Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » SeAMKista valmistuneet työllistyneet edelleen hyvin omalle alueelle

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMKista valmistuneet työllistyneet edelleen hyvin omalle alueelle

Tiedote.
Julkaistu: 15.04.2014 klo 11:25
Julkaisija: Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on tehty kuudes valmistuneiden työelämään sijoittumista käsittelevä tutkimus. Tutkimus osoittaa, että heikosta taloussuhdanteesta huolimatta vuosina 2009-2012 valmistuneiden sijoittuminen omaan maakuntaan on jopa hieman parantunut.  Koulutuksen vaikuttavuudesta kertoo, että aikuisopiskelijoista 55% oli 1-3 vuotta valmistumisen jälkeen vaativammissa työtehtävissä kuin opintojensa alussa.

Vuosina 2009-2012 valmistuneista nuorista 56% ja aikuisopiskelijoista 68% oli jäänyt asumaan ja töihin omaan maakuntaan (vastaavat luvut edellisessä tutkimuksessa 55 % ja 68 %). Pohjanmaalla tai Keski-Pohjanmaalla asui tutkimushetkellä noin 10%. Pääkaupunkiseudulle oli muuttanut vain 8% nuorista ja 2% aikuisista.

Yrittäjäksi ryhtyneiden osuus vähentynyt

Vuosina 2009-2012 valmistuneista nuorista 73% ja aikuisista 84 % oli töissä toisen palveluksessa. Itsenäisenä yrittäjänä toimi 5% nuorista ja 8,5% aikuisista. SeAMK on sijoittunut aina ammattikorkeakoulujen joukossa kärkipäähän yrittäjyydessä. Sinne SeAMK kuuluu edelleen, mutta tässä tutkimuksessa yrittäjinä toimivien määrä väheni nuorilla 1,3%  ja aikuisilla 2%. Päätoimisena opiskelijana oli 5% nuorista ja 1% aikuisista. Erilaisilla äitiys- ja perhevapailla oli 10% nuorista ja 5% aikuisista.

Työttömänä työnhakijana oli 6,5% nuorista, aikuisista vain 1,3%. Parhaiten olivat työllistyneet sosiaali- ja terveysalalta sekä tekniikan alalta valmistuneet ja heikoiten kulttuurin alalta valmistuneet.

Nuorista valmistuneista puolet työskenteli yrityksissä ja vajaa kolmasosa kuntien palveluksessa. Aikuisista noin puolet työskenteli kuntien tai kuntayhtymien palveluksessa ja vajaa kolmasosa yrityksissä. Valmistuneet olivat eniten työllistyneet 11-50 työntekijän yrityksiin.

Lähes 80% työllistynyt kuukauden sisällä valmistumisesta

Vaikka tutkimushetkellä hyvin harva oli työttömänä, yli kolmasosa (36%) nuorista ja 11% aikuisista oli kokenut työttömyyden jossain vaiheessa. Positiivista oli se, että kaiken kaikkiaan 77% nuorista oli valmistumisensa jälkeen työllistynyt kuukauden sisällä valmistumisesta.

Puolet täysin tutkintoa vastaavissa työtehtävissä

Nuorista 50% ja aikuisista 61% oli oman arvionsa mukaan täysin tutkintoa vastaavissa työtehtävissä. Noin 10%:n mielestä työtehtävät ja tutkinto eivät lainkaan vastanneet toisiaan. Parhaiten nykyiset työtehtävät ja suoritettu amk-tutkinto vastasivat toisiaan sosiaali- ja terveysalan vastaajilla.

Työtehtävittäin tarkasteltuna SeAMKista v. 2009-2012 valmistuneista nuorista 44% ja aikuisista 34% teki koulutusta vastaavia suoritustason tehtäviä. Asiantuntija- ja kehittämistehtävissä oli sekä nuorista että aikuisista 25%. Esimies- ja johtotehtävissä oli 14% nuorista ja 19% aikuisista. Koulutusta vastaamattomissa suoritustason tehtävissä työskenteli 13%. Eniten esimiestehtäviin olivat edenneet tekniikan alalta valmistuneet.

Aikuisopiskelijoista 55% oli 1-3 vuotta valmistumisen jälkeen vaativammissa työtehtävissä kuin opintojensa alussa.

Parhaat palkat tekniikan alalla

Tutkimushetkellä loka-marraskuussa 2013 Seinäjoen ammattikorkeakoulusta v. 2009-2012 valmistuneelle nuorelle maksettiin palkkaa keskimäärin 2 436 € kuukaudessa ja aikuiselle 2 883€. Edelliseen tutkimukseen nähden nuorten keskipalkka oli noussut noin sata ja aikuisten kolmesataa euroa. Eniten ansaitsivat tekniikan alalta valmistuneet.

Jatko-opinnot kiinnostavat

Sekä nuoret että aikuiset olivat erittäin kiinnostuneita jatko-opinnoista. Nuorista 42% ja aikuisista 49% oli kiinnostunut ylemmistä amk-tutkinnoista. Yliopisto-opinnoistakin oli kiinnostunut yli kolmannes.

Uraohjausta kaivattiin lisää osaksi opintoja

Valmistuneet olisivat kaivanneet opintojen aikana enemmän uraneuvontaa, työnhakukoulutusta sekä jatkokoulutusinfoa. Myös tutustumiskäyntejä ja ulkopuolisten asiantuntijoiden luentoja toivottiin lisää.

- On ilahduttavaa, että taloudellisesti heikonkin suhdanteen aikana omaan maakuntaan on työllistytty edelleen hyvin. Tulokset eivät sisältäneet suuria yllätyksiä, mutta ne antavat tärkeää tietoa opetuksen kehittämiseen. SeAMKsta valmistuneiden palaute on otettava vakavasti kaikissa yksiköissämme, toteaa rehtori Tapio Varmola.

Systemaattista seurantaa vuodesta 1999 alkaen

Opiskelijoiden työelämään sijoittumista koskevia seurantatutkimuksia on tehty SeAMKissa vuodesta 1999 lähtien kolmen vuoden välein. Näin systemaattinen ja aktiivinen seuranta on ammattikorkeakouluissa harvinaista ja siitä on saatu kiitosta.

Kaikille SeAMKista nuorten ja aikuisten koulutuksista vuosina 2009-2012 valmistuneille lähetettyyn kyselyyn vastasi loka-marraskuussa 2013 yhteensä 1 268 henkilöä. 

Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasivat tutkijayliopettaja, dosentti Elina Varamäki, tilastotieteen lehtori Tarja Heikkilä sekä tutkija Marja Katajavirta.

Lisätietoja:

Tutkimuksen vastuullinen tutkija: Elina Varamäki, elina.varamaki@seamk.fi, 040-8305 189

Ammattikoulun rehtori: Tapio Varmola, tapio.varmola@seamk.fi, 040-8304 100

 

 

 

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa voi opiskella kuudella eri koulutusalalla ja suorittaa tutkinnon 20 eri koulutusohjelmassa. SeAMKissa on noin 4500 opiskelijaa ja vuosittain lähes 500 ulkomaista opiskelijaa. Korkeakoulu on myös vahvasti mukana sekä valtakunnallisessa että maakunnallisessa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyössä. 

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs