Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Verkosto 2015: Sähkö- ja tietoverkkoalalla isoja muutoksia ja investointeja

Tampereen Messut

Verkosto 2015: Sähkö- ja tietoverkkoalalla isoja muutoksia ja investointeja

Tiedote.
Julkaistu: 24.10.2014 klo 12:49
Julkaisija: Tampereen Messut

VERKKOLIIKETOIMINNAN TULEVAISUUS NÄYTTÄÄ VALOISALTA

Tampereella 28.–29.1.2015 järjestettävät sähkö- ja tietoverkkojen ammattimessut ovat saavuttaneet laajan suosion. Vuoden 2015 Verkosto-messuista on tulossa suurempi tapahtuma kuin koskaan aiemmin. Uusi sähkömarkkinalaki ja verkkoliiketoiminnan nopea kehitys tuovat alalle paljon uudistuksia, muutoksia ja investointeja, minkä johdosta alan tapahtumalle on kova kysyntä. Verkosto on noussut yhdeksi Tampereen Messut Oy:n nopeimmin kasvavista ammattimessutapahtumista.

– Verkonrakentajat ja muut sähkö-, tele- ja tietoverkkoalojen toimijat ovat heränneet hyvissä ajoin Verkosto 2015 -messuihin. Tapahtuman myynti on edennyt ennätyksellistä vauhtia ja näyttelypinta-alaa on jo tässä vaiheessa myyty edelliskerran toteumaa enemmän. Messuosallistumisensa on vahvistanut nyt jo 109 yritystä, kun kokonaismäärä vuonna 2013 oli 138. Uusia yrityksiä viime kertaan nähden messuilla on lähes 40. Suomen lisäksi alan toimijoita on tulossa Italiasta, Ruotsista, Saksasta ja Tanskasta, kertoo projektipäällikkö Raimo Pylvänäinen Tampereen Messut Oy:stä.

–  Verkkoliiketoiminnan alalla on kova kehitysvauhti ja edessä on isoja muutoksia, joten yritykset kaipaavat tilaisuutta tutustua uusiin ratkaisuihin ja saada ajankohtaista tietoa toimintansa tueksi. Alalla investoidaan tulevina vuosina merkittävästi, joten myös yritysten, jotka eivät vielä ole tällä toimialalla, kannattaisi tulla messuille tutustumaan uusiin bisnesmahdollisuuksiin. Verkosto on yksi nopeimmin kasvavista ammattimessuistamme, joten haluamme panostaa tapahtuman kehittämiseen yhä vahvemmin. Tämän alan tapahtuma ei ole myöskään yhtä lailla kansainvälisistä suhdanteista riippuvainen kuin monet muut messut. Verkosto tullaan toteuttamaan Tampereella myös vuonna 2017, sanoo ammattimessujen tuoteryhmäpäällikkö Jani Maja Tampereen Messut Oy:stä.     

Kenneth Hänninen, Energiateollisuus: Uusi sähkömarkkinalaki edellyttää isoja investointeja  

Uusi sähkömarkkinalaki merkitsee sähköverkkoyhtiöille runsaasti uusia tehtäviä ja velvoitteita. Energiateollisuus ry:n mukaan merkittävin yksittäinen asia on sähkönjakelun toimitusvarmuudelle asetetut tavoitteet. Kokonaisuudessaan uudistukset merkitsevät huomattavia investointeja ja muutoksia alalla.

– Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittäviä investointeja sähköverkkoon. Tekemämme selvityksen perusteella Suomen jakeluverkkoihin investoidaan seuraavan viiden vuoden aikana neljä miljardia euroa, joten vuositasolla jakeluverkkoinvestoinnit ovat 800 miljoonan euron luokkaa. Painopiste on ilmajohtoverkon korvaamisella maakaapeliverkolla. Ilmajohtoverkot säilyvät maisemassa vielä vuosikymmeniä ja uusiakin rakennetaan paikkoihin, joissa myrskyistä ei ole vaaraa. Lainmuutos koskettaa kaikkia sähköverkkoyhtiöitä ja luonnollisesti myös verkonrakentajia. Muutoksella on myös merkittävä vaikutus alan työllisyyteen, joskin painopiste siirtyy perinteisestä verkonrakentamisesta maanrakennukseen. Pahimmillaan buumi voi johtaa hintojen nousuun niin materiaalin kuin työvoimankin osalta, mutta uskomme kuitenkin, että markkinat pitävät muutokset maltillisina. Kaikki laissa säädetyt uudistukset tulee tavoitteen mukaan saavuttaa vuoden 2028 loppuun mennessä, sanoo johtaja Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry:stä.

Verkosto 2015 -messuilla nostetaan uuden sähkömarkkinalain lisäksi laajasti esille myös muut ajankohtaiset aiheet ja uudistukset.

– Merkittävin muutos sähkömarkkinalain lisäksi koskee verkkoyhtiöiden roolia sähkömarkkinaosapuolena. Valmisteilla oleva energiatehokkuuslainsäädäntö asettaa verkkoyhtiöille uusia tehtäviä energiatehokkuuteen, kysyntäjoustoon ja pientuotantoon liittyen. Jakeluverkkoon liitetyn pientuotannon voidaan odottaa lisääntyvän. Aurinkoisen kesän aikana aurinkoenergiaa koskeva julkinen keskustelu on ollut vilkasta. Verkkoonliittämiselle on jo tällä hetkellä hyvät tekniset edellytykset. Myös pientuotannon markkinoillepääsy on turvattu. Verkosto 2015 -messut ovat odotetusti saavuttaneet suuren suosion, sillä alaa koskettavat juuri nyt isot uudistukset ja näkymät ovat valoisat. On hyvä, että verkkoliiketoiminnan ammattilaiset pääsevät Tampereella yhdessä pohtimaan lähitulevaisuuden muutoksia ja mahdollisuuksia sekä tutustumaan uusiin ratkaisuihin, toteaa Kenneth Hänninen.

Reijo Svento, FiCom: Yritysten tulee nyt voimakkaasti panostaa tele- ja tietoverkkoihin

– Tampereen Verkosto-messuista on muodostunut sähkö- ja tietoverkkoalan ammattilaisten päätapahtuma erityisesti verkkojen suunnittelun ja rakentamisen osalta. Messuilla kuulee ja näkee uusimmat suuntaukset ja alan päätoimijoiden tuotteet ja palvelut. Sekä sähkö- että televerkoissa eletään nyt voimakasta rakentamisen aikaa. Sähköverkkoja sijoitetaan maan alle ja telepuolella rakennetaan kiihtyvästi kuitu- ja 4G -verkkoja. Yhteisrakentaminen on myös vahvasti esillä. Julkinen sektori ja yritykset ovat kiihtyvällä vauhdilla viemässä palveluitaan sähköiseen muotoon, mikä edellyttää verkostojen varmaa ja tehokasta toimintaa. Tietoverkkoalalla siirretyn datan määrä on erityisen voimakkaassa kasvussa sekä kiinteässä että langattomassa verkossa. Määrät jopa kaksinkertaistuvat vuosittain. Tämä edellyttää yrityksiltä voimakasta investoimista verkkoihin, nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamista sekä asiakaskokemusten hyödyntämistä ja jatkuvaa kehittämistä, sanoo toimitusjohtaja Reijo Svento FiCom ry:stä.

Markku Rantio, Ensto: Uudet ratkaisut, verkkoautomaatio, pientuotanto ja sähköautot puhuttavat

Verkosto 2015 -messuilla nähdään aiempaa isompia näyttelyosastoja. Yksi viime vuosia suuremman näyttelypaikan varanneista yrityksistä on Ensto.

– Tampereen Verkosto-messut on meille erittäin hyvä ja tarpeellinen tapahtuma, jossa tapaamme laajasti asiakkaita ja alan toimijoita. Saamme hyvin palautetta tuotteistamme, uusia tuoteideoita sekä tarpeellista tietoa alan näkymistä. Olemme kehittäneet uusia ja kustannustehokkaita ratkaisuja asiakkaillemme, joten Verkosto on hyvä paikka esitellä uutuuksia. Toivottavasti tapaamme paljon sähköverkkoasentajia, koska heiltä saamme yleensä parhaan palautteen tuotteistamme. Uusi sähkömarkkinalaki pakottaa verkkoyhtiöt panostamaan jakeluverkkoihin, joten tällä hetkellä näkymät alalla ja yrityksessämme ovat melko hyvät. Lakihan edellyttää, että sähkökatkot eivät saa olla taajamissa yli kuutta tuntia ja haja-asutusalueella yli 36 tuntia. Tämä tarkoittaa monilla verkkoyhtiöillä melkoisia investointeja seuraavien 15 vuoden aikana. Kuumimpina aiheina messuilla puhuttavat erilaiset jakeluverkkojen uudet kustannustehokkaat rakentamisratkaisut ja tuotteet, verkostoautomaatio ja älykkäät sähköverkot, pientuotannon liittäminen yleiseen jakeluverkkoon sekä sähköautot, joiden lisääntyminen tuo omat haasteensa jakeluverkoille muun muassa pikalatausasemien suurten tehovaatimusten osalta, kertoo Enston myyntijohtaja Markku Rantio.

Ajankohtaiset teemat esillä seminaareissa ja tietoiskuissa

Verkosto on sähkönsiirto- ja jakeluverkkoalan sekä televiestintäverkkoalan päämessutapahtuma vuonna 2015. Keskeisiä teemoja ovat uusi sähkömarkkinalaki ja sen tuomat muutokset, pientuottajat osana sähkö- ja energiaverkkoa, myrskytuhoihin varautuminen, valokaapeli- ja tiedonsiirtoverkot sekä sähköautojen latausverkosto. Nämä ja muut ajankohtaiset teemat nostetaan laajasti esille seminaareissa ja tietoiskuissa. Luvassa on myös työnäytöksiä esimerkiksi verkonrakentamiseen liittyen.

Energiateollisuus ry järjestää ensimmäisenä messupäivänä seminaarin otsikolla Miljardi-investoinnit sähköverkkoon. Seminaarissa puhuttavat investointisuunnitelmat ja niiden toteutus, lupien saanti, palvelutuottajien odotukset viranomaisilta, verkonrakentajien visiot, näkemykset laajakaistasta sekä sähköllä saatava hyvinvointi. Messujen yhteydessä toteutetaan myös kaksipäiväiset Verkkopäivät. Messujen ohjelmaa päivitetään osoitteeseen www.verkostomessut.fi (Ohjelma).

Verkosto esittelee sähkö-, tele- ja tietoverkkoihin, verkkotuotteisiin ja -palveluihin, sähköautoinfraan, tie- ja katuvalaistukseen sekä liikenteen informaatiojärjestelmiin liittyviä tuotteita ja palveluita. Tampereen Messut Oy toteuttaa Verkosto-messut yhteistyössä Energiateollisuus ry:n, Adato Energia Oy:n, FiCom ry:n ja Teleprikaati Oy:n kanssa. Edellisen kerran tapahtuma järjestettiin vuonna 2013, jolloin messuilla oli 138 näytteilleasettajaa ja 4635 messuvierasta. Verkkoliiketoiminnan ammattilaisille suunnattuja Verkosto-messuja on pidetty Tampereella vuodesta 1992 lähtien.

LISÄTIEDOT: www.verkostomessut.fi
Twitter: @TampereenMessut, #Verkosto

Tampereen Messut Oy, www.tampereenmessut.fi, facebook.com/tampereenmessut
Raimo Pylvänäinen, projektipäällikkö, p. 0400 671 923,
raimo.pylvanainen(a)tampereenmessut.fi
Tanja Järvensivu, viestintäpäällikkö, p. 050 536 8133,
tanja.jarvensivu(a)tampereenmessut.fi, @TanjaJarvensivu
Meri Mattila, viestintäassistentti, p. 0400 914 877,
meri.mattila(a)tampereenmessut.fi

Liitetiedostot

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs