Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Ulkoinen arviointiryhmä: Salpaus toimii asiakaslähtöisesti

Koulutuskeskus Salpaus

Ulkoinen arviointiryhmä: Salpaus toimii asiakaslähtöisesti

Tiedote.
Julkaistu: 07.08.2015 klo 14:20
Julkaisija: Koulutuskeskus Salpaus

Ulkoisen arviointiryhmän mukaan Koulutuskeskus Salpaus toimii hyvin asiakaslähtöisesti. Osoituksena tästä ovat monipuoliset palvelut opiskelijoille, alueen elinkeinoelämälle ja erilaisille asiakasryhmille. Palveluita myös kehitetään tarpeiden mukaisesti.   

Ulkoiset arvioijat tarkastelivat Salpauksen toimintaa ja laadunhallintajärjestelmää huhtikuussa. Salpaus valikoitui yhdeksi 35 koulutuksenjärjestäjästä, johon Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) teki ulkoisen arviointikäynnin keväällä 2015. Raportti arvioinnin tuloksista saatiin kesällä.  

- Salpaus on luonut vahvan ja laajasti tunnetun imagon monipuolisena sekä korkeatasoisena ammatillisen koulutuksen järjestäjänä ja monipuolisten työelämälähtöisten palveluiden tuottajana alueella, raportissa todetaan.  

Ulkoisen arviointikäynnin aikana arviointiryhmä haastatteli n. 175 henkilöä: opiskelijoiden, henkilöstön, työelämän ja sidosryhmien edustajia. Lisäksi arviointiryhmä tutustui Salpauksen sähköiseen toimintajärjestelmään ja dokumentteihin. Ulkoinen arviointi pohjautui itsearviointiin, joka tehtiin Salpauksessa alkuvuodesta.  

Toimintakulttuuri ja Salpaus-henki vahvuutena

Ulkoisen arviointiryhmän mukaan Koulutuskeskus Salpauksessa on vahva, omaa identiteettiä ja yhtenäisyyttä korostava kulttuuri. Toimintakulttuurista heijastuu sitoutumista edistävä ylpeys kuulumisesta työyhteisöön.  

- Täällä on hyvin vahva Salpaus-spirit: yhteinen tekeminen, yhteinen sitoutuminen, ylpeys kuulumisesta tähän organisaatioon. Kehittämismyönteinen ilmapiiri on osa salpauslaista henkeä, sanoi pääarvioija Anu Räisänen heti arvioinnin jälkeen.  

Salpauksessa on vahva kehittämisen ja jatkuvan parantamisen toimintakulttuuri. Toiminnan laadun parantamiseen ja kehittämiseen liittyvät menettelyt ovat monipuolisia. Johto ohjaa toimintaa tavoitteellisesti jatkuvan parantamissyklin mukaan. Erilaisen ennakointi-, seuranta- ja arviointitiedon pohjalta tehdään kehittämistä ja sen resursointia koskevia päätöksiä. 

Salpaus on kehittänyt tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti omaa laadunhallintaansa. Laadunhallinta on integroitu toimintajärjestelmään, mikä tukee laadunhallinnan jalkauttamista käytäntöön.   

Opiskelijoiden ja kumppaneiden osallistuminen toimintaan kehittämiskohteena

Kehittämiskohteina ulkoinen arviointiryhmä esitti eri koulutusalojen välisen tasalaatuisuuden kehittämisen sekä hyvien käytäntöjen levittämisen ja vakiinnuttamisen. Arviointiryhmä korostaa, että Salpauksessa on tarpeen edelleen kehittää työpaikkaohjaajien koulutuksen toimintamalleja yhdessä työelämän toimijoiden kanssa. Lisäksi sidosryhmien, kumppaneiden ja opiskelijoiden osallistumista toiminnan suunnitteluun ja laadunhallintaan on edelleen syytä tehostaa. 

Salpaus ottaa itsearvioinnin ja ulkoisen arvioinnin tulokset huomioon strategisten kehitysohjelmien valmistelussa.

Lisätietoja
Kehittämispäällikkö Sari Mikkola, puh. 044 708 0594

 

 

Koulutuskeskus Salpaus on Suomen suurimpia monialaisia ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen järjestäjiä. Vuosittain Salpauksessa opiskelee yli 20 000 nuorta ja aikuista. Opettajia ja muuta henkilöstöä Salpauksessa on noin 900.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs