Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » SYL:n liittokokous: Eettisyys on koulutusviennin selkäranka

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

SYL:n liittokokous: Eettisyys on koulutusviennin selkäranka

Julkaistu: 22.11.2014 klo 16:44
Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Kannanotto 22.11.2014

(Ställningstagande finns på svenska nedan.)

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous toteaa, että koulutuksen tulee aina olla eettistä toimintaa, joka perustuu arvoihin ja päämääriin, joita koulutuksella halutaan edistää. Esimerkiksi yliopistojen eettisiä lähtökohtia ovat yliopistolain mukaan tutkimuksen ja opetuksen vapauden suojeleminen. Laki vaatii yliopistojen noudattavan eettisiä periaatteita tutkimuksessa ja koulutuksessa. SYL:n liittokokouksen mielestä nykyisessä koulutusvientiä ja koulutuksen kaupallistumista koskevassa retoriikassa tämä perusajatus on unohdettu.

Liittokokous linjaa, että ihmisarvo, sivistys, vapaus, yhdenvertaisuus ja demokratia sekä koulutuksen saavutettavuus ja opiskelijalähtöisyys ovat eettiset perusarvot, joiden kunnioittamisen ja edistämisen varaan hyväksyttävä suomalainen koulutusvienti rakentuu. Sellainen maailmalla kaupattava koulutus, jossa näihin arvoihin ei ole sitouduttu, ei ansaitse suomalaisen koulutuksen nimeä eikä brändiä, oli koulutuksen järjestäjä minkämaalainen tahansa.

Akateeminen vapaus, koulutuksen saavutettavuus sosioekonomisesta asemasta riippumatta ja opiskelijalähtöisyys opetuksen järjestämisessä ovat suomalaisen koulutuksen laadun kansainvälisesti ainutlaatuiset tunnuspiirteet. Näiden piirteiden varaan suomalaisen koulutuksen brändi on rakennettava.

Liittokokous kannustaa suomalaisia yliopistoja kehittämään koulutusvientiä ja vaatii kaikkia suomalaisia koulutusvientitoimijoita sitoutumaan yllä mainittuihin arvoihin sekä edistämään eettisen koulutusviennin brändiä.

Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokous kokoontuu Espoon Korpilammella pe-la 21.-22.11.2014.

puheenjohtaja Piia Kuosmanen, p. 044 906 5007

koulutuspoliittinen sihteeri Jarmo Kallunki p. 041 515 2230, etunimi.sukunimi@syl.fi

----------------

Ställningstagande 22.11.2014

FSF:s förbundsmöte: Etik är utbildningsexportens ryggrad

Finlands studentkårers förbund (FSF) konstaterar att utbildning alltid bör vara etisk verksamhet som grundar sig på de värderingar och målsättningar som man vill främja med utbildningen. Till exempel är universitetens etiska utgångspunkter enligt universitetslagen att beskydda forskningens och undervisningens frihet. Lagen ålägger universiteten att följa dessa etiska principer inom forskningen och utbildningen. Enligt FSF:s förbundsmöte har man glömt denna grundtanke inom den gällande retoriken som berör utbildningsexporten och kommersialiseringen av utbildningen.

Förbundsmötet linjerar att en godtagbar finländsk utbildningsexport bygger på respekterandet och främjandet av följande etiska grundläggande värderingar: människovärde, bildning, frihet, likabehandling och demokrati samt utbildningens tillgänglighet och fokus på studerandena. De utbildningar som säljs ute i världen och som inte förbundit sig till dessa värderingar förtjänar inte att bära den finländska utbildningens namn eller varumärke, oberoende av vilket land utbildningsanordnaren kommer från.

Den finländska utbildningskvalitetens internationellt unika särdrag är akademisk frihet, utbildningens tillgänglighet oberoende av socioekonomisk ställning och undervisning som ordnas med studerandena i fokus. Den finländska utbildningens varumärke bör basera sig på dessa drag.

Förbundsmötet uppmuntrar de finländska universiteten att utveckla utbildningsexporten och kräver att alla finländska aktörer inom utbildningsexporten förbinder sig till ovannämnda värderingar och främjar den etiska utbildningsexportens varumärke.

FSF:s förbundsmöte samlades i Korpilampi i Esbo fre–lör den 21–22 november.

Ytterligare information:
ordförande Piia Kuosmanen, tfn 044 906 5007
högskolepolitisk sekreterare Jarmo Kallunki, tfn 041 515 2230
fornamn.efternamn@syl.fi

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 135 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa.

SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa. SYL:n ydinosaamisalueita ovat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja kansainväliset asiat. Lisäksi SYL:ssä paneudutaan työelämään, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, ympäristöön ja kehitysyhteistyöhön liittyviin kysymyksiin.

www.syl.fi
www.facebook.com/SYL.FIN

www.twitter.com/SYL_FIN

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs