Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Uusi julkaisu matkailupalvelutuotannon näkymistä: seniorit ja venäläiset tulevat

Lahden ammattikorkeakoulu

Uusi julkaisu matkailupalvelutuotannon näkymistä: seniorit ja venäläiset tulevat

Tiedote.
Julkaistu: 18.10.2012 klo 11:11
Julkaisija: Lahden ammattikorkeakoulu

Uusi Matkalla tulevaan -julkaisu avaa tulevaisuuden näkymiä matkailun kentässä. Julkaisussa kuvataan muun muassa ennakoinnin merkitystä matkailualalla.

- Matkailuyritysten ja matkailualueiden kehittämistyössä tarvitaan tiivis vuoropuhelu alan tutkimuksen ja koulutuksen kanssa. Nousevat teemat ja niiden testaaminen auttavat varautumaan tulevaan, vahvistavat matkailualueen palvelutarjontaa ja auttavat erottautumaan markkinoilla. Kilpailukyvyn keittäminen on tulevaisuuden menestyvälle matkailukohteelle välttämätöntä, kertoo Rovaniemen Matkailun ja markkinoinnin toimitusjohtaja Sanna Kortelainen.

Vuonna 2030 jopa puolet matkailijoista Venäjältä

Projektikoordinaattori Päivi Tommolan mielestä venäläisillä ja tulevilla senioreilla on jatkossa suuri merkitys matkailualan yrityksille. Venäläiset nähdään jatkossa merkittävimpänä (vuonna 2030 jopa yli puolet) yksittäisenä lähtöalueena saapuvien matkailijoiden osalta.

- Suosittelun merkitys on erityisen korostunut venäläisten matkailijoiden keskuudessa ja samoin mahdollisuus monipuoliseen toimintaan matkakohteessa. Venäjän kielen auttavakin taito sekä venäjänkieliset nettisivut sekä muu materiaali nähtiin merkittävänä markkinointivalttina. Etäisyydet ovat venäläisille erilaisia ja Lahtikin nähdään lähialueena Helsingille. Pietarista Helsinki ja Lahti ovat lähimatkailukohteita, Tommola kertoo.

Seniorit valmiita maksamaan matkailupalveluista

Kotimaisten seniorien merkityksen kasvaa matkailupalvelujen kuluttajana vuoteen 2030 mennessä. Tulevat seniorit ovat jo matkustaneet koko ikänsä, joten patoutunutta matkustustarvetta on vähemmän kuin edeltävillä sukupolvilla. Seniorien halu käyttää palveluita on merkittävän korkea. Seniori ovat lisäksi valmiita maksamaan palveluista.

- Lähikohteiden helppous ja varmuus ovat arvo, jota seniorit tullevat arvostamaan jatkossa. Luonto ja sen merkitys korostuvat seniorien tulevaisuuden matkailumaisemana, Tommola kertoo.

Vastuullinen liiketoiminta pääsääntö tulevaisuudessa

Julkaisusta käy ilmi, että matkailijat haluaisivat faktoja vastuullisuudesta nettisivuille sekä vaihtoehtoisia palveluita, jotka ovat vastuullisempia valintoja. Matkailijoista vain pieni osa tekee vastuullisen perusteella valintoja tänään. Vuonna 2030 vastuullisten matkailijoiden määrä on merkittävästi suurempi ja valmius maksaa enemmän vastuullisesta matkailupalvelusta on kasvanut. Vihreä liiketoiminta tullee olemaan vuoteen 2030 mennessä enemmän pääsääntö kuin poikkeus matkailuyritysten keskuudessa.

Hankkeen taustaa

Lahden ammattikorkeakoulun Matkailun ala on saanut tutkimushankkeeseen rahoitusta Tekesin Vapaa-ajan ohjelmasta. TULEVA – Tulevaisuuden matkailijat -hanke keskittyi matkailijoiden tarpeisiin vuoteen 2030 mennessä sekä yritysten yhteiskuntavastuullisuuden viestimiseen kuluttajille. TULEVA- hankkeeseen on osallistunut matkailualan yrityksiä Leviltä, Rovaniemeltä sekä Lahden seudulta. TULEVA-hankkeessa on ollut mukana noin 250 opiskelijaa kahden vuoden aikana. Opinnäytetöitä on tehty kuusi.

Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelmalla on edistetty vapaa-ajan palveluja tuottavien yritysten mahdollisuuksia kehittää toimintaansa. Tekes on edistänyt uudenlaisia toimintoja ja kannustanut kasvuhakuisuuteen ja tulevaisuuden ennakointiin. Ohjelma on ollut matkailualan kehittämisen kannalta merkittävä ja se on kannustanut yrityksiä kasvuun sekä innovatiivisempiin ratkaisuihin.

TEKES-rahoitteisen TULEVA – Tulevaisuuden matkailijat -hanke on matkailuyrityksille ajankohtainen ja tärkeä tulevaisuuden teemoihin varautumisen kannalta. TULEVA-hanke pyrkii antamaan mahdollisia vastauksia, miten varautua tulevaisuuteen.

Lisätietoja hankkeesta ja julkaisusta

projektin vetäjä, yliopettaja Tiina Seikkula
puh. 044 708 0077, tiina.seikkula@lamk.fi.

Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:
http://www.lamk.fi/tuleva/esittely/Documents/Matkalla_tulevaan_Final.pdf 

sekä tilattavissa sähköpostitse osoittteesta erno.hokkanen@lamk.fi  
Julkaisu on maksuton.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs