Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Yhteistoimintaneuvottelut Oulun ammattikorkeakoulussa ovat päättyneet

Oulun ammattikorkeakoulu

Yhteistoimintaneuvottelut Oulun ammattikorkeakoulussa ovat päättyneet

Tiedote.
Julkaistu: 22.04.2014 klo 12:00
Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu

Tiedote on julkaisuvapaa 22.4.2014 klo 12.00

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) kaikkia tulosyksiköitä ja toimintoja koskevat 10.2.2014 käynnistyneet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ovat päättyneet.

Sopeuttamisella haetaan arviolta 3 miljoonan euron pysyviä säästöjä vuosikustannuksissa. Säästövaikutuksesta 2,33 miljoonan euron osuus olisi saavutettava vuonna 2014 ja loput vuonna 2015. Neuvottelun alkaessa sopeuttamistarpeeksi arvioitiin enintään 110 työntekijän irtisanomista. Oulun ammattikorkeakoulussa on noin 700 työntekijää.

Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisen ja taloudellisilla ja tuotannollisilla sekä toiminnan uudelleen järjestelyistä johtuvilla perusteilla tehtävän sopeuttamisen taustalla ovat opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakouluihin kohdistuvat mittavat rahoitusleikkaukset, jotka ovat keskimäärin 20 % ammattikorkeakoulujen vuosittaisesta rahoituksesta.

Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus tekee päätökset sopeuttamisista 25.4.2014 kokouksessaan.

Henkilöstövähennykset vuosina 2014–2015

Neuvottelujen jälkeen Oulun ammattikorkeakoulu harkitsee vähentävänsä vuoden 2015 loppuun mennessä arviolta 67 henkilötyövuotta (htv). Vähennyksestä 25 htv on opetushenkilöstöä ja 42 htv muuta henkilöstöä. Vuonna 2014 vähenisi yhteensä noin 19 henkilötyövuotta. Henkilöstövähennykset on arvioitu vuoden 2013 tasosta.

Henkilöstövähennykset jakautuisivat siten, että irtisanottavien määrä olisi yhteensä 27. Lisäksi 28 määräaikaisen työntekijän työsuhteet päättyvät, ja 14 työntekijää eläköityy. Tämän lisäksi Oamk harkitsee osa-aikaistavansa joitakin työntekijöitä.

Henkilöstövähennysten arvioitu vaikutus henkilöstökuluissa olisi 885 000 euroa vuonna 2014 ja 3 350 000 euroa vuonna 2015. Lisäksi kiinteistöratkaisuilla pyritään varautumaan kustannusten nousupaineisiin.

Henkilöstön lomauttaminen vuonna 2014

Koska henkilöstövähennyksellä ei saavuteta riittävää säästövaikutusta vuonna 2014, Oulun ammattikorkeakoulu suunnittelee lomauttavansa henkilöstön yhteensä 10 työpäivän ajaksi vuonna 2014. Lomautus toteutettaisiin pääsääntöisesti kahdessa eri jaksossa.

Lomautukset kohdistuisivat koko ammattikorkeakoulun henkilöstöön. Lomautusten ulkopuolelle rajattaisiin ainoastaan sellainen määräaikainen henkilöstö, joka ei toimi vakituisen henkilöstön sijaisena. Lomautusten ulkopuolelle jäisi noin 100 työntekijää.

Suunniteltu lomautus perustuu työsopimuslain 5. luvun 2.1.2 §:ään, jonka mukaan työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti.

Arvio ajasta, jonka kuluessa työnantajan sopeuttamistoimet toteutetaan

Mahdolliset irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset pannaan toimeen vuoden 2014 aikana.


Lisätietoja: rehtori, toimitusjohtaja Jouko Paaso, 044 556 8200

Oulun ammattikorkeakoulusta (Oamk) valmistuu aitoja ja osaavia ammattilaisia työelämän tarpeisiin. Meillä on noin 8 000 opiskelijaa ja 750 työntekijää. Toimimme Oulussa, Oulaisissa ja Raahessa. Lisäksi projektiluonteista toimintaa on useilla paikkakunnilla Pohjois-Suomessa.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs