Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » TAMKin korkeakoulukampus toimii energiatehokkuuden oppimisympäristönä

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMKin korkeakoulukampus toimii energiatehokkuuden oppimisympäristönä

Tiedote.
Julkaistu: 14.01.2014 klo 15:21
Julkaisija: Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu sitoutui kesällä 2012 työ- ja elinkeinoministeriön kanssa tehdyn energiatehokkuussopimuksen myötä säästämään energiaa. Katselmusprojekti valmistui loppuvuodesta 2013 ja siihen osallistui pätevöityneiden katselmoijien lisäksi yli 50 tekniikan alan opiskelijaa.  Säästöpotentiaalia energiakuluissa löytyi 11 % eli vähän yli 100 000 €/v veroineen.

Hanketta veti TAMKissa LVI-lehtori ja energiakatselmoija Pirkko Pihlajamaa.

TAMKin kampus on iso kiinteistökokonaisuus, lämmintä rakennustilavuutta on noin 257 000 rm3, mikä vastaa 600 keskikokoista omakotitaloa. Kiinteistökokonaisuus on hyvin monimuotoinen ja rakennukset ovat eri vuosilta. Vanhimmat rakennusosat ovat vuodelta 1961 ja uusimmat ovat valmistuneet 2013. Vuosien varrella on tehty monenlaisia muutoksia ja perusparannuksia. Niin taloteknisten kuin rakennusteknistenkin ratkaisujen kirjo on runsas.

Yhdessä opiskelijoiden kanssa

”Energiakatselmustyön toteutustapaa mietittäessä syntyi ajatus, että katselmusprojekti tehdään yhdessä tulevien rakentamisen ammattilaisten, opiskelijoiden kanssa. Yhteen liimaaviksi tekijöiksi tarvittiin valveutunut kiinteistöpäällikkö alaisineen, pätevöitynyt katselmoijaopettaja ja sopivat muut opettajat innostuneiden ja sitoutuneiden opiskelijoiden lisäksi”, Pihlajamaa kertoo.

Viikoittain kokoontuneessa projektiryhmässä oli syksystä kevääseen mukana 10 opiskelijaa ja lopun kokoamisvaiheessa kolme opiskelijaa. Opiskelijat kartoittivat, mittasivat ohjatusti ja aikataulutetusti olosuhteita sekä energiankulutuksia. Sen jälkeen he tekivät havaintojensa perusteella parannusehdotuksia laskelmineen. Kaiken kaikkiaan projektiin osallistui yli 50 opiskelijaa ja projektin aikana syntyi neljä opinnäytetyötä.

Energiatehokkuusopintoja on sisällytettynä useisiin eri koulutusohjelmiin. LVI-suuntautuneiden ja sähköiseen talotekniikkaan suuntautuneiden opiskelijoiden koulutusohjelmista oli helppo löytää opintojakso, jonka vaihtoehtoiseksi suoritustavaksi projektiin osallistuminen sopi. Myös kiinteistönpito-opiskelijoiden tulevaan ammattikuvaan projekti soveltui hyvin.

Rakennusmestariopiskelijat tekivät kiinteistöjen rakenteiden kartoitus- ja selvitystöitä. Kunnossapidon ja huollon opinnoissa selvitettiin eri taloteknisten laitteiden kuntoa ja toimintaedellytyksiä. Valaistustekniikan opinnoissa selvitettiin koulukiinteistön valaistuksen erilaisia toteutus- ja ohjaustapoja ja etsittiin parannusehdotuksia kannattavuuslaskelmineen. Sähkötekniikan opiskelijat selvittivät koulun sähköverkon kunnon.

Energiansäästöpotentiaalia löytyi ja löytyy

Myös olosuhdeparannuksia tehtiin. Esimerkiksi TAMKin päätalon lämmitysverkon tasapainotus ja putkikytkentäkorjaukset eivät ainoastaan säästä energiaa, vaan myös aikaansaavat entistä tarkoituksenmukaisimmat lämpötilat tiloihin.

”Katselmustoiminnassa päätavoitteena on löytää säästötapoja tilojen sisäilmaolosuhteita ja toimintoja heikentämättä. Usein myös erittäin tärkeäksi tavoitteeksi ja lopputulokseksi saadaan entistä selvästi kattavampi tietopankki kiinteistöstä tukemaan kiinteistönpitoa ja -hallintaa energiatehokkuusnäkökulmasta katsottuna”, Pihlajamaa sanoo.

Energiankulutuksen jatkuva seuranta on avain kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen ja säilymiseen. Katselmusprojektin aikana kirkastui useille opiskelijoille ja projektiin osallistujille, että kertaluonteisella katselmuksella ei taata vielä kiinteistön energiatehokkuutta, vaikka kaikki ehdotukset toteutettaisiinkin.

Lisätietoja: Lehtori Pirkko Pihlajamaa, TAMK, 040 801 2695, pirkko.pihlajamaa (at)tamk.fi

.

Liitetiedostot

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) profiloituu monialaisena ja kansainvälisenä ammattikorkeakouluna, joka keskittyy toiminnoissaan – koulutuksessa ja TKI-toiminnassa – hyvinvoinnin ja terveyden, talouden ja tuotannon sekä oppimisen ja luovuuden edistämiseen. Työelämäkorkeakouluna TAMKin vaikutus näkyy erityisesti Pirkanmaalla. TAMK on yksi Suomen suurimmista ja vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista. Se tarjoaa koulutusta 10 000 opiskelijalle kuudella koulutusalalla. Päätoimista henkilökuntaa on reilut 800. www.tamk.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs