aloitettiin Ruotsissa vuonna 1989 ja vuonna 1999 toimintaa laajennettiin EU-komission aloitteesta koskemaan useita Euroopan maita. Tutkimuksien indeksit ovat vertailukelpoisia vastaaviin USA:ssa ja useassa Kaukoidän maassa.

www.epsi-rating.com www.epsi-finland.org

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs