Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Suomen opiskelijakuntien liitto palkitsi vuoden parhaan ammattikorkeakouluopettajan ja parhaan opetuskäytänteen

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

Suomen opiskelijakuntien liitto palkitsi vuoden parhaan ammattikorkeakouluopettajan ja parhaan opetuskäytänteen

Tiedote.
Julkaistu: 13.06.2016 klo 15:30
Julkaisija: Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

Tiedote
Julkaisuvapaa ma 13.6. klo 15:30

EMBARGO

 

Martti Jokinen Centria-ammattikorkeakoulusta palkittiin vuoden parhaan ammattikorkeakouluopettajan palkinnolla ja parhaan opetuskäytänteen palkinnon sai Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Luova toimisto Krea. Palkinnot luovutettiin Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOKin 20-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingissä Ostrobotnialla tänään maanantaina 13.6.
 

Opiskelijalähtöistä opetusta ja yrittäjämäistä asennetta 

Kehitysinsinööri Martti Jokinen palkittiin opiskelijalähtöisestä opetustavastaan tuotantotalouden opinnoissa. Jokinen kerää opetuksestaan jatkuvasti palautetta ja muuttaa opetustapoja ja -sisältöjä sen mukaisesti. Tämä on omiaan parantamaan opiskelijoiden motivaatiota oppimiseen.

Luova toimisto Krea puolestaan on Haaga-Helian liiketalouden mainonnan ja yritysviestinnän syventävissä opinnoissa syntynyt toimintatapa, jossa tarjotaan yritysasiakkaille mm. media-, markkinointi- ja viestintäsuunnitelmia, visuaalisia konsepteja sekä graafista suunnittelua. Krea opettaa yrittäjämäistä asennetta ja projekteissa opiskelijoita ohjaa 13:n hengen tiimi valmentajia, jotka yhdistävät osaamistaan yli opintojaksorajojen. Opiskelijat saavat monipuolista työelämäkokemusta sekä työllistymistä helpottavia kontakteja luovalle alalle.

Palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa

SAMOK haluaa edistää ennakkoluulottomien pedagogisten ratkaisujen käyttämistä ammattikorkeakouluissa. Palkinto jaetaan ensimmäistä kertaa ja tavoitteena on, että se jaetaan jatkossa vuosittain.

“Keräsimme hyviä opetuskäytänteitä ja opiskelijat valitsivat niistä parhaat. Haluamme antaa tunnustusta opettajille, joiden opetus on opiskelijoiden mielestä erinomaista. Positiivisen palautteen kautta haluamme edistää ja tuoda näkyväksi erinomaisia opetuksen käytänteitä”, SAMOKin koulutuspoliittinen asiantuntija Vellu Taskila kertoo.

“Tietoja kerättiin kahta kautta - hyviä käytänteitä ammattikorkeakoulujen pedagogisen kehittämisen verkostolta ja hyvien opettajien ilmiantoja opiskelijakuntien kautta. SAMOKin hallitus valitsi vastausten joukosta kolme parasta käytännettä ja kolme opettajaa. Otimme yhteyttä opiskelijoihin opiskelijakuntien kautta saadaksemme lisää tietoa. Tämän tiedon perusteella palkinnon saajiksi valikoituivat nyt palkittavat tahot”, hallituksen jäsen Jaakko Lehtonen kertoo valintaprosessista.

 

Lisätietoja:
Martti Jokinen, kehitysinsinööri, p. 044 449 2579
Tanja Vesala-Varttala, mainonnan ja yritysviestinnän yliopettaja / Krea, p. 050 3100 715
Vellu Taskila, vellu.taskila@samok.fi, p. 050 389 1013
Jaakko Lehtonen, jaakko.lehtonen@samok.fi, p. 050 389 1004

 
***

Pressmeddelande
EMBARGO
Får publiceras må 13.6 kl. 15.30

 

Finlands studerandekårers förbund belönade årets bästa
yrkeshögskolelärare och den bästa undervisningspraxisen

Martti Jokinen från yrkeshögskolan Centria har förärats utmärkelsen årets bästa yrkeshögskolelärare. Pris för bästa undervisningspraxis fick yrkeshögskolan Haaga-Helias kreativa kontorskoncept Krea. Utmärkelserna offentliggjordes under Finlands studerandekårers förbunds - SAMOKs 20-årsjubileumsseminarium på Ostrobotnia i Helsingfors i dag måndag 13.6.
 

Studentcentrerad undervisning och företagsam attityd

Utvecklingsingenjör Martti Jokinen belönades för sitt studentcentrerade undervisningssätt i produktionsekonomi. Jokinen samlar fortlöpande in respons om sin undervisning och förändrar utgående från responsen undervisningen till såväl form som innehåll. Det i sig är ett sätt att förbättra studerandenas motivation att lära sig.

Det kreativa kontorskonceptet Krea är i sin tur ett tillvägagångssätt som uppstått vid yrkeshögskolan Haaga-Helias fördjupade studier i reklam och företagskommunikation inom finansiell ekonomi. Praxisen innebär att företagskunder erbjuds bl.a. planer för media, marknadsföring och kommunikation, visuella koncept samt grafisk formgivning. Krea lär ut en företagarmässig attityd och studerandena handleds under projekten av ett coaching team på 13 personer som kombinerar kompetens från olika studiemoduler. De studerande får mångsidig arbetslivserfarenhet och kontakter till den kreativa branschen som kan underlätta möjligheterna att få jobb.

Första gången priset delades ut

SAMOK vill främja användningen av nytänkande pedagogiska lösningar vid yrkeshögskolorna. Priser delades i år ut för första gången och avsikten är att det i framtiden ska delas ut årligen.

”Vi samlade in god undervisningspraxis och studerande valde ut de bästa av dem. Vi vill genom ett erkännande belöna lärare vars undervisning även de studerande tycker är utmärkt. Genom att samla in positiv respons vill vi främja och synliggöra utmärkt undervisningspraxis”, säger SAMOKs utbildningpolitiska sakkunniga Vellu Taskila.

”Vi samlade in information två vägar – god praxis genom yrkeshögskolornas nätverk för utveckling av pedagogisk praxis och via studerandekårerna kunde studerande föreslå bra lärare. Från de här valde SAMOKs styrelse tre exempel på god praxis och tre lärare. Vi tog sedan kontakt med studerande via studerandekårerna för att få mer information. Utifrån den informationen utmärkte sig de instanser som nu belönas”, berättar styrelsemedlem Jaakko Lehtonen.
 

Mer information:
Martti Jokinen, utvecklingsingenjör, tfn 044 449 2579
Tanja Vesala-Varttala, överlärare i marknadsföring och företagskommunikation / Krea, tfn 050 3100 715
Vellu Taskila, vellu.taskila@samok.fi, tfn 050 389 1013
Jaakko Lehtonen, jaakko.lehtonen@samok.fi, tfn 050 389 1004

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs