Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Uudistuminen tuo työtä

Teknologiateollisuus ry

Uudistuminen tuo työtä

Tiedote.
Julkaistu: 07.10.2016 klo 09:55
Julkaisija: Teknologiateollisuus ry

Vain kehittyvä ja taloudellisesti terve yritys voi tarjota työpaikkoja.

- Rakennemuutoksessa jotkut toiminnot lakkaavat, kun niitä ei enää tarvita, mutta samalla syntyy ihan uutta. Kemppi panostaa työntekijöittensä koulutukseen, mutta tarvitsee myös uudenlaisia tekijöitä uudenlaisella taustalla, hallituksen puheenjohtaja Teresa Kemppi-Vasama painottaa Teknologiateollisuuden verkkolehden Vision haastattelussa.

Perheyrityksille tyypilliseen tapaan Kempissä perspektiivi on pitkä sekä taakse että eteenpäin. Kunnianhimoa riittää: yhtiön tavoite on tuplata liikevaihto seuraavan viiden vuoden aikana. Kasvu rakennetaan pitkälti digitalisaation ja automaation ympärille. Lisäksi aikomus on laajentaa maantieteellistä reviiriä.

Kasvuun satsaaminen merkitsee lyhyellä aikavälillä jostain luopumista. Kempin osalta se tarkoittaa, että omistajat eivät ota tällä hetkellä osinkoja ulos hitsausliiketoiminnasta. Panostus yrityksen kehittämiseen merkitsee samalla huolenpitoa työntekijöistä ja työpaikoista.

– On pidettävä firma kannattavana. Se on turva myös työntekijöille, hitsausliiketoiminnan emoyhtiön Kemppi Group Oy:n hallituksen puheenjohtajana Antti Kemppi painottaa.

– Lisäksi on huolehdittava kasvusta ja uudistumisesta. Kemppi haluaa olla oman alansa pioneeri. Halu olla ensimmäinen ja keksiä aina uutta on tietyllä tavalla meidän dna:ssa, Teresa Kemppi-Vasama sanoo.

Kiky maaliin

Kilpailukykysopimus on viimein edennyt vaiheeseen, jossa sen soveltamisneuvottelut ovat alkamassa. Visio kysyi Teknologiateollisuuden neuvottelukumppaneista toimihenkilöjärjestöiltä, mitä odotuksia niillä on neuvotteluille.

Ammattiliitto Pro:n puheenjohtajan Jorma Malisen odotukset liittyvät linjaukseen, että soveltamisneuvottelut käydään paikallisesti ja niissä tehdään paikallisia sopimuksia.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi toivoo, että työajan pidentämisneuvotteluissa otettaisiin huomioon ylempien toimihenkilöiden työn erityisluonne. Se on hyvin pitkälti asiantuntijatyötä, joka ei ole niinkään sidottu työaikaan ja -paikkaan.

Lisäksi ylemmät toimihenkilöt tekevät työtään mielellään niin, että työntekoa sovitellaan liukuvan työajan puitteissa työn ja omien tarpeiden mukaisesti. Kaupin mukaan joustavat mallit palvelisivat parhaiten sekä työnantajan että työntekijän etua ja työajan pidentämisen mallista voidaan sopia paikallisesti.

Kiina loikkaa ilmastotavoitteissa

Kiina ei ole tyytynyt etenemään pienin askelin ilmastonmuutoksen torjunnassa. Myös suomalaiselle energia- ja ympäristöteknologian yritykselle Oilonille esitettiin vuonna 2013 vaatimus, että kahdessa vuodessa typenoksidit on tiputettava sen tuotteissa vain 30 milligrammaan kuutiometrissä. Toimitusjohtaja Eero Pekkola kertoo Visiossa, että tavoitteeseen pääsemiseksi alkoi huima kilpajuoksu.

Oilonin uuden sukupolven tuotteilla on pystytty alentamaan kaasunpoltossa typenoksidien päästöjä 60 prosenttia. Tulos on merkittävä, sillä juuri typenoksidit edistävät ilmastonlämpenemistä. Lisäksi hiilidioksidipäästöt vähenevät 40 prosenttia ja hiukkaspäästöt poistuvat kokonaan, koska kohteet rakennetaan hiilikattiloiden tilalle.

Vastuullisuus ohjaa sijoituksia

Aktiiviset omistajat ohjaavat yrityksiä toimimaan yhä vastuullisemmin.

Työeläkeyhtiö Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen senior-analyytikko Tiina Landau kertoo Visiossa, että suomalaiset yritykset ovat toimintansa vastuullisuudessa maailman kärkipäässä.

– Se on suomalaisyritysten kilpailuetu, kun kansainväliset sijoittajat vertailevat yrityksiä. Vastuullinen toimintatapa ja myös siitä kertominen vaatii yrityksiltä kuitenkin uudenlaista osaamista.

Sijoittajan silmissä vastuullisuus on yksi osa riskienhallintaa. Esimerkiksi lainsäädännön tiukentuessa jo valmiiksi vastuullisesti toimiva yritys on paremmassa asemassa. Lisäksi vastuullisuus heijastuu yleensä yrityksen toiminnan laatuun kuten hyvään johtamiseen, Landau huomauttaa.

 

Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialoja ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka. Teknologiateollisuus vastaa 50 prosentista Suomen viennistä ja 75 prosentista tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala työllistää suoraan lähes 290 000 ja välillisesti noin 700 000 suomalaista. Jatkuvasti kehittyvä ja ajassa elävä teknologiateollisuus luo perustan suomalaiselle hyvinvoinnille.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs