Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Suomen ilmastopaneeli: Ilmastokasvatusta lisättävä Suomessa

Suomen ilmastopaneeli

Suomen ilmastopaneeli: Ilmastokasvatusta lisättävä Suomessa

Tiedote.
Julkaistu: 18.06.2015 klo 10:00
Julkaisija: Suomen ilmastopaneeli

Jotta ilmastokysymykset otetaan nykyistä paremmin hyvin huomioon, tulee ilmastokasvatusta lisätä sekä perusopetuksessa mutta etenkin lukio- ja aikuisopetuksessa, arvioi Suomen ilmastopaneelin tuore raportti ”Ilmastokasvatus osaamisen ja vastuullisen kansalaisuuden perustana” (Ilmastopaneeli, 1/2015). Tällä hetkellä ilmastonmuutoksen käsitteleminen ei nouse esiin riittävän painokkaasti opetussuunnitelmien tai tutkintovaatimusten tavoitteissa, vaikka esimerkiksi perusopetuksen tavoitteissa ns. ekososiaalinen sivistys on nostettu keskeiseksi arvoksi.

Tänään 18.6.2015 opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle (kok) luovutetettiin Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen tutkijoiden, Anna Lehtosen ja Hannele Cantellin laatima raportti ilmastokasvatuksesta Suomessa.

”Koulutus on keskeisessä roolissa ilmastomyönteisen ajattelutavan omaksumisessa”, Hannele Cantell, toinen raportin laatijoista, toteaa. ”Aikaahan meillä ei ole tuhlattavaksi ollenkaan, vaan ilmastonäkökulman tulee olla itsestään selvä osa tulevaisuuden kehitystyötä ja kaikkea päätöksentekoa. Kokonaiset ikäluokat on saatava mukaan, ja opetuksella on tässä tietysti aivan keskeinen rooli. Kuten YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moon totesi New Yorkin Ilmastoviikolla vuonna 2014, ”meillä ei ole suunnitelma B:tä, sillä meillä ei ole planeetta B:tä”.   

Ilmastokasvatuksen, joka on yksi kestävän kehityksen kasvatuksen osa-alueista, keskeisiä tavoitteita ovat ilmastonmuutoksen ymmärtäminen sekä ihmisten käyttäytymisen ja toiminnan ohjaaminen ilmastonmuutosta hillitsevään suuntaan. Tällä hetkellä ilmastokasvatusta tehdään Suomessa niin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, toisen asteen koulutuksessa kuin aikuistenkin parissa etenkin kolmannen sektorin toimijoiden puolesta, mutta raportin tulosten mukaan parantamisen varaa on.

”Kun tarpeeksi selvää painotusta ei opetussuunnitelmissa ole, jää perusteellinen ilmastokasvatus liiaksi yksittäisten opettajien kiinnostuksen ja harrastuneisuuden varaan. Kysymys on kannanotosta yhteen tulevaisuuden kannalta keskeisimpään muutostekijään, joten näin ei tulisi olla enää jatkossa”, Cantell painottaa.

Raportti suosittaakin monitieteisen ja läpileikkaavan ilmastoajattelun sisällyttämistä kaikille opetus- ja kouluasteille korkeakouluja unohtamatta. Myös opettajien ja kasvattajien ilmasto-osaamista tulisi lisätä perus- ja täydennyskoulutuksen avulla. ”Tämä on selkeä viesti päättäjille. Jos otamme ilmastoasiat tosissamme, sen pitää myös näkyä opetuksessa.”

Lisätietoja: KT, FM, dosentti, yliopistonlehtori Hannele Cantell, puh. 050 3121016, hannele.cantell@helsinki.fi

 

Raportti verkossa:http://www.ilmastopaneeli.fi/

 

Raportin laatijoista:

KM Anna Lehtonen valmistelee väitöskirjaa ympäristökasvatuksesta Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Väitöskirjansa artikkeleissa hän on tarkastellut erityisesti taiteen menetelmiä ympäristökasvatuksessa. Lehtonen on taustaltaan luokanopettaja.

KT, dosentti Hannele Cantell toimii opettajankouluttajana Helsingin yliopistossa. Hän on taustaltaan maantieteen ja biologian aineenopettaja. Cantellin kiinnostuksen kohteita ovat ilmastokasvatus, globaalikasvatus, nuorten ympäristövaikuttaminen sekä opettajan ja oppilaiden vuorovaikutussuhteet. Hannele Cantell edustaa Suomen ilmastopaneelissa käyttäytymistieteitä. 

Ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä.
Se antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon ja vahvistaa monitieteellistä otetta ilmastotieteissä. Ilmastopaneelissa on mukana ilmastopolitiikan kannalta keskeisten tieteenalojen huippututkijoita.

 www.ilmastopaneeli.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs