Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Vuoden opiskelija ja opettaja sekä erityisen ansioitunut opiskelija palkittiin

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Vuoden opiskelija ja opettaja sekä erityisen ansioitunut opiskelija palkittiin

Tiedote.
Julkaistu: 20.12.2013 klo 14:58
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö palkitsi HAMKin valmistujaisjuhlassa perjantaina 20.12.2013 vuoden opiskelijan, vuoden opettajan ja erityisen ansioituneen opiskelijan. Kaikki palkittiin tuhannen euron stipendillä.

Vuoden 2013 opiskelijaksi valittiin metsätalouden koulutusohjelmassa opiskeleva Eero Anttila. Häntä suositelleet Evon opettajat perustelivat ehdotustaan seuraavasti:

Eero Anttila on luonteeltaan oma-aloitteinen, reipas, rehti ja täsmällinen. Hän hoitaa annetut tehtävät täsmällisesti ja luotettavasti. Kanssaopiskelijoihin hän suhtautuu kunnioittavasti, mutta osaa ja uskaltaa sanoa myös oman mielipiteensä.

Eero on lähiopetuksen tunneilla aktiivinen, ottaa kantaa asioihin ja esittää kysymyksiä ja käytännön kommentteja. Hän osaa antaa rakentavaa palautetta niin opiskelijatovereille kuin myös opetuksen toteutuksesta vastaaville opettajille.

Eero on osallistunut kiitettävästi opetukseen eikä poissaoloja juuri ole. Arvosanoilla mitattuna todistuksessa on valtaosin kiitettäviä (5) arvosanoja.

Reilun vuoden opiskeluajan aikana opettajakunta on pannut laajasti merkille, että Eero haluaa oikeasti oppia uutta ja kehittää taitojaan. Hän selvittää eri lähteistä saatavilla olevan tiedon, pohtii sitä kriittisesti, soveltaa ja toimii. Hänen aikaisemmin varsin vaatimattomat tietotekniset valmiutensa ovat opiskeluvuoden aikana kehittyneet huimasti. Toiminnasta ja asenteesta voi päätellä, että hän opiskelee oikeasti työelämää eikä vain koulua varten.

Eero Anttila on pakollisissa harjoitteluissa mutta myös viikonloppuina ja loma-aikoina tehnyt metsäpalveluyrittäjän toimenkuvaan kuuluvia metsätaloudellisia töitä, kuten metsänistutusta, taimikonhoitoa, ennakkoraivauksia sekä taimikon heinäystä. Yhteisöllistä osaamistaan hän haluaa vielä syventää toimimalla aktiivisesti projektipäällikkönä Evon metsäosuuskunnassa, joka on alun perin opiskelijoiden itsensä perustama ja hallinnoima osuuskunta. Sen tarjoamiin työtehtäviin kuuluvat kaikki metsätalouden työt ja sillä on useita toimeksiantajia, mm UPM, Museovirasto ja Evon opetusmetsä.

Vuoden 2013 erityisen ansioituneena opiskelijana palkittiin Susanna Sovio. Tämä stipendi myönnettiin rehtori Veijo Hintsasen rahastosta. Ohjaustoimintaa opiskelevan Susannan valintaa perusteltiin näin:

Susanna Sovio on ohjaustoiminnan aikuisopiskelija, joka edennyt opinnoissaan määrätietoisesti ja nopeasti, valmistuen ennen vuosiryhmän opintojen normiajan päättymistä.

Sovio on integroinut opintonsa vahvasti työelämään ja edistänyt näin toiminta-alueen ja aalan (vanhustyö) kehittämistä tutkivalla otteella. Sovio on opintojensa aikana toiminut myös työelämäkumppanin roolissa ohjaten ohjaustoiminnan työelämäharjoittelua.

Opinnoissa ja muussa toiminnassa Susanna Sovio on osoittanut omaavansa erinomaiset valmiudet ohjaustoiminnan alan ammatilliseen asiantuntijuuteen. Susanna Sovio on myös oiva esimerkki mahdollisuudesta ja kyvystä työelämäläheiseen ja -lähtöiseen oppimiseen.

Vuoden opettaja 2013 valittiin Marketta Ranta Mustialasta. Rannan valintaa esittänyt Biotalouden koulutus- ja tutkimuskeskus perusteli ehdotustaan seuraavasti:

Lehtori Marketta Ranta on tehnyt pitkän työuran HAMKissa. Hän on omistautunut opetus- ja kehittämistyölle ja hoitanut työnsä aina määrätietoisesti, ammattitaidolla ja edelläkävijän ottein. Marketan asiantuntemusta ja osaamista arvostetaan laaja-alaisesti niin työtovereiden, opiskelijoiden kuin sidosryhmienkin keskuudessa.

Marketta on myös merkittävä yrittäjyyden puolestapuhuja, eivätkä hänen puheensa jää vain sanojen tasolle, vaan hän vie käytännön toimillaan sanojaan teoiksi. Tästä esimerkkeinä ovat mm. ansiokas starttihautomotoiminta ja osuuskuntamuotoisen oppimismallin tuominen maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmaan. Myös hänen opetuksensa sisällöissä on vahva yrittäjyyteen pohjautuva ote. Lisäksi hän on innostanut opiskelijoita osallistumaan Sense-liikeideakilpailuun useina vuosina.

Marketalla on työssään erittäin innovatiivinen ote. Esimerkkinä tästä hän on tuonut tiimioppimisen ja tiimiopettamisen mallin maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmaan jo useita vuosia sitten. Alussa tiimioppimis- ja opetusmallia hyödynnettiin vain Marketan opintojaksojen puitteissa, koska kyseinen menetelmä ei ollut yleinen toimintamalli koulutusohjelmassa. Mutta nyt, kun tiimioppimista ja -opettajuutta kehitetään koko HAMKin tasolla, on Marketan vuosien kokemus tästä työstä ollut korvaamaton apu erityisesti maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa vietäessä koulutuksen uudistamisprosessia eteenpäin.

Myös ympäristöasiat ovat olleet Marketalle läheinen aihe. Tästä yhtenä näkyvänä tuotoksena on Mustialan ympäristöohjelman kehitystyössä mukanaolo ja ympäristösivujen ylläpito.

Jotta Marketta on kyennyt toimimaan jatkuvassa muutoksessa, hän on määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti myös huolehtinut oman ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja osaamisensa kehittämisestä jatkuvalla kouluttautumisella, jota hän on tehnyt omasta halustaan.

Työtoverina Marketta on aina valmis auttamaan ja jakamaan tietoa ja omaa osaamistaan. Hän on työhönsä hyvin sitoutunut ja pyrkii työssään tekemään parhaansa. Marketan toimintaperiaate on että toimitaan opiskelija keskiössä -periaatteella.

Lisätiedot
säätiön asiamies Jyrki Miettunen, p. 03 646 4215 tai etunimi.sukunimi@hamk.fi

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs