Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Suomen Rehtorit ry esittää mallia A lukiokoulutuksen valtakunnalliseksi tuntijaoksi

Suomen Rehtorit ry

Suomen Rehtorit ry esittää mallia A lukiokoulutuksen valtakunnalliseksi tuntijaoksi

Tiedote.
Julkaistu: 31.01.2014 klo 12:41
Julkaisija: Suomen Rehtorit ry

Lausunto

Tulevaisuuden lukio

Valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako

OKM 2013:14

 

Suomen Rehtorit ry kiittää Opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta kertoa mielipiteensä lukiokoulutuksen tavoitteista ja tuntijaosta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Lukiokoulutuksen muutostarve

Yhteiskunnan tarvitsemien tiedollisten ja taidollisten valmiuksien entistä nopeampi muutos edellyttää lukiokoulutuksen tavoitteiden ja tuntijaon päivittämistä. Ehdotus tukee mielestämme hyvin sekä hallitusohjelmassa että Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa asetettuja lukiokoulutuksen kehittämistavoitteita.

Lukiokoulutuksen tavoitteet

Ehdotus toteaa lukiolain määrittelevän tavoitteet selkeästi ja nostaa esille yleissivistyksen määrittelyn sisältyvän asetustekstiin lukiokoulutuksen yleisistä tavoitteista ja tuntijaosta. Suomen Rehtoreiden mielestä yleissivistyksen määrittelystä tulisi käydä riittävää julkista keskustelua asetustekstin pohjaksi.

Lukiokoulutuksen tuntijako

Ehdotus tarjoaa kolmea eri tuntijakomallia, jotka poikkeavat sisällöltään lähinnä valinnaisuuden osalta. Suomen Rehtoreiden mielestä on hyvä, ettei lukion laajuutta kasvateta nykyisestä 75 kurssista, eikä uusia oppiaineita ole otettu mukaan. Yhteisten teemaopintojen toivotaan antavan kouluille yhteyksiä ympäröivään yhteiskuntaan ja tuovan opiskelijoille myös käytännön tekemistä teoriaopintojen tueksi. Opinto-ohjauksen lisääminen ja keskittyminen yksilöllisempään ohjaukseen nähdään myös hyödyllisenä kehityssuuntana. Yhteinen opintokokonaisuus pitkässä ja lyhyessä matematiikassa nähdään myönteisenä mahdollisuutena tukea opiskelijan valintaa oppiaineessa.

 

Suomen Rehtorit esittää lausuntonaan mallin A valitsemista lukiokoulutuksen valtakunnalliseksi tuntijaoksi seuraavista syistä:

Opiskelijan omia suunnitelmia tukevien väylien rakentaminen mahdollistuu. Malli A mahdollistaa sekä syvemmälle menevän kapeamman yleissivistyksen että laajemman, useampia oppiaineita vähemmällä kurssimäärällä sisältävän yleissivistyksen. Tällöin opiskelijoiden erilaisuus voidaan huomioida muita tuntijakoehdotuksia paremmin. Opiskelija voi halutessaan tehdä myös lähes nykyisen tuntijaon.

Tuntijakomalli A tukee lyhyiden kielten valintaa asettamalla ne tasa-arvoisempaan valintatilanteeseen muihin oppiaineryhmiin nähden. Malli laajentaa hieman myös humanistis-yhteiskunnallisten ja katsomuksellisten opintojen kokonaisuutta nykyisen tuntijaon pakollisten kurssien minimistä.

Opiskelijan osallisuus omien valintojen kautta vaikuttaa myönteisesti opiskelumotivaatioon. Samalla on kuitenkin kiinnitettävä huomiota opiskelijan ohjaamisen kehittämiseen.

Huolenaiheet

Suomen Rehtorit on erityisen huolissaan tuntijakoehdotuksen soveltumisesta pienten lukioiden käyttöön. Talouden uhkakuvat lukiosektorille ennustavat lukioverkon rakenteen muutosta lähivuosina. Pienissä lukioissa on turvattava mahdollisuus saada tuntijaon mukaisten kurssien opetusta joko lähi- tai etäopetuksena.

Valtakunnallisen erityistehtävän saaneiden lukioiden osaaminen on turvattava. Nykyisestä tuntijaosta poikkeava valinnaisuus ja taloudellinen lisäpanostus ovat keskittäneet eri alojen huippuosaamista erityislukioihin. Tuntijaon uudistaminen ei saa vaarantaa tehtyä pitkäjänteistä työtä.

Siirtymäsäännösten osalta olisi syytä harkita, että asetuksen mukaiset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2017 mennessä, mikäli opetussuunnitelmien perustetyö alkaa vasta syksyllä 2014.

Tuntijaon muutos aiheuttaa muutoksia opettajakunnan virkarakenteessa. Vaikka muutokset tapahtuvat vaiheittain kolmen vuoden aikana, ei kaikissa lukioissa voida hyödyntää luonnollista poistumaa tai muita työaikajärjestelyjä. Opettajakunnan epävarmuus heijastuu työyhteisöihin ja sitä kautta kuormittaa erityisesti rehtoreita.

 

 

Riikka Lindroos

Puheenjohtaja

Suomen Rehtorit ry

 

Lisätiedot: Puheenjohtaja Riikka Lindroos, p. 050 4323671, riikka.lindroos@turku.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs