Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Väitös: Insinööriopiskelijoiden kokemuksia lukion matematiikasta

Oulun yliopisto

Väitös: Insinööriopiskelijoiden kokemuksia lukion matematiikasta

Tiedote.
Julkaistu: 22.08.2016 klo 10:53
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöskirjassa tarkastellaan, millaista osaamista ammattikorkeakoulujen insinööriopiskelijoiden kokemusten mukaan lukiossa rakentuu matematiikan oppisisältöjen pohjalta.

Tulosten mukaan lukion matematiikan pitkän oppimäärän suorittaneet tai pitkästä oppimäärästä lyhyeen siirtyneet opiskelijat onnistuvat hyvin insinööriopinnoissaan. Lyhyen oppimäärän pakollisten kurssien suorittaminen ei vielä välttämättä takaa onnistumista ammattikorkeakoulussa, mutta syventävien tai soveltavien kurssien opiskelu näyttää parantavan tilannetta. Tutkimus nostaakin matematiikan perustiedot ja -taidot tärkeään asemaan lukiossa. Muita tärkeämmiksi oppisisällöiksi insinööriopiskelijat arvioivat perusalgebran, geometrian ja differentiaalilaskennan. Myös yhtälöoppi koettiin tärkeäksi, mutta vaikeat tai monimutkaiset yhtälöt voitaisiin insinööriopiskelijoiden kokemusten mukaan laskea laskimella. Vuoden 2003 lukion opetussuunnitelman perusteissa esitetyt matematiikan oppisisällöt arvioitiin käyttökelpoisiksi. Kuitenkin toivottiin, että integraalilaskentaa ja vektorigeometriaa sisältyisi myös lyhyeen oppimäärään. Todennäköisyyslaskennan merkitys kyseenalaistettiin insinööriopintojen näkökulmasta.

Väitöstutkimuksessa käytettiin määrällisiä ja laadullisia tutkimusmenetelmiä. Tilastollisten menetelmien avulla tarkasteltiin insinööriopintojen näkökulmasta tärkeitä lukion matematiikan oppisisältöjä ja niihin liittyviä taitoja. Lukion matematiikan kurssien merkityksestä insinööriopiskelijoille saatiin parempaa ymmärrystä haastattelemalla entisiä lukiolaisia. Merkityksellisiä kokemuksia tulkittiin narratiivisen menetelmän avulla, jossa päähuomio kiinnitettiin insinööriopiskelijoiden kertomusten sisältöön.

Lukion ja ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen alan nivelkohdan tarkasteluun keskittyvää tutkimusta tarvitaan, jotta opiskelijoiden siirtyminen oppilaitoksesta toiseen olisi joustavampaa, insinööriopinnot sujuisivat paremmin ja keskeyttämisprosentti saataisiin pienemmäksi. Tutkimuksen ajankohtaisuus korostuu, sillä matematiikan ylioppilaskoe suoritetaan sähköisesti keväästä 2019 alkaen ja opiskelussa aletaan yhä enemmän soveltaa sähköisiä oppimisympäristöjä.

Tutkimus antaa pohjaa kehittää matematiikan opetussuunnitelmia lukiossa ja ammattikorkeakoulussa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää opiskelijan matemaattisen lukiopolun suunnittelussa ja opettajan pedagogisen työn tukena.

- - -

Filosofian maisteri Marjut Sulkakoski väittelee Oulun yliopistossa 26.8.2016. Kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on “Ihan vaan perusasiat pitää osata hyvin”. Ammattikorkeakoulujen insinööriopiskelijoille lukion kokemusten pohjalta rakentunut matematiikkakuva (”You need to master well the basics only” Engineering students’ view of mathematics built on experiences from upper secondary school in the context of University of Applied Sciences). Vastaväittäjänä toimii professori Harry Silfverberg Turun yliopistosta ja kustoksena professori Raimo Kaasila. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Kaljusensalissa (KTK 112) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:                                                                                 
Filosofian maisteri Marjut Sulkakoski

Syntymäaika ja -paikka:
1957 Pietarsaari

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
1976 Pietarsaaren lukio

Nykyinen työpaikka:
Pietarsaaren lukio
06 786 3111

Tiedekunta ja laitos:
Kasvatustieteiden tiedekunta, kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

Väittelijän yhteystiedot:
0400 933 677

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1265-4

* * * * * * * * * *

Oulun yliopisto
Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet
PL 8000
90014 Oulun yliopisto
viestinta@oulu.fi
0294 484 092

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs