Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Teknologiateollisuuden vetovoimaohjelma 2012 - 2015: Nuoret kiinni työelämään jo opintojen aikana

Teknologiateollisuus ry

Teknologiateollisuuden vetovoimaohjelma 2012 - 2015: Nuoret kiinni työelämään jo opintojen aikana

Tiedote.
Julkaistu: 26.06.2012 klo 13:11
Julkaisija: Teknologiateollisuus ry

Teknologiateollisuuden yritykset toivovat, että koululaiset ja opiskelijat saisivat lisää tietoa ja kokemuksia työelämästä jo opintojen aikana. Nuoret tarvitsevat todellisen kuvan erilaisista työtehtävistä ja yritysten toiminnasta pystyäkseen tekemään ammattia ja opintoja koskevia päätöksiä. Teknologiateollisuus ry:n tänään julkaistussa vetovoimaohjelmassa kehitetään toimintamalleja osaajien saatavuuden varmistamiseksi sekä levitetään parhaita yritys-oppilaitosyhteistyökäytäntöjä.

Teknologiateollisuuden yritykset ja Teknologiateollisuus ry ovat jo pitkään toimineet nuorten innostamiseksi teknologia-alojen opintoihin ja teknologiateollisuuden töihin tekemällä monimuotoista yhteistyötä eri asteiden oppilaitosten kanssa. Teknologiateollisuus ry:n tukemana yritysten ja oppilaitosten yhteistyöhön osallistuu vuosittain noin 28 300 koululaista/opiskelijaa ja 3 200 opettajaa ja opinto-ohjaajaa. Teknologiateollisuuden nuorille tarkoitetulta verkkosivustolta hakee tietoa teknologiateollisuuden töistä noin 220 000 henkilöä vuosittain.  

Arvioidakseen vetovoimatyötä Teknologiateollisuus ry teetti vuonna 2011 laajan kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin opettajien, koululaisten ja opiskelijoiden mielikuvia ja tietoja teknologiateollisuudesta ja teknologia-alojen opinnoista.

Tutkimuksen mukaan yläkoululaisten ja lukiolaisten mielikuvat teknologiateollisuudesta ovat enimmäkseen positiivisia ja teknologia-alojen opiskelijat pitävät työtehtäviä mielenkiintoisina. Teknologiateollisuuden hankkeissa mukana olevien koulujen opettajilla on teknologiateollisuudesta paremmat tiedot ja positiivisemmat näkemykset kuin opettajilla keskimäärin, mutta tieto ei ole aina välittynyt laajasti oppilaille.

Yritykset kaipaavat suoraa kontaktia nuoriin

Vetovoimatoimenpiteiden suuntaamispäätöksiä tehtäessä yritykset korostivat entistä vahvemmin suoraan koululaisten ja opiskelijoiden kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä. Yritysten mielestä opetukseen tulee sisällyttää osioita, jotka parantavat nuorten työelämäkontakteja ja työelämävalmiuksia. Tämä nähdään välttämättömäksi kaikilla koulutusasteilla, jotta nuoret valmistuisivat ja kiinnittyisivät aiempaa nopeammin työelämään ja jotta nuorten valinnat ja osaaminen vastaisivat työelämän tarpeita.   

Teknologiateollisuuden uudessa vetovoimaohjelmassa painotetaankin nuorten mahdollisuuksia päästä itse näkemään ja kokemaan, millaista on olla töissä teknologiateollisuudessa.   

Ydinryhmiksi yritykset nostivat yläkoulun 9-luokkalaiset, kone- ja metallitekniikan tulevat ammattiosaajat sekä eri-ikäiset tytöt ja naiset yläkoulusta korkeakouluopiskelijoihin. Kone- ja metallitekniikan ammattiosaajien puute koetaan ongelmana – jopa liiketoiminnan laajentamista hidastavana tekijänä – erityisesti osassa pk-yrityksiä. Naisten miehiä vähäisempi kiinnostus teknologia-alojen opintoja ja ammatteja kohtaan taas aiheuttaa tilanteen, jossa valtava osaajapotentiaali jää hyödyntämättä.

Miten oppiminen sidotaan työelämään?

Teknologiateollisuuden uuden vetovoimaohjelman mukaisesti yhteistyötä tehdään nuorten kanssa sekä opettajien kautta että suoraan internetissä omassa verkkopalvelussa ja sosiaalisessa mediassa.

Toiminta fokusoidaan aluksi pilottialueille, joissa toimintamalleja kehitetään levitettäväksi muualle Suomeen. Valituilla alueilla yritykset muodostavat verkostoja pitkäjänteisen yhteistyön tekemiseksi oppilaitosten kanssa. Osana verkostoa pienelläkin yrityksellä on mahdollisuus kohdata nuoria. Oppilaitosten lisäksi yhteistyötä tehdään Opetushallituksen, työntekijäliittojen ja muiden tärkeiden kumppaneiden kanssa.

Vetovoimaohjelmasta julkaistussa, Teknologiateollisuus – mahdollisuuksien maailman nuorille -raportissa on mukana myös esimerkkejä yritysten kehittämistä toimivista yhteistyömalleista eri asteiden oppilaitosten kanssa.

Teknologiateollisuus on myös käynnistänyt uudenlaisen verkkopalvelun kehittämisen yhteistyökumppaneiden kanssa. Syksyllä avattavan verkkopalvelun ydinsisältönä ovat teknologiateollisuuden yrityksissä työskentelevien nuorten osaajien kertomukset työstään ja työpaikastaan. Verkkopalvelun yhteisöt ja sosiaalisen median työkalut tarjoavat nuorille ja yritysten asiantuntijoille mahdollisuuden verkottua, vaihtaa ajatuksia ja tehdä yhteistyötä molempia kiinnostavien teemojen parissa.  

Lisätietoja:
Mervi Karikorpi, johtaja, mervi.karikorpi(at)teknologiateollisuus.fi, puh. 040 741 9801
Birgitta Ruuti, johtava asiantuntija, birgitta.ruuti(at)teknologiateollisuus.fi, puh. 040 581 8603

Teknologiateollisuus – mahdollisuuksien maailma nuorille, Vetovoimaohjelma 2012–2015

Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialat ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka-ala. Toimialalla tehdään 80 % koko elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala vastaa 60 % Suomen koko viennistä, ja liikevaihdosta yli 70 % kertyy globaaleilta markkinoilta. Teknologiateollisuus ry:n runsaat 1 600 jäsenyritystä edustavat lähes 90 % Suomen koko teknologiateollisuudesta.


Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs