Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Sosiaalialalta opinnäytetyöt liittyen Ankkuritoimintaan ja perhehoitoyksikkö Kanervaan

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Sosiaalialalta opinnäytetyöt liittyen Ankkuritoimintaan ja perhehoitoyksikkö Kanervaan

Tiedote.
Julkaistu: 07.03.2013 klo 15:16
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

HAMKin Lahdensivun yksikössä Hämeenlinnassa esitellään perjantaina 8.3. kaksi alueellisesti kiinnostavaa sosiaalialan opinnäytetyötä.

Jutta Toikka ja Anna-Kaisa Venetmäki ovat kartoittaneet Ankkuritoiminnan piiriin Hämeenlinnassa ja Riihimäellä ohjautuneiden nuorten perhetaustoja. Työ esitellään klo 9.00 – 10.30 Ainola-rakennuksen luokkatilassa 408 (os. Korkeakoulunkatu 3).

Saara Hintikka ja Maija Mäenpää ovat tutkineet opinnäytetyössään vuoden 2012 alussa toimintansa aloittaneen perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokemaa tuen tarvetta. Työ esitellään klo 10.45 – 12.00 Ainola-rakennuksen luokkatilassa 329 (os. Korkeakoulunkatu 3).

Alla molempien töiden tiedotteet kokonaisuudessaan.

Opinnäytetyö: Ankkurin piiriin ohjautuu nuoria hyvin erilaisista lähtökohdista

Anna-Kaisa Venetmäki ja Jutta Toikka ovat kartoittaneet opinnäytetyössään Ankkurin piiriin Hämeenlinnassa sekä Riihimäellä ohjautuneiden nuorten perhetaustoja. Tuloksista ilmeni, että asiakkaina olevilla nuorilla on hyvin erilaisia perhetaustoja eikä esimerkiksi perheen sosioekonomisella asemalla ole vaikutusta asiakkuuteen.

Toimeksiantajana opinnäytetyöllä oli Kanta-Hämeen poliisilaitoksen Ankkuritoiminta. Aihe valikoitui kiinnostuksen kohteen ja työelämän tarpeen mukaan. Tavoitteena oli saada tietoa, jolla olisi merkitystä ennaltaehkäisevää työtä kehitettäessä. Tässä tutkimuksessa nuori nähtiin osana perhettään, missä hän kehittyy vuorovaikutuksessa lähiympäristönsä ja oman yhteisönsä kanssa.

Aineisto kerättiin strukturoidulla kyselylomakkeella, jossa oli myös neljä avointa kysymystä. Kysely jaettiin kaikille vanhemmille kesä-elokuussa 2012 Hämeenlinnan ja Riihimäen Ankkureissa. Vastaaminen oli vapaaehtoista. Lisäksi aineistoa hankittiin havainnoimalla Ankkurin toimintaa koulujen aloitusviikonloppuna.

Yhdessäolo ja avoimuus nousivat tutkimuksen aineistosta perheille tärkeimmiksi asioiksi. Lisäksi vanhemmat kokivat tarvitsevansa ammatillista tukea kasvatustehtävälleen sekä tietoa. Yhteistyö koulun kanssa koettiin tärkeäksi ja sen toivottiin jatkuvan tiiviinä myös yläkoulussa. Ankkurin tekemä työ vaikuttaisi olevan hyvin tärkeää nuorten syrjäytymisriskin pienentämisessä ja vanhemmuuden tukemisessa. Tällaista työtä tarvittaisiin myös koulumaailmaan.

Lisätietoja:
Anna-Kaisa Venetmäki, anna-kaisa.venetmaki(a)student.hamk.fi
Jutta Toikka, jutta.p.toikka(a)student.hamk.fi

Opinnäytetyö: Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve

Saara Hintikka ja Maija Mäenpää ovat tutkineet opinnäytetyössään Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokemaa tuen tarvetta. Tutkimus osoitti, että sijaisperheet ja sijaisvanhempien tuen tarpeet ovat erilaisia. Tukimuotoja tuleekin kehittää vastaamaan perheiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa sijaisvanhempien tuen tarpeesta, jotta Perhehoitoyksikkö Kanerva pystyy kehittämään tarjoamiaan tukimuotoja. Aihe oli ajankohtainen, koska Perhehoitoyksikkö Kanerva aloitti toimintansa vuoden 2012 alusta, eikä heidän sijaisvanhemmilleen suunnattua tutkimusta ollut ennen tehty.

Tutkimus toteutettiin laadullisena kyselytutkimuksena, jolloin voitiin kuulla kaikkien Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokemusta. Tarkoituksena ei ollut selvittäää, mitä tukimuotoja oli tarjolla, vaan nimenomaan kokemusta siitä, mikä tukisi sijaisvanhempana toimimista. Tutkimuksessa selvitettiin kokemusta tarvittavasta tuesta ja sitä, miltä taholta tukea odotetaan.

Sijaisvanhemmat kokivat tueksi sekä suoraan perheelle kohdistetut tukimuodot että sijaisperheiden hyvinvoinnin lisääminen verkostojen luomisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta. Sijaisvanhemmat odottavat tukea pääasiassa sosiaalityöntekijöiltä. Merkittävimmiksi tukimuodoiksi tutkimuksessa nousivat henkinen tuki, tiedottaminen ja koulutus.

Lisätietoja:

Saara Hintikka, saara.hintikka(a)student.hamk.fi
Maija Mäenpää, maija.maenpaa(a)student.hamk.fi

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs