Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tyytyväisiä koulutukseensa

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tyytyväisiä koulutukseensa

Tiedote.
Julkaistu: 20.02.2015 klo 08:48
Julkaisija: Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Monipuolinen arviointitoiminta on kiinteä osa Seinäjoen ammattikorkeakoulun laadunvalvontaprosessia. Yksi systemaattisesti toteutettu koulutuksen laadun mittari on SeAMKin opiskelijabarometri, joka julkaistiin nyt kymmenennen kerran.

SeAMKin opiskelijat ovat pääosin tyytyväisiä koulutukseensa. Toinen vuosikurssi on hiukan valmistuvia tyytyväisempi ja aikuiset ovat yleisesti ottaen jonkin verran tyytyväisempiä kuin nuoret. Opiskelijat arvioivat oman toimintansa keskimäärin yli nelosen arvoiseksi, mutta myös yleinen tyytyväisyys koulutukseen ja opettajien toiminta saivat nuorilta hyvän keskiarvon 3,8 ja aikuisilta 4,0.

Nuorten valmistuvien tulokset eivät ole kovin paljon muuttuneet edellisen tutkimuksen tuloksista. SeAMKin strategian kannalta tärkeä kansainvälisyys on kuitenkin kehittynyt myönteiseen suuntaan, samoin kokonaisuutena tarkasteltuna opiskelun ohjaukseen ja opiskelujärjestelyihin liittyvät arviot. Sen sijaan valmistuvat arvioivat yrittäjyysvalmiudet alle edellisen tutkimuksen tason. Verrattaessa tuloksia ensimmäiseen nuorten opiskelijabarometritutkimukseen silloin kehittämisen kohteiksi nousseet viestintä henkilöstön ja opiskelijoiden välillä sekä opetusjärjestelyistä tiedottaminen ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan saaden nyt valmistuvilta numeron verran parempia arvioita kuin vuonna 2000. Positiivista kehitystä on tapahtunut useissa muissakin yksittäisissä asioissa. Vain tyytyväisyys ruokapalveluihin on selvästi vähentynyt vuoden 2008 jälkeen.

Aikuisilla kaikkien asiakokonaisuuksien keskiarvot ovat lähellä edellisen tutkimuksen vastaavia keskiarvoja. Suurimmat muutokset yksittäisten asioiden arvioissa koskivat aikuisopiskelijoilla ruokalan ja kahvion palveluja, joihin he eivät olleet yhtä tyytyväisiä kuin aikaisemmin.

Työelämälähtöisyyteen ja yritysyhteistyöhön läheisesti liittyen opiskelijat kaipaavat koulutusalasta riippumatta lisää työelämästä vierailevien asiantuntijoiden käyttöä opetuksessa sekä yritysvierailuja ja opintokäyntejä. Nuorten valmistuvien arviot yrittäjyysvalmiuksista jäivät keskimäärin vain kolmosen arvoisiksi, toinen vuosikurssi ja aikuiset arvioivat yrittäjyysvalmiudet selvästi positiivisemmin. Tärkeimmäksi kehittämisen kohteeksi opiskelijat itse nimesivät kuormituspiikkien vähentämisen ja toiseksi eniten tuli mainintoja käytännönläheisyyteen. Eri koulutusalojen kokonaistulokset ovat melko lähellä toisiaan, vain kulttuurialan tulokset ovat keskimääräistä alhaisempia.

Opiskelijabarometrin tuloksia hyödynnetään tutkinto-ohjelmien kehittämistyössä. SeAMKin nuorten AMK-opiskelijoiden kokemuksia on tutkittu vuodesta 2000 lähtien, aikuisopiskelijoiden mielipiteitä vuodesta 2004 lähtien, nyt kuudennen kerran. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää opiskelijoiden tyytyväisyyttä koulutukseen ja myös sitä, miten tulokset ovat muuttuneet edellisten tutkimusten tuloksista. Kyselyyn vastasi 956 nuorta (vastausprosentti 60 %) ja 335 aikuisopiskelijaa (58 %). Tutkimuksen toteuttivat Seinäjoen ammattikorkeakoulun lehtori Tarja Heikkilä ja tutkija Marja Katajavirta.

 

 

Lisätietoja:

Tarja Heikkilä, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, tarja.heikkila@seamk.fi, puh. 040 830 4195

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa voi opiskella kuudella eri koulutusalalla ja suorittaa tutkinnon lähes 30 tutkinto-ohjelmassa. Näistä kolme on englanninkielistä. Lisäksi SeAMKilla on useita kansainvälisiä kaksoistutkinto-ohjelmia.

SeAMKissa on noin 4500 opiskelijaa ja vuosittain lähes 500 ulkomaista opiskelijaa. Korkeakoulu on vahvasti mukana sekä alueellisessa, valtakunnallisessa että kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä. 

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs