Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » TERVEYDENHUOLLOSTA VETOVOIMAINEN PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

Lahden ammattikorkeakoulu

TERVEYDENHUOLLOSTA VETOVOIMAINEN PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

Tiedote.
Julkaistu: 17.06.2014 klo 09:35
Julkaisija: Lahden ammattikorkeakoulu

Terveydenhuollon pienten ammattialojen työntekijöitä, kätilöitä, bioanalyytikkoja ja röntgenhoitajia on eläköitymässä huomattava määrä vuoteen 2020 mennessä Päijät-Hämeessä. Koska Päijät-Hämeen alueella ei ole näiden alojen koulutusta on myös näiden alojen vapautuneisiin työpaikkoihin ja erilaisiin sijaisuuksiin ollut vaikea saada ammattitaitoista henkilökuntaa. Terveydenhuollon toiminnan kannalta kuitenkin nämä ammattiryhmät ovat oleellinen osa potilaan hoitoketjua.

Päijät-Hämeen liitto myönsi maakunnan kehittämisrahaa Lahden ammattikorkeakoululle ”Terveydenhuollosta vetovoimainen Päijät-Hämeessä” -hankkeelle. Hankkeen toinen rahoittaja oli Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. Hankkeen avulla selvitettiin, mitä seikkoja pienten terveydenhuollon ammattialojen opiskelijat arvostavat työnantajassa ja millaiset tekijät opiskelijoiden mielestä ratkaisevat työpaikkakunnan / työpaikan valinnassa valmistumisen jälkeen.

Hankkeen aineisto hankittiin Jyväskylässä, Kuopiossa ja Tampereella opiskelevilta pienten alojen opiskelijoilta. Kaikkiaan kartoitukseen vastasi 139 opiskelijaa. Kartoitus koostui kyselylomakkeesta ja työpajoista opiskelijoille sekä ryhmähaastatteluista alojen harjoitteluista vastaaville opettajille.

Opiskelijoiden mielestä sairaalan vetovoimatekijöitä olivat asiakaskeskeinen toiminta, työyksikön hyvä ilmapiiri ja johtajien tuki työntekijöille, ajanmukaiset työolosuhteet ja henkilöstöresurssien riittävyys. Lisäksi tärkeinä pidettiin mahdollisuutta ammatilliseen kehittymiseen, avointa kommunikaatiota koko sairaalassa, työn laadukasta lopputulosta, kattavaa uuden työntekijän perehdytystä ja opiskelijaystävällisyyttä. Työsuhteeseen liittyvistä seikoista tärkeimpinä opiskelijat pitivät vakituista työsuhdetta tai vähintään kuuden kuukauden mittaista määräaikaista työsuhdetta. Yli 60 % vastanneista ei halunnut ottaa alle kolmen kuukauden määräaikaista työsuhdetta vastaan paikkakunnalta, joka on eri kuin opiskelijan nykyinen asuinpaikkakunta. Opiskelijoista 20 % oli valmis muuttamaan työn perässä eri paikkakunnalle kuin missä puoliso asuu. Rekrytointiprosessissa opiskelijat pitivät tärkeänä tehtävänkuvauksia työnhakuilmoituksessa ja henkilökohtaista yhteydenottoa työyksiköstä, johon opiskelija on ilmoittanut haluavansa työllistyä. Tärkeimpinä tiedonvälityskanavina työpaikoista pidettiin omaa yhteydenottoa työyksikköön, johon haluaa työllistyä ja www.mol.fi sivustoa.

Vastanneista vain kaksi ilmoitti kotimaakunnakseen Päijät-Hämeen ja myös vain kahden nykyinen asuinpaikkakunta oli Päijät-Häme. Yli 70 % vastanneista ei osannut määritellä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän mainetta työnantajana. Vastaajista 22 % oli kiinnostunut työskentelemään Päijät-Hämeen alueella.

Näiden tulosten pohjalta yhdeksi keskeiseksi toimenpide-ehdotukseksi nousee Päijät-Hämeen tunnettavuuden lisääminen työpaikkakuntana ja Päijät-Hämeestä kotoisin olevien nuorten saaminen hakeutumaan pienten ammattialojen koulutuksiin. Yksi vaihtoehto on myös käynnistää koulutusyhteistyö aloille kouluttavan ammattikorkeakoulun kanssa niin että alojen koulutus toteutettaisiin yhteistyössä ko. ammattikorkeakoulun ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän kanssa Lahdessa. Näin saataisiin rekrytoitua koulutukseen Päijät-Hämeessä asuvia henkilöitä, jotka todennäköisesti valmistuttuaan haluavat hakeutua Päijät-Hämeen alueelle töihin.

Hankkeen päätöstilaisuus pidetään 18.6.2014 klo 10–12 Päijät-Hämeen keskussairaalassa

Hankkeesta on ilmestynyt sähköinen julkaisu, joka on luettavissa osoitteesta: http://www.lamk.fi/tki-toiminta/julkaisut/Sivut/tuote.aspx?pid=3304

Lisätietoja hankkeesta antaa lehtori Sari Lappalainen (puh. 044 7080320, sari.lappalainen@lamk.fi)

Lahden ammattikorkeakoulu on monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu, joka on tunnettu erityisesti muotoilu- ja ympäristöosaamisestaan sekä innovatiivisuudestaan.

www.lamk.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs