Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Teknologiateollisuus rekrytoi 9 000 uutta osaajaa vuosittain – puolet ammattiosaajia

Teknologiateollisuus ry

Teknologiateollisuus rekrytoi 9 000 uutta osaajaa vuosittain – puolet ammattiosaajia

Tiedote.
Julkaistu: 14.03.2014 klo 10:38
Julkaisija: Teknologiateollisuus ry

Teknologiateollisuuden yrityksessä lähivuosien rekrytointitarve kohdistuu suurimpana toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneisiin. Heidän kohdallaan arvioitu vuositarve on noin 4 400. Arviot perustuvat Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille tehtyyn kyselyyn.

Teknologiateollisuuden yritykset arvioivat rekrytoivansa lähivuosina ylivoimaisesti eniten toisen asteen tutkinnon suorittaneita, yhteensä noin 4 400 vuosittain. Näistä kone- ja metallituoteteollisuuden sekä metallien jalostuksen yritykset tarvitsevat lähes 3 000 ammattiosaajaa.

Eläkkeelle siirtyvien suuri määrä kasvattaa rekrytointitarpeita. Eläkkeelle siirtyvässä ikäluokassa on eniten toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneita tai työssä ammattitaidon hankkineita osaajia, joilta muodollinen tutkinto puuttuu. 

Kaikkiaan teknologiateollisuus arvioi rekrytoivansa Suomessa lähivuosina keskimäärin 9 000 osaajaa vuosittain. 

Yritysten arvion mukaan korkeakoulutettujen osuus koko teknologiateollisuuden Suomen henkilöstöstä kasvaa kuitenkin edelleen. Vuosittain arvioidaan tarvittavan noin 2 300 yliopistotutkinnon ja 2 300 ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta osaajaa. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden rekrytointitarve on erityisen suuri suunnittelu- ja konsultointiyrityksissä.

Teknologiateollisuuden kokonaishenkilöstömäärän arvioidaan Suomessa säilyvän lähivuosina lähes 300 000 osaajan nykytasolla. 

Yrityksissä tarvitaan monipuolista osaamista – työpaikka löytyy yhä useammin pk-yrityksestä

Osaaja- ja osaamistarpeet vaihtelevat toimialojen ja yritysten välillä. Yritysten arvion mukaan teknologiateollisuuden henkilöstömäärä Suomessa kasvaa erityisesti alle 500 henkilöä työllistävissä yrityksissä.

Nämä yritykset arvioivat lisäävänsä henkilöstöään eniten after-sales palveluihin, tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin, myynti- ja markkinointitehtäviin sekä hankintatoimen ja tuotannon tehtäviin.

Yritykset ovat tiedostaneet mahdollisuuden lisätä kilpailukykyään ICT-osaamisen avulla. ICT-osaamista tullaan lisäämään kaikkiin toimintoihin, erityisesti tuotantoon sekä tutkimukseen ja kehitykseen. Yleisimmin lisätään toiminnanohjaus- ja tuotetietojärjestelmiin liittyvää osaamista. Myös pilvipalvelujen hyödyntäminen, tietoturva-asiat ja asiakastietojärjestelmät ovat yleisesti kehityskohteina.

Yritysten ja oppilaitosten yhteistyö on avainroolissa

Tulevina vuosina tarvittavien osaajien saatavuuden varmistaminen edellyttää panostamista erityisesti koulutuksen sisältöjen ja toteutuksen työelämävastaavuuteen. Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö tulee olemaan entistä tärkeämpi osa laadukasta koulutusta.

- Jotta osaamisesta saataisiin kasvua ja työllisyyttä, ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä erityisesti pk-yritysten kanssa tulee kaikin keinon vahvistaa,toteaa Teknologiateollisuuden Innovaatioympäristö ja uudistuminen -yksikön johtaja Mervi Karikorpi. 

Arviot osaaja- ja osaamistarpeista perustuvat Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille tehtyyn kyselyyn, jossa kartoitettiin jäsenyritysten näkemyksiä siitä, miten yritysten henkilöstömäärä Suomessa kehittyy lähivuosina. Yrityksiltä kysyttiin eri toimintojen ja osaamisvaatimusten muutoksia ja arvioita rekrytointitarpeista vuoteen 2016. Kyselyyn vastasi noin 500 jäsenyritystä.

Lisätietoja: Johtaja Mervi Karikorpi, puh. 040 7419801 Asiantuntija Minna Jokinen, puh. 040 750 5468 etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Liitetiedostot

Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialoja ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka. Teknologiateollisuus vastaa 55 prosentista Suomen viennistä ja 80 prosentista tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala työllistää suoraan noin 300 000 ja välillisesti noin 700 000 suomalaista. Jatkuvasti kehittyvä ja ajassa elävä teknologiateollisuus luo perustan suomalaiselle hyvinvoinnille.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs