Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Yhteistoimintaneuvottelut alkavat Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa

Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Yhteistoimintaneuvottelut alkavat Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa

Tiedote.
Julkaistu: 21.01.2013 klo 11:42
Julkaisija: Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa aloitetaan taloudellisista, tuotannollisista ja toiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyvistä syistä yhteistoimintaneuvottelut. Ne koskevat koko henkilöstöä Koulutuskeskus Salpauksessa, Lahden ammattikorkeakoulussa ja Yhteisissä palveluissa, Tuoterenkaassa ainoastaan valmennus- ja tukipalveluhenkilöstöä.

Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät tammikuun aikana, ja neuvotteluvaihe on suunniteltu saatavan päätökseen maaliskuussa 2013.

Neuvottelujen käynnistymisen taustalla ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakouluihin kohdistuvat mittavat menosäästöt. Vuonna 2012 tehdyt päätökset ja meneillään oleva valmistelu, joka koskee ammattikorkeakoulujen aloituspaikkamäärää, ammatillisen peruskoulutuksen kokonaisopiskelijapaikkamäärää ja rahoitusta sekä ammattikorkeakoulun yksikköhintojen aleneminen edellyttävät Lahden ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan uudelleenjärjestelyjä ja sopeuttamista.

Koulutuskonserni tavoittelee kymmenen prosentin eli 12,5 milj. euron kulujen karsintaa vuosina 2014 - 2015. Henkilöstökulujen osalta arvioitu toiminnan sopeuttamistarve merkitsee yhteensä 110 - 180 henkilötyövuoden vähenemistä vuoden 2015 loppuun mennessä sopeuttamistoimien ajankohdasta ja rahoituksen muutoksista riippuen. Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa on töissä 1700 henkilöä.

”Henkilöstön vähentämistarve täsmentyy neuvottelujen aikana. Kuluja on alennettava kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla, joita henkilöstöä koskien ovat mm. eläkeratkaisut, määräaikaisten palvelussuhteiden tarkastelu, osa-aikaistamiset, lomautukset ja viime kädessä irtisanomiset sekä muut neuvotteluissa sovittavat toimenpiteet. Tulemme tekemään kaikkemme, jotta henkilöstöä koskevat ikävät ratkaisut voidaan pitää mahdollisimman vähäisinä. Lisäksi tuemme kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla niitä henkilöitä, joita vaikeat päätökset koskettavat”, sanoo toimitusjohtaja Martti Tokola.

”Meidän on karsittava toimintoja ja kustannuksia, vähennettävä toimitiloja ja tehostettava niiden käyttöä. Toisaalta on erittäin tärkeää löytää myös uusia tulolähteitä. Niiden ja uudenlaisten toimintatapojen käyttöönotto vähentää sopeuttamistarvetta”, toteaa rehtori Outi Kallioinen.

”Meillä on käytettävissämme paljon mahdollisuuksia, joita ovat esimerkiksi organisaation ja palveluiden kehittäminen, opetus- ja työssäoppimisjärjestelyt, opetusteknologian laajempi hyödyntäminen sekä työskentelytapojen uudistaminen”, toteaa rehtori Marita Modenius.

”Tuleva prosessi on raskas, koska koulutuskonsernin ja sen tulosalueiden toiminta on nyt hyvässä kunnossa. Toimintamme on laadukasta ja palkittuakin sekä henkilöstömme osaavaa. Meidän on kuitenkin pakko valtakunnallisista päätöksistä johtuen valmistautua toiminnan muutoksiin ja rahoituksen vähenemiseen”, jatkaa toimitusjohtaja Tokola.

Yhteistoimintaneuvotteluissa ja toiminnan suunnittelussa on tavoitteena tuottaa ja toteuttaa kestäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. Toimenpiteiden avulla turvataan pitkällä aikavälillä Lahden ammattikorkeakoulun, Koulutuskeskus Salpauksen ja Tuoterenkaan edellytykset kouluttaa osaavaa työvoimaa ja edistää alueen kilpailukykyä.

Lisätietoja

 

Päijät-Hämeen koulutuskonsernin toimitusjohtaja Martti Tokola
puh. 050 526 5917

Linkki Hallituksen kokouksen pöytäkirjaan:  http://www.phkk.fi/hallinto/konsernihallitus/poytakirjat/Sivut/default.aspx

(pöytäkirja tulee kokouksen jälkeen)

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs