Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » SAMOKin Visiopaperissa linjoja moderniin korkeakoulutukseen

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

SAMOKin Visiopaperissa linjoja moderniin korkeakoulutukseen

Tiedote.
Julkaistu: 13.06.2016 klo 10:00
Julkaisija: Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

På svenska se nedan


Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK julkistaa koulutuksen tulevaisuuden linjoja valottavan Visiopaperinsa juhlaseminaarissaan maanantaina 13.6. Helsingissä Ostrobotnialla. Seminaari juhlistaa liiton sekä ammattikorkeakoulutuksen 20-vuotista taivalta.

“Visiopaperi on katsaus siihen, mitä SAMOK näkee keskeisenä tulevaisuuden koulutuksessa sekä opiskelijan, yhteiskunnan että korkeakoulujen kannalta”, paperia luotsannut SAMOKin koulutuspoliittinen asiantuntija Anni Vesa valottaa.

Visiopaperin keskeisiä teemoja ovat kansainvälistyminen, osaamisen ja tiedon välinen ristiveto, korkeakoulutukseen valmentautuminen sekä korkeakouluopetuksen sisällöt ja pedagogiikka, työelämäyhteyksiä unohtamatta.

“Olemme mielestäni käsitelleet monipuolisesti modernin korkeakoulutuksen eri puolia. Vision mukainen korkeakoulutus on aidosti kansainvälistä, innostavaa, monipuolista ja laajasti työelämän haasteisiin valmentavaa. Vaikka tähtäin onkin pidetty 20 vuoden päässä, moni visioista on toteutettavissa jo tämän päivän ammattikorkeakoulutuksessa”, Vesa kertoo. 

Vision luominen kirjattiin liiton vuoden 2015 toimintasuunnitelmaan yhdeksi keskeiseksi projektiksi. Tarkoituksena oli luoda raikas näkemys tulevaisuuden korkeakoulutuksesta ilman, että se jumiutuu liiaksi SAMOKin olemassa oleviin linjoihin tai nykyiseen toimintaan.

Alkuun visiota työstämässä oli seitsenhenkinen, kokonaan liiton ulkopuolinen korkeakoulutuksen asiantuntijaryhmä. Ryhmän ainut tehtävänanto oli keskustella vapaasti tulevaisuuden koulutuksesta. Tämän perusteella syntyi Visiopaperin ensimmäinen versio. Myöhemmin opiskelijakuntien toimijoista kerättiiin kasaan sisäinen visioryhmä, joka hioi paperin lopulliseen muotoonsa tuoden visioon mukaan erityisesti opiskelijoille tärkeitä teemoja.

Visiopaperi ei ohjaa liiton toimintaa, mutta se toimii taustapaperina ja siitä voidaan myöhemmin nostaa teemoja esimerkiksi SAMOKin poliittiseen ohjelmaan.

Visopaperi löytyy SAMOKin verkkosivuilta pdf-muodossa osoitteessa: http://samok.fi/2016/06/13/visiopaperi/

Lisätietoja:
Anni Vesa, koulutuspoliittinen asiantuntija, p. 050 389 1014, anni.vesa@samok.fi

 

***

 

SAMOK målar upp visioner för en modern högskoleutbildning

Finlands studerandekårers förbund - SAMOK publicerar under sitt jubileumsseminarium sin vision som belyser framtida riktlinjer för utbildningen. Seminariet, som uppmärksammar förbundets och yrkeshögskoleutbildningens 20-årsjubileum, arrangeras måndag 13.6 på Ostrobotnia i Helsingfors.

”Visionen är en översikt av vad SAMOK anser att är det viktigaste inom utbildningen i framtiden ur såväl studerandes, samhällets som högskolornas perspektiv”, berättar SAMOKs utbildningspolitiska sakkunniga Anni Vesa, som lett arbetet med framtidsdokumentet.

Centrala teman är internationalisering, skärningspunkterna mellan kompetens och kunskap, förberedelser inför högskolestudier samt den högre utbildningens innehåll och pedagogik – arbetslivskontakter icke att förglömma.

”Visionen tar mångsidigt upp olika perspektiv på en modern högre utbildning. En högskoleutbildning som följer visionen skulle vara genuint internationell, engagerande och mångsidig samt förbereda studerande på arbetslivets utmaningar. Även om vi hållit sikten på 20 år från nu, så kunde mycket av det vi föreslår genomföras redan inom den befintliga yrkeshögskoleutbildningen”, konstaterar Vesa.

Att förbundet skulle utarbeta en vision var en av de centrala punkterna i förbundets verksamhetsplan för 2015. Avsikten var att komma med fräscha infallsvinklar på den framtida högre utbildningen utan att för den skull låsa sig vid SAMOKs nuvarande ståndpunkter eller verksamhet.

Arbetet med visionen inleddes av av sju personers arbetsgrupp som bestod helt av externa experter på högre utbildning. Gruppens enda uppgift var att fritt diskutera framtidens utbildning. Utifrån det arbetet föddes den första versionen av visionen. Senare tillsattes en intern visionsgrupp bestående av representanter för studerandekårerna. Den gruppen filade på det slutliga dokumentet och inkluderade särskilt teman som är viktiga för studerande.

Visionen styr inte förbundets verksamhet, utan fungerar som ett bakgrundsdokument från vilket förbundet kan lyfta teman att närmare behandla till exempel i SAMOKs politiska program.

Visionen kan du ladda ner på SAMOKs webbplats som pdf-fil på adressen: http://samok.fi/2016/06/13/visiopaperi/ 


Mer information:
Anni Vesa, utbildningspolitiskt sakkunnig, tfn 050 389 1014, anni.vesa@samok.fi

 

 

Liitetiedostot

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs