Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Taitaja2015-päätösjuhlassa luovutetut palkinnot/Prisregn under Mästare2015-avslutningsceremonin

Taitaja2015

Taitaja2015-päätösjuhlassa luovutetut palkinnot/Prisregn under Mästare2015-avslutningsceremonin

Tiedote.
Julkaistu: 07.05.2015 klo 21:46
Julkaisija: Taitaja2015

Kuvat päätösjuhlasta ja palkituista
Kuvat päivittyvät 8.5. mennessä.

Taitaja2015 päätösjuhla 7.5. torstai-iltana Turun Messukeskuksen auditoriossa oli erilaisten palkintojenjaon juhlaa ja SM-mitalistien lisäksi jaettiin myös erilaisia teemapalkintoja.

Ensimmäisenä Varsinais-Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja Tarja Oikarinen jakoi Yrittäjyysopetusmenetelmien teemapalkinnon. Yrittäjyysopetusmenetelmäkilpailussa nostetaan esiin oppilaitoksissa toteutettavia ammatillisen peruskoulutuksen hyviä yrittäjyysopetusmalleja. Kilpailuun saivat osallistua kaikki ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjät tai niitä edustavat yksittäiset oppilaitokset.

Nyt kymmenettä kertaa yhteistyössä Suomen Yrittäjien ja Taitaja-tapahtuman kanssa toteutettava Yrittäjyysmenetelmä -kilpailu kannustaa koulutuksen järjestäjiä toteuttamaan innostavia ja vaikuttavia toimintamalleja. Turun Yrittäjät lahjoittivat kilpailun voittajille vuodeksi luovutettavan kiertopalkinnon ensimmäisen kerran vuoden 2005 Turun Taitaja kilpailuun.

Tämän vuoden kilpailun erityisteemaksi valittiin koulutuksenjärjestäjän uuden yrittäjyyden syntymistä edistävä toiminta ja opetusmenetelmät. Tämän vuoden yrittäjyysmenetelmäkilpailun voittajaksi valittiin Suomen kosmetologien yhdistyksen, SKY-opiston pedagoginen osuuskunta ”Hyvinvointi Taivas” ja sitä tukeva valmentajaopettajuus. Yrittäjyys näkyy SKY-Opiston toiminnassa kokonaisvaltaisesti. Oppimisympäristöt ja pedagogiset ratkaisut ovat työelämä- ja yrittäjyyslähtöisiä. Opiskelijoilla on esimerkiksi mahdollisuus toimia kesätyöpajassa ja jouduttaa näin opintojaan, saada kesätyöpaikka yrittäjämäisesti toimien.

Turvalliset työtavat –teemapalkinnon jakoi LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön riskipäällikkö Jonna Lahtinen ja sen sai tarjoilijalajin voittaja Maiju Korhonen.
Turvalliset Työtavat -palkinnon myöntämisen kriteereissä painotettiin laaja-alaista työturvallisuusosaamista osana ammattitaitoa ja teknistä osaamista. ”Kiinnitimme voittajaa valittaessa erityisesti huomiota kilpailijan osaamiseen työskennellä turvallisesti, arvioida työn riskejä ennakkoon, työn sujuvuuteen, siisteyteen ja järjestykseen, hygieniaan, fyysiseen ja kognitiiviseen ergonomiaan, yhteistyökykyyn sekä laadukkaaseen ja hyvään asiakaspalveluun läpi koko asiakaspalvelutilanteen – toisin sanoen painotimme kriteereitä, joilla turvallisen, työhyvinvointia ja työkykyä edistävän sekä tuottavan työn edellytyksiä rakennetaan työssä ja työpaikoilla joka päivä uudestaan. Tehkää hyvin on Taitaja2015 johtoajatuskin,” kertoi Jonna Lahtinen palkitsemispuheessaan.

Kestävän kehityksen teemapalkinnon jakoi Skills Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja, Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvos Seija Rasku. Tänä vuonna neljättä kertaa jaettavan Kestävän kehityksen Taitaja -palkinnon tavoitteena on edistää kestävän kehityksen huomioon ottamista Taitaja-tapahtumassa ja Taitaja-lajien toteutuksessa, ja sitä kautta laajemminkin ammatillisessa koulutuksessa. Parhaan lajin valinnan on tehnyt Taitaja 2015 -kilpailujen jury.

Voittaja on Puhdistuspalvelulaji. Perustelut parhaat pisteet saaneelle lajille: Puhdistuspalveluiden lajissa korostuu kestävän kehityksen monipuolinen huomioiminen. Tämä näkyi sekä kilpailutehtävien suunnittelussa, lajin toteuttamisessa että viestinnässä, kokonaisuus oli hyvin hallittu. Kilpailualue oli toteutettu kokonaan kierrätetyillä, uusiokäytetyillä, lahjoitetuilla, lainatuilla ja vuokratuilla kalusteilla sekä materiaaleilla. Kilpailualue oli selkeä kokonaisuus, siisti, viihtyisä ja kodinomainen alue. Tehtävissä käytettävillä puhdistusaineilla hankintakriteereinä olivat kotimaisuus ja ympäristösertifiointi.

Skills Finland ry:n nimeämä jury valitsee Taitajien Taitajan vuosittain Taitaja-kilpailujen lajikohtaisten voittajien joukosta. Valintakriteereissä todetaan, että Taitajien Taitaja on oman lajinsa ehdottomasti paras. Hän on ylpeä omasta osaamisestaan ja omasta ammatistaan sekä ammatillisesta koulutuksestaan. Lisäksi hän on luonteeltaan positiivinen ja ulospäin suuntautunut, hyvä oman lajinsa sekä ammatillisen koulutuksen edustaja. Skills Finlandin kanssa tekemässään yhteistyösopimuksessa Taitajien Taitaja sitoutuu edustamaan Skills Finland ry:tä ja edistämään näitä tavoitteita. Opetus- ja kulttuuriministeriön johtaja Mika Tammilehto ja Viking Linen aluepäällikkö Riikka Suurkaulio julkistivat Taitajien Taitaja 2015-palkinnon saajan. Taitajien Taitaja 2015 on kondiittorilajin voittaja, Suomen Mestari Emeliina Papinniemi.  Hän sai vuodeksi käyttöönsä Viking Linen sponsoroiman auton; upouuden, punaisen Golfin.

44 eri ammattialan Suomen Mestaruus -mitalit jaettiin voittajille. Heille oli aikaisemmin iltapäivällä kilpailulajialueilla luovutettu rahapalkinnot.

Skills Finland ry:n puheenjohtaja, Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvos Seija Rasku esitteli Team Finlandin. Joukkueen, joka tähtää jo Taitajia pidemmälle eli elokuussa Brasilian São Paulossa pidettävään ammattitaidon MM-kisaan, WorldSkills-kilpailuun.

WorldSkills-kilpailut järjestetään joka toinen vuosi. Kilpailuissa ammattiin opiskelevat alle 23-vuotiaat nuoret mittelevät oman lajinsa paremmuudesta. Skills Finland valmentaa ja lähettää Suomen maajoukkueen kansainvälisiin ammattitaitokilpailuihin. São Paulossa ammattitaidon maailmanmestaruutta tavoittelee yli 1 000 nuorta noin 60:stä eri maasta. Kilpailulajeja on yli 45. Team Finland osallistuu niistä 31:een. Suomen ammattitaitomaajoukkueeseen kuuluu 36 kilpailijaa.

Lopuksi Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lasse Lindholm kiitti puheessaan Turun kaupungin puolesta Taitaja2015-finalistikilpailijoita ja totesi seuraavaa; ”Tämä maa tarvitsee juuri teidän kaltaisianne nuoria ammattiosaajia, jotka tarttuvat haasteisiin ja yltävät huipulle. Osaaminen on se voimavara, johon voimme tulevaisuudessakin luottaa. Osaajille on aina kysyntää.”

Hän kiitti myös Taitaja-tapahtuman järjestäjiä hienosta viikosta ja kertoi, että ainutlaatuista Turun Taitaja-kilpailussa on sen toteuttaminen kahdeksan itsenäisen koulutuksenjärjestäjän voimin. ”Koko Turun projektin lähtökohtana on ollut alueellinen yhteistyö ja Taitaja 2015 on koko Varsinais-Suomen yhteinen voimannäyte. ”

Seuraavat Taitaja2016-kilpailut järjestää Seinäjoki ja tähän liittyen lopuksi vielä lavalle kutsuttiin viestikapulan vaihtoon Turun kaupungin toimialajohtaja Timo Jalonen, Taitaja2015-kilpailujohtaja Jarmo Linkosaari sekä suoraan lakeuksilta Seinäjoen koulutuskuntayhtymän johtaja Reija Lepola ja Taitaja2016 -kilpailujohtaja Liisa Lähdesmäki.

Näin saatiin Taitaja2015 pakettiin ja lopuksi Turku kiitti, kuittasi sekä kumarsi ja sammutti silkkisen kilpailutulensa.

Prisregn under Mästare2015-avslutningsceremonin

Fotografier från avslutningsceremonin och prisutdelningen

Torsdagkvällens Mästare2015 –avslutningsceremoni i auditoriet i Åbo Mäss- och Kongresscentrum var en riktig prisutdelningsfest och utöver FM-medaljerna delades olika temapriser ut.

Först delade Varsinais-Suomen Yrittäjäts viceordförande Tarja Oikarinen ut temapriset för undervisningsmetoder i företagsamhet. Tävlingen i företagsamhet lyfter fram olika yrkesläroanstalters modeller för undervisning i företagsamhet. I tävlingen får alla yrkesutbildare på andra stadiet delta.

Företagarna i Finland rf och Mästare-evenemanget arrangerade för tionde gången Tävlingen i företagsamhet, vilken uppmuntrar utbildningsanordnarna att förverkliga innovativa och aktiverande verksamhetsmodeller. Turun Yrittäjät donerade i samband med Mästare-tävlingarna i Åbo år 2005, en vandringspokal till tävlingens vinnare. Pokalen går sedan vidare till följande års vinnare.

I år är tävlingens särskilda tema sådana verksamhets- och undervisningsmetoder där utbildningsanordnaren stöder uppkomsten av nyföretagande. Till årets vinnare i tävlingen i Undervisningsmetoder i företagsamhet har valts Kosmetologföreningens i Finland rf, SKY-opistos pedagogiska andelslag ”Hyvinvointi Taivas” och dess coachande undervisning. Företagsamheten genomsyrar hela SKY-opistos verksamhet. Lärmiljöerna och de pedagogiska lösningarna är arbetslivs- och företagarorienterade. De studerande erbjuds till exempel möjligheten att arbeta i sommarjobbsverkstaden och därigenom snabba upp studierna samt arbeta i företagaranda under sommaren.

LokalTapiola Ömsesidiga Försäkringsbolags riskchef Jonna Lahtinen delade ut temapriset för Säkra arbetssätt och det gick till servitörgrenens vinnare Maiju Korhonen. I kriterierna för priset i Säkra arbetssätt betonas ett brett arbetssäkerhetskunnande som en del av yrkesskickligheten och det tekniska kunnandet. ”När vinnaren utsågs fäste vi speciellt uppmärksamhet vid tävlandens förmåga att arbeta säkert, utvärdera riskerna i arbetet på förhand, arbetets smidighet, renhet och ordning, hygien, fysisk och kognitiv ergonomi, samarbetsförmåga samt en kvalitativ och bra kundbetjäning under hela betjäningssituationen – med andra ord betonade vi de kriterier som dagligen skapar säkerhet, främjar samt skapar välbefinnande och arbetsförmåga i arbetet och på arbetsplatserna. Rättesnöret för Mästare2015 är ”Gör ditt bästa”, sade Jonna Lahtinen i sitt tal.

Temapriset i hållbar utveckling delades ut av Skills Finland ry:s styrelseordförande, Undervisnings- och kulturministeriets undervisningsråd Seija Rasku. Målsättningen med priset, som i år delas ut för fjärde gången, är att främja beaktandet av hållbar utveckling i Mästare- evenemanget och tävlingsgrenarnas genomförande samt via evenemanget även på en bredare front inom yrkesutbildningen. Bästa grenen utses av Mästare2015-tävlingsjuryn.

I år går priset till grenen Rengöringsservice. Motiveringen är att hållbar utveckling beaktas på mångsidigt i grenen Rengöringsservice. Det märks i tävlingsuppgifternas planering, i grengenomförandet och i kommunikationen. Tävlingsområdet var helt och hållet byggt av återanvända, återvinningsbara, donerade, lånade samt hyrda möbler och material.

Tävlingsområdet var en klar helhet, städat, trivsamt och hemlikt. Anskaffningskriterierna för de rengöringsmedel som användes i tävlingsuppgiften var att de är inhemska och miljöcertifierade.

En jury utsedd av Skills Finland ry utser årligen Mästarnas Mästare bland de olika Mästare-tävlingsgrenarnas vinnare. Enligt urvalskriterierna är Mästarnas Mästare den absolut bästa i sin egen gren. Hen är stolt över sitt kunnande och yrke samt sin yrkesutbildning. Därtill är hen en positiv och utåtriktad person, en god representant för yrkesutbildningen. I det samarbetsavtal som Mästarnas Mästare sluter med Skills Finland förbinder hen sig att representera Skills Finland ry och främja målen. Undervisnings- och kulturministeriets direktör Mika Tammilehto och Viking Lines regiondirektör Riikka Suurkallio offentliggjorde vinnaren av Mästarnas Mästare-priset. Mästarnas Mästare2015 är konditorgrenens vinnare Emeliina Papinniemi. Hon får i ett år använda en bil sponsorerad av Viking Line; en splitterny, röd Golf.

Vinnarna i de 44 yrkesbranscherna tilldelades sina FM-medaljer. Tidigare på dagen hade penningpriserna delats ut på grenområdena.

Skills Finland ry:s styrelseordförande, Undervisnings- och kulturministeriets undervisningsråd Seija Rasku presenterade Team Finland. Laget siktar på VM i yrkesskicklighet, World Skills i São Paulo i Brasilien i augusti.

WorldSkills-tävlingen arrangeras vartannat år. I tävlingen tävlar under 23-åriga yrkesstuderande om vinsten i sin egen gren. Skills Finland stöder Finlands landslag i träningarna och deltagandet i internationella tävlingar. I São Paulo deltar över 1000 unga från ca 60 länder i 45 tävlingsgrenar. Team Finland är representerat i 31 grenar. Finlands landslag i yrkesskicklighet består av 36 tävlande.

Till slut tackade Åbo stadsstyrelses ordförande Lasse Lindholm Mästare2015-finalisterna å Åbo stads vägnar och konstaterade att: ”Vårt land behöver sådana unga, yrkeskunniga personer som ni. Kunnande är den tillgång som vi även i framtiden kan förlita oss på. Det finns alltid efterfrågan på kunniga personer!”

Han tackade även Mästare-evenemangets arrangörer för en fin vecka och berättade att det unika med Åbos Mästare-tävling är att den arrangeras i samarbete mellan åtta enskilda utbildningsanordnare. ”Regionalt samarbete har varit en utgångspunkt för evenemanget och Mästare2015 är Egentliga Finlands gemensamma styrkedemonstration.”

Mästare2016-tävlingarna arrangeras i Seinäjoki och i anslutning till stafettpinnesväxlingen kallades Åbo stads sektordirektör Timo Jalonen, Mästare2015-tävlingschef Jarmo Linkosaari samt direkt från slätterna Seinäjokis utbildningssamkommunsdirektör Reija Lepola och Mästare2016-tävlingschef Liisa Lähdesmäki upp på scenen.

Så avslutades Mästare2015. Åbo kvitterade, tackade och bockade och släckte slutligen sin silkestävlingseld.

Taitaja2015-tapahtuma, valtakunnallinen ammattitaidon SM-kilpailu, TaitajaPLUS sekä Taitaja9, pidettiin 5.–7.5.2015 Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa sekä HK Areenalla. Tapahtuman järjestivät yhteistyössä Skills Finland ry, Turun ammatti-instituutti, Axxell Utbildning Ab, Bovallius-ammattiopisto, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Peimarin koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Raision seudun koulutuskuntayhtymä ja Turun Ammattiopistosäätiö. 

Taitaja2015 viestii monin tavoin. Voit ladata painokelpoisia kuvia tapahtumasta ja eri kilpailulajeista Kuvat.fi
-palvelusta. Lisäksi käytössäsi on Taitaja2015 Youtube, Twitter, Instagram- ja Facebook-tilit. Nettiradio sekä verkkouutiset.  Kaikki linkit sekä yksityiskohtaiset tiedot eri kilpailulajeista ja tehtävistä löydät myös www.taitaja2015.fi etusivulta.

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs