Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Väitös: Videotuotanto puhaltaa uusia luovuuden ja vuorovaikutuksen tuulia kouluopetukseen

Oulun yliopisto

Väitös: Videotuotanto puhaltaa uusia luovuuden ja vuorovaikutuksen tuulia kouluopetukseen

Tiedote.
Julkaistu: 23.05.2016 klo 11:08
Julkaisija: Oulun yliopisto

Oppijat ovat arjessaan tottuneet vuorovaikutteiseen, tuottavaan mediankäyttöön, mutta koulussa ei hyödynnetä aktivoivia oppimisympäristöjä. Tämä koulun ja arjen mediaympäristöjen välille viime vuosina syntynyt kuilu heikentää koulumotivaatiota. Lukuisten tutkimusten mukaan digitaalista videotuotantoa voidaan hyödyntää opetuksen välineenä monin tavoin. Yhteisöllisten toimintamallien ja tuotosten verkkojulkaisemisen yhdistäminen tähän luovaan tuotantoprosessiin avaa vuorovaikutukselle monipuolisia tilaisuuksia.

Tässä väitöskirjassa tarkastellaan videotuotannon pedagogisia mahdollisuuksia vuorovaikutuksen tutkimisen keinoin. Tutkimus selvitti, millaista vuorovaikutusta julkaisemislähtöisen yhteisöllisen videotuotannon kontekstissa muodostuu ja millä tavoin vuorovaikutusta voidaan kehittää.

Vuorovaikutus osoittautui tarvitsevan kehittämistä. Niin 4–5-luokkien oppilaat kuin opettajatkin innostuivat videotarinoiden ideoinnista ja suunnittelusta, mutta luova keskustelu kokoluokka- ja ryhmätilanteissa ei aina ollut helppoa. Tutkimuksen videotuotantoprojektien päättyessä videoiden julkaisemista varten perustettuun ”verkkotelevisioon” ladattiin odotettua vähemmän sisältöä. Verkkotelevision tarkoitus oli mahdollistaa ja edistää oppijoiden, heidän vanhempiensa ja opettajien välistä vuorovaikutusta sekä kutsua nämä osapuolet keskustelemaan lasten videotuotantoon osallistumisesta ja vastuullisesta verkkojulkisuudesta.

Verkkojulkaiseminen herätti ristiriitaisia ajatuksia oppijoiden, vanhempien ja opettajien keskuudessa. Vain muutama opettaja oppilaineen julkaisi videoita. Alakouluikäiset julkaisivat videoita mielellään, kun taas yläkouluikäiset arkailivat kouluun liittyvien videoiden julkaisemista. Myös kodeissa keskustelu verkkojulkaisemisesta ja sen pelisäännöistä jäi vähäiseksi.

Tulokset osoittavat opettajan olevan oppijakeskeisestä toimintamuodosta huolimatta keskeisessä asemassa vuorovaikutuksen orkestroinnissa; häneltä edellytetään selkeiden osatehtävien huolellista suunnittelua ja reflektiivistä ohjauksen taitoa. Ajoittain hyvinkin tiukka opettajajohtoisuus puoltaa yhä paikkaansa kokoluokkatilanteissa, mutta ryhmätilanteissa opettajaa tarvitaan tukemaan ryhmien itsenäisen työskentelyn kehittymistä. Edellytysten luomiseksi vastavuoroiselle vuorovaikutukselle koulun ja ympäröivän yhteiskunnan välillä opettajan tulee myös rohkaista oppijoita koulussa tehtävien videoiden verkkojulkaisemiseen.

Kolmen tapaustutkimuksen aineistot kerättiin ala- ja yläkoulussa observoimalla ja videoimalla videoprojektien keskusteluja sekä haastattelemalla oppijoita, vanhempia ja opettajia. Tämä tärkeä ja ajankohtainen väitöstutkimus tarjoaa tapoja lisätä videotuotannon pedagogista arvoa monilukutaidon toteuttamisen muotona. Yhteisölliset työskentelymuodot ovat omiaan tukemaan luovuutta, joka on yksi tulevaisuuden tärkeimpiä valmiuksia ja jota voi oppia.

- - -

Kasvatustieteen maisteri Laura Palmgren-Neuvonen väittelee Oulun yliopistossa 27.5.2016. Kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Social interaction in the context of new literacies. Pedagogical potentials of publishing-oriented learner-generated video production (Sosiaalinen vuorovaikutus monilukutaidon kontekstissa. Julkaisemislähtöisen yhteisöllisen videotuotannon pedagogiset mahdollisuudet). Vastaväittäjänä toimii professori Marja Kankaanranta Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Riitta-Liisa Korkeamäki. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Kaljusensalissa (KTK112) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Kasvatustieteen maisteri Laura Palmgren-Neuvonen

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopisto
0294 480 000

Tiedekunta ja laitos:
Kasvatustieteiden tiedekunta, kasvatustiede
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
0294 483 713
laura.palmgren-neuvonen@oulu.fi

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1188-6

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs