Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Suomalaisten globaalia vastuuta pohditaan ylioppilaskuntien kehitysyhteistyöviikolla 26.-31.10.

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Suomalaisten globaalia vastuuta pohditaan ylioppilaskuntien kehitysyhteistyöviikolla 26.-31.10.

Tiedote.
Julkaistu: 20.10.2015 klo 14:58
Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Tiedote 20.10.2015

Vapaa julkaistavaksi

(Pressmeddelande finns på svenska nedan. The press release is in English below.)

Ylioppilaskuntien valtakunnallinen kehitysyhteistyöviikko (#kehyviikko) järjestetään Helsingin, Jyväskylän, Turun, Oulun, Rovaniemen, Itä-Suomen (Savonlinnan, Kuopion, Joensuun kampukset) yliopistojen, Aalto-yliopiston ja Taideyliopiston ylioppilaskunnissa ja kampuksilla viikolla 44, 26.10.2015 alkaen. Viikon teemana tänä vuonna on ”Suomalaisten vastuu globaalissa maailmassa”.

Teemaviikon tarkoituksena on herättää opiskelijoita pohtimaan oman toimintansa vaikutusta maailmanlaajuisesta näkökulmasta ja kannustaa toimimaan vastuullisina maailmankansalaisina. Luvassa on runsaasti monipuolista ohjelmaa: muun muassa paneelikeskusteluja, elokuvanäytöksiä, teemaluentoja, konsertteja ja työpajoja.

”Kehityshteistyöviikon teema suomalaisten vastuusta on osoittautunut jopa paljon ajankohtaisemmaksi kuin tapahtumaviikon suunnittelua aloittaessamme keväällä osasimme edes kuvitella. Hallituksen leikkaukset kehitysyhteistyön määrärahoista ovat hirmuiset. Miten me suomalaiset jatkossa hoidamme globaalin vastuumme? Se ei ole aivan pieni kysymys ratkaistavaksi”, kehitysyhteistyökoordinaattori Johanna Ursin-Escobar Suomen ylioppilaskuntien liitosta (SYL) sanoo.

Osana teemaviikkoa toteutetaan sosiaalisen median kampanja. Sosiaalisessa mediassa, erityisesti Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä, viestitään Kehyviikon teemasta ja ohjelmasta aihetunnisteella #kehyviikko. Kehyviikko on myös mukana Kehys ry:n kehitysyhteistyön eurooppalaisen teemavuoden sosiaalisen median kampanjassa #haluanmaailman (https://europa.eu/eyd2015/fi/finnish-ngdo-platform-eu-kehys/posts/haluanmaailman).

Teemaviikko on osa Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) tekemää kehitysyhteistyötä, joka koostuu omien kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnoinnista sekä kotimaan globaalikasvatus- ja tiedotustoiminnasta. SYL:n koordinoima kehitysyhteistyöviikko saa ulkoasiainministeriön viestintä- ja globaalikasvatustukea.

Yliopistokampuksilla kehitysyhteistyöviikon tapahtumista ja niiden organisoinnista vastaavat paikalliset ylioppilaskunnat. Tänä vuonna on mukana kahdeksan ylioppilaskuntaa: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY), Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY), Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY), Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY), Lapin yliopiston ylioppilaskunta (LYY), Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY), Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) sekä Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo).

Paikkakuntakohtaiset ohjelmat päivittyvät ylioppilaskuntien omille sivuille. Linkit yo-kuntien nettisivuille löytyvät osoitteesta: http://kehitysyhteistyo.syl.fi/kehyviikko/.

Lisätiedot:

SYL:n kehitysyhteistyökoordinaattori Johanna Ursin-Escobar: 044 780 0220 / johanna.ursin-escobar@syl.fi

SYL:n kehitysyhteistyöviikon sosiaalisen median koordinaattori Elina Harju: 044 033 5188 / elina.harju@visia.fi

Ylioppilaskuntien paikalliskoordinaattorit:

Aalto yliopiston ylioppilaskunta (AYY)

Briana Romero, brianaromero8@gmail.com

http://www.facebook.com/ayykehyviikko

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY

Solja Sulkunen, p. 0442656426, solja.sulkunen@helsinki.fi

http://www.facebook.com/kehyviikkoHYY

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY)

Kuopio: Heli Komulainen, p. 050 372 1128, hkkomula@student.uef.fi

Joensuu: Laura Tuomainen, p. 050 514 1860, laurtu@student.uef.fi

Savonlinna: Iina Tirronen, p. 044 508 1450, iinatir@student.uef.fi

http://www.facebook.com/kehyviikkoISYY

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY

Hanna Toppi, p. 0400 607 507, hanna.k.toppi@student.jyu.fi

http://www.facebook.com/kehyviikkoJYY

Lapin yliopiston ylioppilaskunta (LYY)

Antti Kässi, p. 040 827 1291, akassi@ulapland.fi

http://www.facebook.com/kehyviikkoLYY

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY)

Laura Lääveri, p. 040 763 3040, laura.maria.laaveri@gmail.com 

http://www.facebook.com/OYYkehyviikko

Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo)

Saara Lindahl, p. 040 561 8448, saara.lindahl@uniarts.fi

http://www.facebook.com/kehyviikkoTaiYo

Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY

Sinituuli Suominen, p. 040 726 0790, situsu@utu.fi

http://www.facebook.com/kehyviikkoTYY

-------------------------

Pressmeddelande 20.10.2015

Får publiceras

Finlands ansvar i global värld tema för studentkårernas utvecklingssamarbetsvecka

Studentkårernas nationella vecka för utvecklingssamarbete (#kehyviikko) arrangeras vecka 44, med början 26.10.2015, av studentkårerna vid Helsingfors, Jyväskylä, Åbo, Uleåborg, Rovaniemi, och Östra Finlands (campusen i Nyslott, Kuopio, Joensuu) universitet samt studentkårerna vid Aalto-universitetet och Konstuniversitetet. Temat för veckan i år är ”Finlands ansvar i en global värld”.

Avsikten med temaveckan är att få studerande att fundera på vilken inverkan det de gör har ur ett globalt perspektiv samt uppmuntra dem att agera som ansvarstagande världsmedborgare. Programmet är mångsidigt och omfattar bland annat paneldiskussioner, filmförevisningar, temaföreläsningar, konserter och workshoppar.

”Finlands ansvar som tema för veckan för utvecklingssamarbete är ännu mer aktuellt än vi kunde föreställa oss när vi i våras planerade veckan. Regeringens nedskärningar i anslagen för utvecklingssamarbete är fruktansvärda. Hur ska vi finländare i framtiden bära vårt globala ansvar? Det är inte någon lite fråga att försöka besvara”, säger Johanna Ursin-Escobar, koordinator för utvecklingssamarbete vid Finlands studentkårers förbunds (FSF).

En kampanj på sociala medier är en del av temaveckan. På sociala medier, speciellt på Facebook, Instagram och Twitter, används hashtaggen #kehyviikko eller #utsamvecka för att kommunicera om temaveckans program. Veckan för utvecklingssamarbete är även en del av det europeiska temaåret för utvecklingssamarbete genom Kehys rf:s kampanj på sociala medier under etiketten #haluanmaailman. (https://europa.eu/eyd2015/fi/finnish-ngdo-platform-eu-kehys/posts/haluanmaailman).

Temaveckan är en del av det utvecklingssamarbete som Finlands studentkårers förbunds (FSF) gör. Arbetet består av att administrera förbundets egna projekt inom utvecklingssamarbete samt global fostran och kommunikation i Finland. Den av FSF koordinerade veckan för utvecklingssamarbete erhåller utrikesministeriets stöd för kommunikation och global fostran.

De lokala studentkårerna ansvarar för temaveckans evenemang och att ordna dem. I år deltar åtta studentkårer: Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS), Studentkåren vid Jyväskylä universitet (JYY), Studentkåren vid Åbo universitet (TYY), Studentkåren vid Uleåborgs universitet (OYY), Studentkåren vid Lapplands universitet (LYY), Studentkåren vid Östra Finlands universitet (ISYY), Aalto-universitets studentkår (AUS) samt Konstuniversitetets studentkår (KonSt).

Läs mer om programmet på de olika campusen och orterna på studentkårernas webbplatser. Länkar till kårernas webbplatser finns på adressen http://kehitysyhteistyo.syl.fi/kehyviikko/.

Mer information:

FSF:s koordinator för utvecklingssamarbete Johanna Ursin-Escobar: 044 780 0220 / johanna.ursin-escobar@syl.fi

FSF:s koordinator för sociala medier i samband med veckan för utvecklingssamarbete, Elina Harju: 044 033 5188 / elina.harju@visia.fi

Studentkårernas lokala koordinatorer:

Aalto-universitetets studentkår (AUS)

Briana Romero, brianaromero8@gmail.com

http://www.facebook.com/ayykehyviikko

Konstuniversitetets studentkår (KonSt)

Saara Lindahl, p. 040 561 8448, saara.lindahl@uniarts.fi

http://www.facebook.com/kehyviikkoTaiYo

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS)

Solja Sulkunen, p. 0442656426, solja.sulkunen@helsinki.fi

http://www.facebook.com/kehyviikkoHYY

Studentkåren vid Jyväskylä universitet (JYY)

Hanna Toppi, p. 0400 607 507, hanna.k.toppi@student.jyu.fi

http://www.facebook.com/kehyviikkoJYY

Studentkåren vid Åbo universitet (TYY)

Sinituuli Suominen, 040 726 0790, situsu@utu.fi

http://www.facebook.com/kehyviikkoTYY

Studentkåren vid Uleåborgs universitet (OYY)

Laura Lääveri, 040 763 3040, laura.maria.laaveri@gmail.com

http://www.facebook.com/OYYkehyviikko

Studentkåren vid Lapplands universitet (LYY)

Antti Kässi, 040 827 1291, akassi@ulapland.fi

http://www.facebook.com/kehyviikkoLYY

Studentkåren vid Östra Finlands universitet (ISYY)

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY)

Kuopio: Heli Komulainen, 050 372 1128, hkkomula@student.uef.fi

Joensuu: Laura Tuomainen, 050 514 1860, laurtu@student.uef.fi

Savonlinna: Iina Tirronen, 044 508 1450, iinatir@student.uef.fi

http://www.facebook.com/kehyviikkoISYY

-----

Press release 20.10.2015

For immediate release

Finland’s responsibility in a global world theme for student unions’ development theme week

The national student union development cooperation week (#kehyviikko) is arranged in week 44, starting 26 October 2015, on campuses in Helsinki, Jyväskylä, Turku, Oulu, Rovaniemi, Savonlinna, Kuopio, Joensuu and the respective student unions of the universities in those cities as well as the student unions of Aalto University and the University of Arts Helsinki. The theme this year is “Finland’s responsibility in a global world”.

The objective of the theme week is to get students to think about what consequences their actions have from a global perspective and to encourage them to act as responsible citizens of the world. The week includes a broad range of activities: panel debates, film screenings, theme lectures, concerts, workshops, and more.

“The theme of the development cooperation week – Finland’s responsibility – turned out to be even more topical than we imagined when planning the week last spring. The government’s cutbacks in funding for development cooperation are devastating. How are we Finns to shoulder our global responsibility from now on? This is no small challenge.” says Development Cooperation Coordinator Johanna Ursin-Escobar from the National Union of University Students in Finland (SYL).

A campaign on social media is one part of the theme week. Information and updates on the theme and programme of the development cooperation week will be posted under the hashtag #kehyviikko, principally on Facebook, Instagram and Twitter. The week is also takes part in the association Kehys’ social media campaign as part of the European Year for Development #haluanmaailman #EYD2015 (https://europa.eu/eyd2015/fi/finnish-ngdo-platform-eu-kehys/posts/haluanmaailman).

The theme week is part of the development cooperation work of the National Union of University Students in Finland (SYL). SYL administers development cooperation projects and informs about global education in Finland. The development cooperation theme week receives support for development communications and global education from the Ministry for Foreign Affairs in Finland.

The local student unions organise and are responsible for the events at university campuses during the development cooperation theme week. Eight student unions participate this year: The Student Union of the University of Helsinki (HYY), The Student Union of the University of Jyväskylä (JYY), The Student Union of the University of Turku (TYY), The Student Union of the University of Oulu (OYY), The Student Union of the University of Lapland (LYY), The Student Union of the University of Eastern Finland (ISYY), Aalto University Student Union (AYY), and the University of the Arts Student Union (ArtSU).

The programme arranged at different campuses is updated on the student unions’ websites. Links to the websites of the student unions: http://kehitysyhteistyo.syl.fi/kehyviikko/.

Contact details:

SYL Development Cooperation Coordinator Johanna Ursin-Escobar: tel. +358 44 780 0220 / johanna.ursin-escobar@syl.fi

SYL Social Media Coordinator for the development cooperation week Elina Harju: +358 44 033 5188 / elina.harju@visia.fi

Student unions’ local coordinators:

Aalto University Student Union (AYY)

Briana Romero, brianaromero8@gmail.com

http://www.facebook.com/ayykehyviikko

Student Union of the University of Eastern Finland (ISYY)

Kuopio: Heli Komulainen, p. 050 372 1128, hkkomula@student.uef.fi

Joensuu: Laura Tuomainen, 050 514 1860, laurtu@student.uef.fi

Savonlinna: Iina Tirronen, 044 508 1450, iinatir@student.uef.fi

http://www.facebook.com/kehyviikkoISYY

Student Union of the University of Helsinki (HYY)

Solja Sulkunen, 044 265 6426, solja.sulkunen@helsinki.fi

http://www.facebook.com/kehyviikkoHYY

Student Union of the University of Jyväskylä (JYY)

Hanna Toppi, 0400 607 507, hanna.k.toppi@student.jyu.fi

http://www.facebook.com/kehyviikkoJYY

Student Union of the University of Lapland (LYY)

Antti Kässi, 040 827 1291, akassi@ulapland.fi

http://www.facebook.com/kehyviikkoLYY

Student Union of the University of Oulu (OYY)

Laura Lääveri, p. 040 763 3040, laura.maria.laaveri@gmail.com

http://www.facebook.com/OYYkehyviikko

Student Union of the University of Turku (TYY)

Sinituuli Suominen, p. 040 726 0790, situsu@utu.fi

http://www.facebook.com/kehyviikkoTYY

University of the Arts Student Union (ArtSU)

Saara Lindahl, p. 040 561 8448, saara.lindahl@uniarts.fi

http://www.facebook.com/kehyviikkoTaiYo

http://www.syl.fi

http://www.facebook.com/SYL.FIN

http://www.twitter.com/SYL_FIN

15 jäsenjärjestöä ja 132 000 yliopisto-opiskelijaa edustava Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry. on maan suurin yliopisto-opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs