Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » SeAMKin tutkimus: Yritysostot erinomainen tapa ryhtyä yrittäjäksi ja kasvattaa yritystä

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMKin tutkimus: Yritysostot erinomainen tapa ryhtyä yrittäjäksi ja kasvattaa yritystä

Tiedote.
Julkaistu: 03.10.2013 klo 11:30
Julkaisija: Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Yritys- ja liiketoimintaostot ovat erinomainen keino sekä ryhtyä yrittäjäksi että kasvattaa jo olemassa olevaa yritystoimintaa. Peräti 83 prosenttia ostajista ja jatkajista pitää omistajanvaihdosta onnistuneena, mikä on huomattavasti enemmän kuin yleinen näkemys omistajanvaihdosten ja yrityskauppojen onnistumisesta. Tiedot käyvät ilmi tänään julkistetusta tutkimuksesta.

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tehty tutkimus paljastaa, että ostajat olivat myös tyytyväisiä ostokohteen hintaan, sillä kolme neljäsosaa vastaajista ostajista piti kauppahintaa oikeana tai jopa edullisena ja vain neljäsosa kalliina.

 

- Yritys- tai liiketoimintaostoja pitäisikin nykyistä enemmän tarjota sekä koulutuksessa, valmennuksessa että yritysneuvonnassa varteenotettavana vaihtoehtona ryhtyä yrittäjäksi tai kasvattaa yritystä, tutkimuksen vastuullinen johtaja Elina Varamäki Seinäjoen ammattikorkeakoulusta kertoo.

 

- Etenkin tässä tilanteessa, kun ostettavia yrityksiä ja liiketoimintoja on paljon tarjolla, on hyvien ostokohteiden kartoitukseen erinomainen mahdollisuus.

 

Suomessa on yli 70 000 yli 55-vuotiasta yrittäjää, ja seuraavan kymmenen vuoden aikana yrittäjän eläkkeelle jäämisen takia myyntiin on tulossa lähes 30 000 yritystä.

- Yleinen käsitys on, että yritys- ja liiketoimintaostot ovat riskialttiita, lähinnä isot yritykset tekevät niitä ja että niissä on paljon ongelmia. Tutkimus osoittaa, että käsitys on liioiteltu, Varamäki sanoo.

 

Tutkimus selvitti omistajanvaihdoksia nimenomaan pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta; ostokohteista yli 70 prosenttia oli mikroyrityksiä eli työllistivät enintään 10 työntekijää.

 


Omistajanvaihdoksissa vain vähän ongelmia – arvonmääritys ja korkea hintapyyntö niistä suurimmat

 

Arvonmääritys ja myyjän korkea hintapyyntö olivat ostajien näkökulmasta suurimmat ongelmat omistajanvaihdosprosessissa. Muut ongelmat koettiin erittäin vähäisinä. Yleensä keskustelussa eniten esiin nousevat verotukselliset ja rahoitukselliset ongelmat eivät korostu ostajien näkökulmasta. On kuitenkin muistettava, että tutkimus koski vain niitä omistajanvaihdoksia, jotka toteutuivat. Vastaajat olivat siis esimerkiksi saaneet rahoitusta.

- Sukupolvenvaihdoksissa verotus koettiin jonkin verran suurempana ongelmana kuin perheen ulkopuolisissa vaihdoksissa, mutta ei sielläkään merkittävänä ongelmana, Varamäki sanoo.

 

 

Ostajat kehittävät ja kasvattavat yrityksiä

 

Tutkimus osoittaa, että omistajanvaihdoksen jälkeen ostajat ja jatkajat kehittävät yrityksiä ja niiden liiketoimintaa. Heikosta taloussuhdanteesta huolimatta yritykset ovat myös kasvaneet.

 

- Omistajanvaihdoksella voi kehittää pienen yrityksen liiketoimintaa tehokkaasti. Omistajanvaihdos tarjoaa usein uuden alun yritykselle, kun koulutetut ja kokeneet ostajat kehittävät yrityksen strategiaa, toimintatapoja, johtamista ja järjestelmiä. Lisäksi ostajat ovat yleensä kasvuhalukkaampia kuin yritystoiminnasta luopuvat myyjät ovat olleet, Varamäki sanoo.

 

 

Ostaja löytyy läheltä – matalan kynnyksen alueellisille neuvontapisteille tarvetta

 

Yritys ostetaan läheltä. Peräti 79 prosenttia ostajista osti yrityksen joko koti- tai naapurikunnastaan. Ostajat ja myyjät myös yleensä tuntevat toisensa, sillä yli 60 prosenttia ostajista tunsi entuudestaan ostokohteen eli he joko olivat perhepiiristä, työskentelivät yrityksessä tai muuten vain tunsivat yrityksen. Merkittävä osa yrityksistä ei tule julkiseen myyntiin koskaan, ja ostetut yritykset ovat yleensä pieniä.

 

- Matalan kynnyksen alueellisille omistajanvaihdosasiantuntijapalveluille ja neuvontapisteille on sijansa, Varamäki toteaa.

 

Varamäen mukaan yritysvälittäjät eivät yleensä ole kiinnostuneita aivan pienimmistä yrityksistä, ja toisaalta pienimmillä yrityksillä on yleensä vähemmän rahaa hankkia kaikkia palveluita yksityisiltä markkinoilta. Mikroyrityksiä on kuitenkin paljon, niiden merkitys on kansantaloudellisesti suuri ja suurin osa omistajanvaihdoksista koskee niitä.

 

- Koska omistajanvaihdokset ovat paikallisia, kuntien ja alueiden elinkeinotoimissa pitäisi edistää omistajanvaihdoksia aktiivisesti. Omistajanvaihdosten edistäminen sopii erinomaisesti myös yrittäjäjärjestöjen rooliin, Varamäki sanoo.Yritysten ostajat ja myyjät tarvitsevat apua – palvelutarjotin paras vaihtoehto

 

Varamäen mukaan omistajanvaihdoksia edistäminen auttaisi tukemaan kasvuyrittäjyyttä ja houkuttelemaan lisää ihmisiä yrittäjiksi. Hän korostaa, että ostaja ja myyjä tarvitsevat tietoa asiantuntijapalveluista, jotta he löytävät sopivan palvelun ja tunnistavat yksilöllisen palvelupolkunsa omistajanvaihdoksen toteutukseen.

 

- Tämä edellyttää selkeää omistajanvaihdospalvelujen palvelutarjotinta, joka kattaa yksityisten ja julkisten toimijoiden palvelut. Palvelutarjotinta tarvitaan sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla.

 

Varamäen mukaan yrittäjät tarvitsevat palveluita sekä ostajille että myyjille, sillä  näiden tarpeet eroavat selvästi toisistaan. Palvelutarpeissa on myös ostajan osaamisesta ja ostokohteen ominaisuuksista riippuvia eroja.

 

- Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, että ostaja saa oikea-aikaista ja tarpeitaan vastaavaa asiantuntijapalvelua, sillä yrityksen omistajanvaihdoksen jälkeisen kehittymisen ja kasvun kannalta ostajan osaaminen ja tukipalvelut ovat keskeisiä, Varamäki sanoo.

 

 

Tutkimuksesta

 

Tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2013. Tutkimus kohdistettiin vuosina 2008 – 2012 omistajanvaihdoksen toteuttaneille ostajille ja jatkajille ympäri Suomea. Koska omistajanvaihdoksen toteuttaneita ei pystytä tunnistamaan valmiista tiedostoista, koottiin ostajista ja jatkajista tietoa omistajanvaihdosasiantuntijaverkoston avustuksella. Lisäksi Finnvera Oyj välitti kyselyn omille kohderyhmään kuuluville asiakkailleen. Kaikkiaan vastauksia saatiin 357.  Seinäjoen ammattikorkeakoulu toteutti tutkimuksen ESR-rahoituksella osana Omistajanvaihdos osana liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua -hanketta. Tutkimusta olivat Varamäen lisäksi toteuttamassa Tarja Heikkilä, Juha Tall, Anmari Viljamaa sekä Aapo Länsiluoto.

 

Lisätietoja

Tutkimuksen vastuullinen johtaja: Dosentti, KTT Elina Varamäki, elina.varamaki@seamk.fi, 040-830 5189

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/64381/B74.pdf?sequence=1

 

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa voi opiskella kuudella eri koulutusalalla ja suorittaa tutkinnon 20 eri koulutusohjelmassa. SeAMKissa on noin 4500 opiskelijaa ja vuosittain lähes 500 ulkomaista opiskelijaa. Korkeakoulu on myös vahvasti mukana sekä valtakunnallisessa että maakunnallisessa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyössä.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs