Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » VIHI puhaltaa järkivihreää henkeä Forssan seudulle

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

VIHI puhaltaa järkivihreää henkeä Forssan seudulle

Tiedote.
Julkaistu: 13.01.2012 klo 11:38
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Forssan yksikössä on alkanut VIHI-hanke 1.1.2012. Hankkeen tavoitteena on kehittää Forssan seudun yritysten innovatiivisuutta ja erikoisosaamista. Seudun tavoitteena on olla vihreän logistiikan keskus vuonna 2025. Hankkeessa jatketaan päättyneessä Velog-hankkeessa aloitettua vihreän logistiikan kehittämistä.  Hankkeen rahoittajana ovat Euroopan aluekehitysrahasto, Hämeen liitto, Forssan seudun kunnat ja Hämeen ammattikorkeakoulu.

Forssan seudun eli Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän elinkeinostrategia perustuu ympäristöystävälliseen ja kestävää kehitystä tukevaan toimintaan eli niin sanottuun järkivihreyteen. Seudun tavoitteena on tuottaa entistä monipuolisemmin ekologisia tuotteita ja palveluja siten, että asukkaat, yritykset, yhteisöt ja päättäjät tunnistavat toimintansa ympäristövaikutukset ja sitoutuvat niiden vähentämiseen. Järkivihreys tarkoittaa sitä, että vihreys kannattaa niin ympäristön kuin taloudenkin lähtökohdista (www.jarkivihrea.fi).

Nyt alkaneen VIHI-hankkeen tavoitteena on Forssan seudun yritysten erityisosaamisen vahvistaminen, yritysten innovaatiotoiminnan kehittäminen ja uuden yritystoiminnan luominen järkivihreässä hengessä. Hanke jakautuu kolmeen kokonaisuuteen, jotka ovat järkivihreä yritystoiminta ja seudun yritysten innovatiivisuuden lisääminen, Forssan seudun yritysten erikoisosaamisen vahvistaminen ja yritysverkostojen kokoaminen sekä vihreän logistiikan kehittäminen.

Järkivihreä yritystoiminta tarkoittaa Forssan seudun yritysten toimitusketjuratkaisujen kehittämistä ja uusien ideoiden löytämistä. Yritysten innovatiivisuutta ja verkostoitumista kehitetään uudella Green Innovation Network -toiminnalla. Verkostossa toimivat seudun opiskelijat, opettajat, yritykset, keksijät ja sijoittajat. Eri alojen kohtaamisissa ja ideointipalavereissa pyritään saamaan uusia ideoita, joita opiskelijat voivat jalostaa projektiopinnoissaan ja opinnäytetöissään yritystoiminnaksi.  Yritykset taas saavat toiminnasta uusia näkemyksiä ja parannusehdotuksia omaan toimintaansa. Sijoittajia pyritään saamaan mukaan yritysten pöytälaatikkokeksintöjen rahoittajiksi.

Yritysten erityisosaamista vahvistetaan lähiruokaan liittyvän verkoston kokoamisessa ja tekstiilien kierrättämiseen liittyvässä toiminnassa. Hankkeen tavoitteena on uuden lähiruokahubin liiketoiminnan kehittäminen Forssan seudulle. Tekstiilikierrätykseen liittyvän toiminnan tavoitteena puolestaan on saada valtakunnallisesti toimivia alan yrityksiä siirtämään toimintojaan Forssan seudulle sekä tutkia poistotekstiilimassojen uudelleen hyödyntämisen mahdollisuuksia.  

Vihreän logistiikan kehittäminen vastaa seudun elinkeinopainotteisen strategian tavoitteeseen, jossa seutu on vuonna 2025 vihreän logistiikan keskus. Hankkeessa tutkitaan vihreää logistiikkaa ja perustetaan vihreän logistiikan osaamiskeskus Hämeen ammattikorkeakouluun.

Lisätiedot:
VIHI – Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012–2013), aluekehityspäällikkö Kirsi Sippola, p. 050 574 5063 tai sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Visamäentie 35 A, PL 230 13101 Hämeenlinna sp. tiedotus@hamk.fi p. (03) 6461 (vaihde)

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs