Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Sote-henkilöstöstä kolme neljästä sai täydennyskoulutusta

KT Kuntatyönantajat

Sote-henkilöstöstä kolme neljästä sai täydennyskoulutusta

Tiedote.
Julkaistu: 17.09.2015 klo 09:56
Julkaisija: KT Kuntatyönantajat

KT Kuntatyönantajien selvityksen mukaan vuonna 2014 kuntatyönantajien tarjoamaan täydennyskoulukseen osallistui 77 % kuntasektorin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Täydennyskoulutuspäiviä oli keskimäärin 3,4 yhtä koulutettua kohden.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna eniten täydennyskoulutusta annettiin lääkäreille, hammaslääkäreille sekä muulle korkeakoulutetulle sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstölle. Vuonna 2014 sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutukseen osallistui lisäksi 1 477 henkilöä keskimäärin 4,7 päivää.

Välittömät kustannukset 55 miljoonaa euroa, päälle koulutusajan palkat 123 miljoonaa euroa

Täydennyskoulutuksen välittömät kokonaiskustannukset olivat tiedusteluun vastanneissa kunnissa ja kuntayhtymissä vuonna 2014 yhteensä 55 miljoonaa euroa ja henkilöä kohden laskettuna 338 euroa. Edellä mainitut kustannukset eivät sisällä täydennyskoulutukseen osallistuneiden koulutusajan palkkoja, jotka olivat välilliset työvoimakustannukset mukaan lukien 123 miljoonaa euroa.

KT Kuntatyönantajat kerää vuosittain kunta-alan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskevat tiedot. Täydennyskoulutuksella tarkoitetaan kaikkea sellaista suunnitelmallista koulutusta, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja lisätä henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista sekä tukea sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa.

Säännösten mukaan työnantajan on huolehdittava siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö osallistuu peruskoulutuksen pituudesta, työn vaativuudesta ja toimenkuvasta riippuen riittävästi heille järjestettyyn täydennyskoulutukseen. Terveydenhuollon osalta säännökset ovat olleet voimassa vuodesta 2004 ja sosiaalihuollon osalta vuodesta 2005. Täydennyskoulutusvelvoitteen piirissä on myös varhaiskasvatus.

Koulutuksen tarve vaihtelee vuosittain

Täydennyskoulutukselle ei ole asetettu vähimmäis- tai enimmäismääriä. Koulutuksen tarve voi vaihdella vuosittain mm. työyhteisön toimintojen kehittämisvaiheesta ja henkilön ammatillisesta koulutuksesta ja tehtävästä riippuen huomattavastikin puoleen tai toiseen.

Koulutukseen osallistuneiden määrä on vaihdellut jonkin verran vuosina 2004 - 2014. Koulutukseen on osallistunut 64 - 78 % henkilöstöstä. Keskimääräisten koulutuspäivien määrä on vaihdellut vastaavana aikana 3,2 - 4,3 päivään.

Tiedusteluun vastanneissa kunnissa ja kuntayhtymissä sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteli varhaiskasvatus mukaan lukien yhteensä 214 000 henkilöä vuonna 2014. Tilastokeskuksen kunta-alan palkkatilaston mukaan lokakuussa 2014 vastaavilla toimialoilla työskenteli yhteensä 252 049 henkilöä. Tiedustelu kattaa siten 85 % koko kunta-alan sosiaali- ja terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.

• Tilasto sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta vuonna 2014: http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/tilastot/tiedustelut-ja-selvitykset/taydennyskoulutus/sosiaali-ja-terveydenhuollon-taydennyskoulutus-2014/Sivut/default.aspx
• Selvitys löytyy kokonaisuudessaan KT:n nettisivuilta pdf:nä: http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/tilastot/tiedustelut-ja-selvitykset/taydennyskoulutus/sosiaali-ja-terveydenhuollon-taydennyskoulutus-2014/Documents/Sosiaali-%20ja%20terveydenhuollon%20täydennykoulutus%202014.pdf

Lisätietoja

johtava työmarkkinatutkija Anne Hotti, puhelin 09 771 2324

KT Kuntatyönantajat on työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntia ja kuntayhtymiä työnantajina. KT neuvottelee ja sopii kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset. Se on keskeinen työelämän tuloksellisuuden ja laadun kehittäjä. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee 429 000 työntekijää ja viranhaltijaa. Kunta-alan palkkasumma henkilösivukuluineen on noin 21 miljardia euroa.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs