Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Vuonna 2013 täydennyskoulutukseen osallistui 71 % sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä

KT Kuntatyönantajat

Vuonna 2013 täydennyskoulutukseen osallistui 71 % sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä

Tiedote.
Julkaistu: 09.09.2014 klo 09:38
Julkaisija: KT Kuntatyönantajat

KT Kuntatyönantajien selvityksen mukaan vuonna 2013 täydennyskoulukseen osallistui 71 % kuntasektorin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä. Täydennyskoulutuspäiviä oli keskimäärin 3,7 yhtä koulutettua kohden. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna eniten täydennyskoulutusta annettiin lääkäreille, hammaslääkäreille sekä muulle korkeakoulutetulle sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstölle. Vuonna 2013 sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutukseen osallistui lisäksi 1 452 henkilöä keskimäärin 4,7 päivää.

Täydennyskoulutuksella tarkoitetaan kaikkea sellaista suunnitelmallista koulutusta, jonka tavoitteena on ylläpitää ja lisätä henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista sekä tukea sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Säännösten mukaan työnantajan on huolehdittava siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö osallistuu peruskoulutuksen pituudesta, työn vaativuudesta ja toimenkuvasta riippuen riittävästi heille järjestettyyn täydennyskoulutukseen. Terveydenhuollon osalta säännökset ovat olleet voimassa vuodesta 2004 ja sosiaalihuollon osalta vuodesta 2005.

Täydennyskoulutukselle ei ole asetettu sen enempää vähimmäis- kuin enimmäismääriä. Koulutuksen tarve voi vaihdella vuosittain mm. työyhteisön toimintojen kehittämisvaiheesta ja henkilön ammatillisesta koulutuksesta ja tehtävästä riippuen huomattavastikin puoleen tai toiseen. KT:n selvitysten mukaan osallistuneiden määrä on vaihdellut vuosien 2004–2013 aikana 64 %:sta 78 %:iin. Keskimääräisten koulutuspäivien määrä on vaihdellut vastaavana aikana 3,2–4,3 päivään.

Täydennyskoulutuksen välittömät kustannukset 58 miljoonaa euroa – koulutusajan palkat lisäksi 115 miljoonaa euroa

Täydennyskoulutuksen välittömät kokonaiskustannukset olivat tiedusteluun vastanneissa kunnissa ja kuntayhtymissä vuonna 2013 yhteensä 58 miljoonaa euroa ja henkilöä kohden laskettuna 381 euroa. Edellä mainitut kustannukset eivät sisällä täydennyskoulutukseen osallistuneiden koulutusajan palkkoja, jotka olivat välilliset työvoimakustannukset mukaan lukien 115 miljoonaa euroa.

KT Kuntatyönantajat kerää vuosittain kunta-alan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskevat tiedot. Tiedusteluun vastanneissa kunnissa ja kuntayhtymissä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä ilmoitettiin työskentelevän yhteensä 214 000 henkilöä vuonna 2013. Tilastokeskuksen kunta-alan palkkatilaston mukaan lokakuussa 2013 sosiaali- ja terveydenhuollon toimialoilla työskenteli yhteensä 237 000 henkilöä. Tiedustelu kattaa siten 90 % koko kunta-alan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä. Kaikkiaan kunta-alalla työskentelee 432 000 henkilöä.

Lisätietoja:  

johtava työmarkkinatutkija Anne Hotti, puh. 050 527 1092

Selvitys netissä: 

http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/tilastot/tiedustelut-ja-selvitykset/taydennyskoulutus/sosaali-ja-terveydenhuollon-taydennyskoulutus-2013/

 

KT Kuntatyönantajat on työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntia ja kuntayhtymiä työnantajina. KT neuvottelee ja sopii kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset. Se on keskeinen työelämän tuloksellisuuden ja laadun kehittäjä. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee 432 000 työntekijää ja viranhaltijaa. Kunta-alan palkkasumma henkilösivukuluineen on noin 22 miljardia euroa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs