Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Tiedote: Opiskelijoiden liikuntamahdollisuudet vaihtelevat rajusti (Turku)

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL)

Tiedote: Opiskelijoiden liikuntamahdollisuudet vaihtelevat rajusti (Turku)

Tiedote.
Julkaistu: 25.04.2014 klo 10:00
Julkaisija: Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL)

Julkaisuvapaa: heti

TIEDOTE 25.4.2014

Alueellisesti muokattu: Turku

 

Korkeakoululiikunnan barometri:

Opiskelijoiden liikuntamahdollisuudet vaihtelevat rajusti

- Liikunnan strateginen asema korkeakouluissa on vahvistunut. Tästä huolimatta korkeakoululiikunnan rahoitus on edelleen heikolla tasolla.

- Vain kolmannes opiskelijoista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi.

- Turun korkeakoululiikunnan tilanne on voimakkaasti polarisoitunut: Turun ammattikorkeakoulussa liikuntapalvelut ovat heikot, Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa toiminta on selkeästi parempaa

 

Korkeakoululiikunnan barometri 2013 -julkaisussa korkeakoululiikunnan suositusten toteutumista on ensimmäisen kerran niiden antamisen jälkeen arvioitu laajemmin. Verrattuna vuoden 2009 tietoihin liikunta ja liikuntapalvelut huomioidaan huomattavasti aiempaa paremmin korkeakoulujen strategioissa. Kuitenkin vain muutama korkeakoulu täyttää edes korkeakoululiikunnan rahoituksen vähimmäissuositustason. Tästä syystä opiskelijoiden liikuntamahdollisuudet vaihtelevat rajusti.

- On hienoa, että liikunta-asiat huomioidaan yhä paremmin korkeakoulujen strategia-asiakirjoissa. Kuten raportissa kuitenkin tuodaan esille, strategiakirjauksilla ei ole suurta merkitystä ennen kuin ne näkyvät konkreettisina panostuksina liikuntapalveluissa, toteaa Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtaja Hanna Huumonen.

Turussa korkeakoululiikunta on erityisen voimakkaasti polarisoitunut. Turun ammattikorkeakoulussa tilanne on strategiasuositusta lukuunottamatta varsin heikko. Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa toiminta on selkeästi parempaa, vaikka isojakin puutteita on esimerkiksi liikuntatilojen riittävyyden suhteen. Turun ruotsinkielisen ammattikorkeakoulun NOVIA:n opiskelijat voivat osallistua Åbo Akademin liikuntatarjontaan.

- Turun ammattikorkeakoulussa opiskelijakunta TUO ja opiskelijavoimin pyörivä liikuntaseura TULI ry hoitavat kokonaisuudessaan liikuntapalveluiden järjestämisen. Näemme äärimmäisen tärkeänä, että AMK:lla olisi oma liikunta-asioista vastaava työntekijä ja että koulun johto sitoutuisi liikuntapalveluiden kehittämiseen. Liikuntaseura TULI ei voi nykyisillä resursseilla enää juurikaan laajentaa toimintaansa, mikä olisi tarpeen, jotta yhä isompi osa opiskelijoista saataisiin liikuntapalveluiden käyttäjiksi, toteaa opiskelijakunta TUOn hallituksen puheenjohtaja Vili Moisio.

- Opiskelijoilla on toki nykytilanteessakin mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa kampusalueen palveluilla, mutta ihannetilanteeseen on vielä matkaa kuten barometristakin voimme kokonaisuutena päätellä. Korkeakoululiikunnan suositukset muodostavat hyvän ohjenuoran, jolla kohti tavoitetta voidaan päästä, toteaa Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Jussi Nieminen.

Korkeakoululiikunnan barometrista käy myös selville, että korkeakoulujen liikuntapalvelujen parantamisen ohella itse opiskelijoiden liikunnassa riittää paljon työtä: Vain kolmannes opiskelijoista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Opiskelijan arkeen näyttää myös sisältyvän huolestuttavan paljon istumista luennoilla, työ- ja vapaa-ajalla.

- Kun mietitään tapoja houkutella yhä useampia opiskelijoita liikunnan pariin, perusasiat nousevat keskeisiksi. Barometrin mukaan niissä korkeakouluissa, joissa suositukset toteutuvat paremmin, opiskelijat käyttävät liikuntapalveluja aktiivisemmin. Palveluihin ollaan myös tyytyväisempiä ja liikunnan aloittaminen koetaan helpommaksi. Korkeakoululiikunnan palveluiden parantamisella on siis suora yhteys opiskelijoiden liikunta-aktiivisuuden lisäämiselle, korostaa OLL:n puheenjohtaja Huumonen.

 

Taustaa:

Korkeakoululiikunnan kehittämisen tueksi annettiin vuonna 2011 valtakunnalliset korkeakoululiikunnan suositukset, jotka sisältävät tavoitteet niin korkeakouluille kuin myös valtionhallinnolle. Suositusten taustalla on yhteinen visio siitä, että viimeistään vuonna 2020 korkeakoululiikunta on vakiintunut ja arvostettu osa opiskelu- ja työympäristöä Suomen kaikissa korkeakouluissa. Suositukset laati vuoden 2010 aikana työryhmä, joka koostui Ammattikorkeakoulujen rehtorien neuvosto ARENE ry:n, Suomen yliopistot UNIFI ry:n, opiskelijoiden, korkeakoulujen liikuntatoimien, liikunta- ja terveystieteiden sekä opiskeluterveydenhuollon edustajista. Työryhmän hallinnoinnista ja asioiden valmistelusta vastasi OLL.

Korkeakoululiikunnan barometri 2013 – Korkeakoululiikunnan suositusten toteutuminen ja opiskelijoiden liikunta-aktiivisuus on Opiskelijoiden Liikuntaliiton ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen yhteistyö, joka julkaistaan OLL-sarjan 8. osana. Täältä julkaisun verkkoversioon:

www.oll.fi/wp-content/uploads/2012/09/korkeakoululiikunnan_barometri_2013.pdf

www.oll.fi/suositukset

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Jussi Nieminen / Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY (tyy-pj@utu.fi, p. 045 320 5125 )

Puheenjohtaja Vili Moisio / opiskelijakunta TUO (vili.moisio@opiskelijakunta.net, p. 045 670 5011 )

Puheenjohtaja Hanna Huumonen / OLL (hanna.huumonen@oll.fi, p. 044 780 0211)

Korkeakoululiikunnan asiantuntija Jussi Ansala / OLL (jussi.ansala@oll.fi, p. 044 780 0214)

Tutkija Juhani Saari / Otus (juhani.saari@otus.fi, p. 050 368 1952)

 

 

 

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on 1924 perustettu valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. OLL edustaa kaikkia Suomen korkeakouluopiskelijoita. OLL vaikuttaa, palvelee, kouluttaa, tutkii ja toimii niin kansallisilla kuin kansainvälisilläkin kentillä opiskelijaliikunnan puolesta. OLL vastaa suomalaisesta opiskelijahuippu-urheilusta sekä kansainvälisestä järjestötoiminnasta ja liikunnan edunvalvonnasta opiskelijoiden osalta.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto
Lapinrinne 2
00180 Helsinki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs