Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Uudella yhteistyöllä osaamista kirurgisen hoitotyön kehittämiseen

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Uudella yhteistyöllä osaamista kirurgisen hoitotyön kehittämiseen

Artikkeli.
Julkaistu: 04.10.2011 klo 11:17
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu toteuttivat yhteistyössä uudenlaisen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen sosiaali- ja terveysalalle. Työelämän tarpeisiin kehitetty Kirurgisen hoitotyön kliininen kehittäjä -koulutus lisää osaamista esimerkiksi kivun hoidosta sekä vahvistaa potilasta hoitavien yksiköiden välistä yhteistyötä. Osallistujille maksuton koulutus alkaa seuraavan kerran tammikuussa.
 
Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyössä suunnittelema Kirurgisen hoitotyön kliininen kehittäjä -koulutus toteutettiin täysin uudenlaisena oppisopimustyyppisenä täydennyskoulutuksena korkeakoulutetuille. Suunnittelun lähtökohtana oli luoda joustavampi ja nopeasti työelämän tarpeisiin reagoiva koulutusmuoto.
 
Työpaikoilla oppimassa

Oppisopimustyyppisessä täydennyskoulutuksessa opiskelu tapahtuu omasta työstä oppimalla yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaa työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja eli mentor, joka tukee osaltaan opiskelijan kehittämisprosessia. Koulutukseen osallistuvalla tulee olla opiskelujen aikana voimassa oleva työsuhde.

– Koulutus kytkeytyy vahvasti oman työn kehittämiseen ja uusien luotujen toimintamallien juurruttamiseen työyhteisöön. Opetus viedään suoraan työelämään, jolloin myös työnantajaorganisaatio saa oman panostuksensa moninkertaisesti takaisin, Ann-Nina Maksimainen Lahden ammattikorkeakoulusta luonnehtii.

Koulutuksella kehitetään sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien osaamista kirurgisen potilaan hoitoketjun eri vaiheissa kuten kivun hoidossa. Koulutus antaa valmiuksia myös tiedon hakuun, hoitajakonsultaatioihin ja vertaisoppimiseen, millä parannetaan potilaiden hoidon laatua ja potilasturvallisuutta.

– Sosiaali- ja terveysalan organisaatioita otettiin mukaan suunnitteluun. Koulutuksen sisältöä ja toteutusta kohdennettiin saatujen työelämäpalautteiden avulla. Lisäksi osallistujien oppimis- ja kehittämistehtäviä suunnattiin kunkin osaamistarpeiden ja työyksikön kehittämistoiveiden mukaan, pohjustaa Hämeen ammattikorkeakoulun yliopettaja Paula Vikberg-Aaltonen.

Hoitoketju saumattomaksi


Työssäoppimisen lisäksi kirurgisen hoitotyön opetusta tukevat kliiniset asiantuntijapäivät, vertaiskäynnit muiden alueiden hoitoyksiköissä, vuorovaikutteiset verkko-opinnot ja kehittämisprojektien työpajat.

Laurean Tikkurilan yksikössä järjestetyssä loppuseminaarissa opiskelijat esittelivät koulutuksessa toteuttamiensa kehittämisprojektien poster-tuotoksia. Kanta-Hämeen keskussairaalan sairaanhoitajat Kaarina Malinen-Saari ja Jaana Rakkolainen laativat projektissaan ohjeistuksen lonkkamurtumapotilaan hoitopolusta ensiavusta vuodeosastolle. Tavoitteena oli tehdä ohje uusien työntekijöiden ja sijaisten perehdytyksen tueksi sekä vanhoille työntekijöille tietojen päivittämiseen.

– Koulutus oli erittäin käytännönläheistä, ja se tarjosi samalla mahdollisuuden verkostoitua ja vaihtaa ajatuksia muiden hoitajien kanssa, toteaa Hämeenlinnan yksikön kirurgian vuodeosasto 5B:llä työskentelevä Malinen-Saari.

– Tutustumiskäynnit muiden alueiden hoitoyksiköihin opettivat ymmärtämään paremmin toisen työtä. Meille syntyi paljon hyvää keskustelua, jossa jaettiin niin toimivia käytänteitä hoitotyön kehittämiseen kuin eväitä arjessa jaksamiseen, jatkaa Rakkolainen yhteispäivystyksestä.

Potilaan hoitoketju alkaa jo ensihoidon aloittamisella ambulanssissa ja jatkuu sairaalassa yhteispäivystyksessä annettavalla hoidolla. Mentorit osastonhoitaja Jaana Metsälä kirurgian vuodeosasto 5B:stä ja sairaanhoitaja Irmeli Lehtonen yhteispäivystyksestä kokivat koulutuksen vahvistavan potilasta hoitavien yksiköiden välistä yhteistyötä organisaation sisällä.

– Hoito tulee tehdä aina potilaan parhaaksi. Koulutuksen ja käytännön yhteistyön edistäminen parantaa potilaan laadullisesti saamaa hyvää hoitoa läpi koko hoitoketjun. Koulutuksen tuoma osaaminen on edistänyt tiedon kulkua ja laskenut kynnystä eri yksiköiden välillä, osastonhoitaja Metsälä kuvaa.

– Hoitotyön kliinisen kehittämisen yksi keskeinen alue on potilaan kivun hoidon onnistuminen kaikissa hoidon vaiheissa. Tämä koulutus hyödyttää potilaan saaman hoidon kokonaisvaltaista tarkastelua ja luo hyvän hoidon kriteereitä, joita hyvä yhteistyö potilaan parhaaksi edellyttää, sairaanhoitaja Lehtonen lisää.

Pioneerin asemassa

Ensimmäiset Kirurgisen hoitotyön kliininen kehittäjä -koulutuksen opiskelijat valmistuivat HAMK:sta, LAMK:sta ja Laureasta syyskuun lopulla. Noin vuoden mittaiseen valtakunnalliseen koulutukseen osallistui yhteensä 65 opiskelijaa. Koulutus on samalla laajin yhteistoteutus FUAS-liittoumassa (Federation of Universities of Applied Sciences), joka on Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun muodostama strateginen liittouma.

– Koulutus toteutettiin joka ammattikorkeakoulussa sisällöllisesti samanlaisena mutta eri alueiden asiantuntijuutta hyödyntäen. Yhteistyö mahdollisti laaja-alaisen lähestymistavan sekä asiantuntevat kouluttajat, HAMK Täydennyskoulutuksen koulutuspäällikkö Birgit Viikari kertoo.

– Organisaatioiden kulttuurien kohtaaminen on valtava rikkaus ja se on tuonut aivan uudenlaista vuoropuhelua eri tahojen välille. Koulutuksen toteutuksessa on tehty kulttuurisesti edelläkävijän työtä konkretian tasolla, yliopettaja Teija-Kaisa Aholaakko Laurea Tikkurilasta kiteyttää tehdyn työn tuloksia.

Seuraava Kirurgisen hoitotyön kehittäjä -koulutus alkaa tammikuussa. Hakuaika koulutukseen on 3.10. – 18.11.2011. Koulutukseen voivat hakeutua terveysalan ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen
tutkinnon suorittaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja fysioterapeutit, jotka työskentelevät kirurgisia potilaita hoitavissa yksiköissä perusterveydenhuollon vuodeosastoilla, kotisairaanhoidossa tai erikoissairaanhoidon erilaisissa hoitoyksiköissä. Kolmenkymmenen opintopisteen laajuinen koulutus on osallistujalleen maksuton.

Lisätietoja:

yliopettaja Paula Vikberg-Aaltonen, p. 040 481 9428 tai sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi
koulutuspäällikkö Birgit Viikari, p. 040 834 3636 tai sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi

Teksti: Matleena Jokinen

Kuvatekstit:
1. FUAS-yhteistyössä toteutetun koulutuksen suunnitteluryhmän muodostivat Maria Tuominen (LAMK), Reija Korhonen (Laurea), Teija-Kaisa Aholaakko (Laurea), Ann-Nina Maksimainen (LAMK), Aila Peippo (Laurea) ja Paula Vikberg-Aaltonen (HAMK). Kuvasta puuttuu Outi Ahonen (Laurea).
2. Kehittämisprojektista tehdyn posterin ympärillä mentor Irmeli Lehtonen, opiskelijat Jaana Rakkolainen ja Kaarina Malinen-Saari sekä mentor Jaana Metsälä.

Liitetiedostot

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Visamäentie 35 A, PL 230 13101 Hämeenlinna sp. tiedotus@hamk.fi p. (03) 6461 (vaihde)

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs