Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Toiminnalliset tulokset parantuneet

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Toiminnalliset tulokset parantuneet

Tiedote.
Julkaistu: 03.03.2014 klo 15:06
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan kuntayhtymän tilinpäätöksen, henkilöstökatsauksen ja osakkuuden FIMECC Oy:ssä.

Rehtori Pertti Puusaari kuvaa kuntayhtymän tilannetta seuraavasti: – Kuntayhtymässä voimme olla varsin tyytyväisiä vuoden 2013 saldoon. Rahoituksen kiristymisestä huolimatta taloutemme on edelleen tasapainossa. Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtyihin sopimuksiin nähden olemme pystyneet parantamaan tulevan rahoituksen pohjana olevia mittareita. Valmistuneiden määrä, suoritetut 55 opintopisteet/lukuvuosi, julkaisut sekä tutkimus- ja kehityshankkeissa (T&K) suoritetut opintopisteet ovat kaikki tasaisessa nousussa. Vetovoima on parantunut sekä HAMKin että HAMIn puolella.

Ulkopuolinen T&K-rahoitus on vähentynyt ohjelmakauden vaihtumisen johdosta, mutta ei lainkaan niin jyrkästi kuin edellisen ohjelmakauden vaihtuessa. Tämä kertoo hanketoiminnan kehittymisestä ja vakiintumisesta.

Henkilöstö on vähentynyt vuoden 2013 aikana 60 henkilöllä. Henkilöstöä oli vuoden lopussa 750 henkilöä. Hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä mm. työterveyshuollon kanssa. Tuloksellisesta toiminnasta kertoo, että sairauspoissaolot ovat vähentyneet 20 % edellisestä vuodesta.

Tarkka taloudenpito

Kuntayhtymän vuosikatteeksi on talousarviossa arvioitu 4,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 toteutunut vuosikate on 7,1 miljoonaa euroa.

– Arvioitua parempi tulos johtuu tarkasta taloudenpidosta, kuvaa talousjohtaja Mirja Pöhö ja jatkaa: –Kuntayhtymässä on jo vuodesta 2011 alkaen varauduttu ammattikorkeakoulun rakenteelliseen muutokseen ja tehty hyvissä ajoin sopeuttavia toimenpiteitä. Kertynyt vuosikate tuo varmuutta tulevien vuosien strategiseen kehittämiseen ja ammattikorkeakoulun rakennemuutoksen läpiviemiseen, sillä vielä kahtena seuraavana vuotena ammattikorkeakoulun perusrahoitus putoaa yhteensä viisi miljoonaa euroa. Tämän lisäksi osakeyhtiöksi muuttumisen vuoksi henkilöstökulut tulevat nousemaan nykyisestä tasosta liki miljoonalla eurolla.

Lähivuosien investoinneista suurin on Korkeakoulukeskuskampuksen rakentaminen. Tämä investointi kuitenkin kuolettaa itsensä nopeasti, sillä kiinteistöjen ylläpitokulut ja yhteisten palveluiden järjestämisen säästö on liki miljoona euroa vuodessa.

Osakeyhtiö

Ammattikorkeakoululain uudistuksen toisessa vaiheessa ammattikorkeakouluista tulee osakeyhtiömuotoisia. Ammattikorkeakoulutoiminnot tulee siirtää osakeyhtiöön 1.1.2015 alusta lukien.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän peruskunnat ovat sopineet, että kuntayhtymä perustaa Hämeen ammattikorkeakoulu Oy -nimisen osakeyhtiön. Ensimmäisessä vaiheessa osakeyhtiön osakepääomasta on sovittu, että se on 50 000 euroa. Osakepääomaa korotetaan myöhemmin toiminnan vaatimalla ja yhteisesti päätettävällä tavalla. Lähtökohtana on se, että osakepääoman korotus toteutetaan sijoittamalla kuntayhtymän omistuksessa oleva omaisuus apporttina osakeyhtiöön.

Kuntayhtymän yhtymähallitus päätti, että valmistelua jatketaan ja asia tuodaan seuraavaan kokoukseen hyväksyttäväksi.

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs