Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Yhteistoimintaneuvottelut Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa ovat päättyneet

Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Yhteistoimintaneuvottelut Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa ovat päättyneet

Tiedote.
Julkaistu: 14.03.2013 klo 15:30
Julkaisija: Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Koulutuskonsernin kaikkia tulosalueita, Koulutuskeskus Salpausta, Lahden ammattikorkeakoulua, Tuoterengasta ja Yhteisiä palveluita koskevat 21.1.2013 käynnistyneet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ovat päättyneet. 

Sopeuttamisella haettiin 12.5 miljoonan euron eli noin kymmenen prosentin vuositason kustannussäästöjä vuoden 2015 loppuun mennessä. Neuvottelun alkaessa sopeuttamistarpeeksi arvioitiin 110 - 180 henkilötyövuotta vuosina 2013 - 2015. Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa on noin 1700 työntekijää.


Henkilöstövähennykset vuonna 2013

Neuvottelun tuloksena koulutuskonserni vähentää vuoden 2013 loppuun mennessä yhteensä 96 henkilötyövuotta, joista 31 htv on opetushenkilöstöä ja 65 htv muuta henkilöstöä.

Irtisanomisuhan alaisina on 67 henkilöä, 13 henkilön määräaikaiset palvelusuhteet päättyvät, 16 henkilöä osa-aikaistetaan ja 7 henkilöä eläköityy. 55 henkilön tehtävissä tapahtuu muita muutoksia.


Vuosina 2013 - 2015 loppuun tehtävät henkilöstövähennykset

Koulutuskonsernissa vähennetään arviolta yhteensä 195 henkilötyövuotta, josta 95 htv on opetushenkilöstöä ja 100 htv muuta henkilöstöä. 113 henkilöä on irtisanomisuhan alaisina, 29 tehtävää jätetään täyttämättä, 39 osa-aikaistetaan, ja 23 henkilövähennystä tehdään eläke- ja muiden järjestelyjen avulla.

Suunnitelmissa on mukana Salpauksen osalta arviot OKM:n tulevista päätöksistä (33 htv) ja organisaatiomuutoksesta.

Henkilöstövähennysten arvioitu vaikutus on noin 10,2 miljoonaa euroa ja muiden kulujen vaikutus noin 2.8 miljoonaa euroa.


Sopeuttamistoimet jakautuvat tulosalueittain seuraavasti:

Koulutuskeskus Salpauksessa vähenee 24,6 htv vuonna 2013. Irtisanomisuhan alaisina on 12 henkilöä, määräaikaisia palvelusuhteita päättyy 4, sekä tehtävä- ja muita muutoksia 3. Salpauksessa tehtävän organisaatiomuutoksen vaikutus on arviolta 8 htv.

Salpauksen sopeuttamistoimet yhteensä vuosina 2013 - 2015 ovat arviolta 66,8 htv, mistä 36,5 htv on opetushenkilöstöä ja 30,3 muuta henkilöstöä. Arviot OKM:n koulutuspaikkapäätöksen vaikutuksista sisältyvät lukuihin (33 htv).

Lahden ammattikorkeakoulussa vähenee vuonna 2013 yhteensä 36 henkilötyövuotta. Irtisanomisuhan alaisia on 28 henkilöä, määräaikaiset palvelusuhteet päättyvät 7 henkilön osalta, 2 eläköityy, 16 osa-aikaistetaan, ja muita muutoksia 2.

Lahden ammattikorkeakoulun sopeuttamistoimet vuosina 2013 - 2015 ovat yhteensä 83 henkilötyövuotta, joista 53 henkilötyövuotta on opetushenkilöstöä ja 30 htv muuta henkilöstöä.

Tuoterenkaassa ei näiden neuvotteluiden osalta ole henkilöstövaikutuksia. Sopeuttamisneuvotteluja on käyty jo vuoden 2012 lopulla ja tehty henkilöstöä koskevia päätöksiä.

Yhteisissä palveluissa vähenee vuonna 2013 yhteensä 34,7 henkilötyövuotta. Irtisanomisuhan alaisina on 27 henkilöä, 2 määräaikaista palvelusuhdetta päättyy, 5 eläköityy sekä tehtävä- ja muita muutoksia on 7.

Yhteisten palvelujen sopeuttamistoimet vuosina 2013 - 2015 ovat yhteensä 45.2 henkilötyövuotta.

Kaikilla tulosalueilla on henkilöstövaikutusten lisäksi valmisteltu myös muita sopeuttamistoimenpiteitä, joista kiinteistöjen sopeuttamisohjelman vaikutukset ovat suurimmat. Tavoitteena on vähentää kiinteistöjen määrää 20 prosentilla vuoden 2016 loppuun mennessä. Tämä merkitsee käyttökulujen ja kiinteistövastuiden (korjaukset, ylläpito jne.) osalta noin 2 miljoonaa euroa vuodessa.

Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistymisen taustalla ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakouluihin kohdistuvat mittavat menosäästöt.

- Muutokset koulutuksen rahoituksessa ja rakenteissa ovat niin suuret tästä vuodesta lähtien, että meidän on ollut pakko tehdä myös henkilöstöömme kohdistuvia sopeuttamistoimia. Näin turvaamme koulutuksen laadun ja kilpailukyvyn tulevaisuudessa. Yhteistoimintaneuvottelut etenivät kuitenkin hyvässä hengessä vaikeasta asiasta huolimatta. Pyrimme kaikilla tavoilla huolehtimaan henkilöstöstämme mahdollisimman hyvin järjestämällä tukea tulevien muutosten aikana ja tarjoamalla suuressa organisaatiossamme jatkuvasti avautuvia tehtäviä, sanoo toimitusjohtaja Martti Tokola.

- Meillä Salpauksessa meneillään olevat sopeuttamistoimet eivät juuri vaikuta opetukseen. Tosin tulevien vuosien lakkautettavat alat selviävät vasta OKM:n päätöksen tultua kesäkuussa, toteaa Salpauksen rehtori Marita Modenius.

- Myös Lahden ammattikorkeakoulussa kaikkia toimintoja, tehtäviä ja koulutusaloja on tarkisteltu huolellisesti, ja toimenpiteet on pyritty kohdistamaan niin, että niillä on mahdollisimman vähän vaikutusta opetuksen laatuun. Suunniteltujen ratkaisujen myötä on erityinen tarve uudistaa pedagogiikkaa ja kehittää uusia toimintatapoja tiukassa rahoitustilanteessa, lisää rehtori Outi Kallioinen.


Lisätietoja

torstaina 14.3. klo 16.30 alkaen

toimitusjohtaja Martti Tokola, Päijät-Hämeen koulutuskonserni, puh. 050 526 5917
rehtori Outi Kallioinen, Lahden ammattikorkeakoulu, puh. 044 708 1400
rehtori Marita Modenius, Koulutuskeskus Salpaus, puh. 050 526 5901
johtaja Pekka Kotiaho, Tuoterengas, puh. 044 708 1450

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs