Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Yhteishaku alkaa tiistaina - Centria-ammattikorkeakoulussa tarjolla 460 paikkaa

Centria-ammattikorkeakoulu

Yhteishaku alkaa tiistaina - Centria-ammattikorkeakoulussa tarjolla 460 paikkaa

Tiedote.
Julkaistu: 16.03.2015 klo 09:37
Julkaisija: Centria-ammattikorkeakoulu

Valtakunnallinen yhteishaku ammattikorkeakouluihin on 17.3.–9.4. Centria-ammattikorkeakoulussa on tarjolla 12 ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta ja kolme ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. Paikkoja AMK-tutkintoihin päivätoteutuksena on 335, monimuotototetuksena 85 ja ylempiin AMK-opintoihin 40.

Centriassa käynnistyvät koulutukset

Haussa ovat seuraavat tutkintoon johtavat koulutukset päivätoteutuksena:

 • insinööri (AMK)
  - Kemiantekniikka, prosessi- ja materiaalitekniikka
  - Sähkö- ja automaatiotekniikka
  - Tieto- ja viestintätekniikka
  - Tuotantotalous
 • tradenomi (AMK), liiketalous
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • sosionomi (AMK)
 • musiikkipedagogi (AMK)
 • yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö


Päivätoteutuksissa opinnot suoritetaan pääsääntöisesti arkipäivisin, ja opiskelu on päätoimista.

Haussa ovat seuraavat tutkintoon johtavat koulutukset monimuotototeutuksena:

 • tradenomi (AMK), liiketalous
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö


Monimuoto-opinnot täydentävät aiempaa työkokemusta ja koulutusta ja ne mahdollistavat ainakin osittaisen työssäkäynnin opintojen ohella. Osa opinnoista tehdään opiskelijan omaan työhön liittyvinä projektiopintoina.

Haussa ovat seuraavat ylemmät AMK-opinnot:

 • insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen
 • tradenomi (ylempi AMK), liiketoimintaosaaminen
 • sairaanhoitaja/terveydenhoitaja/sosionomi (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen


Uutuutena verkko-oppimiseen painottuva tradenomikoulutus

Centria käynnistää voimakkaasti verkko-oppimiseen painottuvan tradenomitutkintoon tähtäävän liiketalouden monimuotokoulutuksen. Koulutuksen painopistealueita ovat erityisesti johtaminen, markkinointi ja yrittäjyys, mutta koulutus tarjoaa monipuolisen työelämälähtöisen sisällön, joka antaa valmiuksia erilaisiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin sekä myös itsenäiseen yrittäjyyteen.

Koulutuksen käytännöissä ja pedagogisissa ratkaisuissa painottuu verkko-oppiminen, jossa hyödynnetään sekä reaaliaikaisiin yhteyksiin perustuvaa oppimista että itsenäistä työskentelyä. Koulutukseen hakevilta edellytetäänkin mahdollisuutta osallistua verkko-opiskeluun joko oman tietokoneen ja verkkoyhteyden kautta tai vaihtoehtoisesti Centrian verkko-oppimista varten varatuissa tiloissa. Verkko-opiskelumahdollisuuksien ohella koulutukseen osallistuvilta edellytetään myös mahdollisuutta osallistua rajoitettuun määrään yhteisiä tapaamisia ja lähiopetuspäiviä Kokkolassa. Suunniteltu tapaamisten ja lähiopetuspäivien määrä on noin 5-6 päivää lukukaudessa perjantaisin ja lauantaisin. Muilta osin koulutukseen hakeutumiselle ei ole maantieteellisiä rajoituksia, ja tarkoituksena onkin verkko-opiskelua hyödyntämällä tarjota opiskelumahdollisuuksia laajalla alueella.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat eri-ikäiset aikuisopiskelijat, jotka voivat olla työssäkäyviä, toimia yrittäjinä tai olla tilapäisesti myös työmarkkinoiden ulkopuolella. Pääasia on motivaatio oppia uutta ja sitoutua tavoitteelliseen tutkinto-opiskeluun sekä kehittää omaa bisnesosaamistaan.

Kaikista Centria-ammattikorkeakoulun koulutuksista löytyy lisätietoa osoitteesta www.centria.fi.


Lisätietoja:
viestintäpäällikkö Paula Erkkilä, paula.erkkila@centria.fi, puh. 044 725 0086
yliopettaja Marko Ovaskainen, marko.ovaskainen@centria.fi, puh. 044 725 0435 (verkko-opintoihin painottuva tradenomikoulutus)

Centria-ammattikorkeakoulun Oy:n osakkeenomistajina ovat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Pietarsaaren kaupunki, Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistys ry ja Raudaskylän Kristillisen Opiston kannatusyhdistys ry.

Centria-ammattikorkeakoulu edistää alueen kehittymistä ja hyvinvointia työelämälähtöisen opetuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan yhteisvaikutuksena. Ammattikorkeakoulun kampukset sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa. Ammattikorkeakoulu kouluttaa tekniikan, liiketalouden hyvinvoinnin ja kulttuurin aloille.
 
Keskeiset tunnusluvut 2014
 
Koulutusohjelmia                                   21
Opiskelijoita                                          2852
Tutkintoja                                             612
Henkilöstömäärä                                   253
Kokonaistuotot                                      26,2 M€

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs