Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » SAMOK, SAKKI, OSKU ja Akava: Ammatillisen koulutuksen reformissa keskityttävä laadun kehittämiseen

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

SAMOK, SAKKI, OSKU ja Akava: Ammatillisen koulutuksen reformissa keskityttävä laadun kehittämiseen

Tiedote.
Julkaistu: 16.03.2016 klo 06:00
Julkaisija: Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

Kannanotto

På svenska se nedan

Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI, Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ja korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava ovat huolestuneita koulutuksen laadusta hallituksen suunnitteleman ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä. Järjestöt painottavat, että koulutuksen laadun säilyttäminen tai parantaminen tulee asettaa keskeisimmäksi tavoitteeksi uudistuksia tehtäessä. On mahdollista, että korkeakoulut eivät koulutuksen laadun heiketessä enää hyväksy ammatillisen tutkinnon suorittaneita opiskelijoiksi.

 

“Väylä ammattikoulusta korkeakouluun on pidettävä auki jatkossakin. 16-vuotiaalta yläkoululaiselta ei voida odottaa ratkaisuja, joilla hän naulaa itsensä tiettyyn alaan ja koulutustasoon loppuelämäkseen. Elinikäisen oppimisen mallin mukaisesti ammatillisessa koulutuksessa tulee saada opetusta, joka on korkealaatuista ja joka antaa mahdollisuuden edetä korkeakouluopintoihin myös reformin jälkeen”, sanoo OSKUn puheenjohtaja Rene Stolt.

 

“Laadun varmistamiseksi opintoja pitää siirtää opiskelijakeskeiseen suuntaan. Tämä edellyttää että ohjausta on riittävästi ja että opintoja voi henkilökohtaistaa. Opiskelijoiden ja opettajien toimintaympäristöä muutettaessa on tärkeää, että opettajille tarjotaan täydennyskoulutusta ja opiskelijoita tuetaan riittävästi reformin viemiseksi läpi kunnialla”, toteaa SAKKIn puheenjohtaja Musa Jallow.

 

“Koulutuksen laatua ei saa vaarantaa. On todellinen mahdollisuus, että ammattikorkeakoulutkin alkavat kaventaa ammatillista väylää tulevien nuorten mahdollisuuksia korkeakouluopintoihin, jos laatu heikkenee. Polku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin on oltava nuorille edelleen mahdollinen”, vaatii SAMOKin hallituksen puheenjohtaja Jemi Heinilä.

 

Akavan asiantuntija Miika Sahamies muistuttaa, että koulutuksen laadun merkitys tulee muistaa myös työpaikoilla tapahtuvassa opetuksessa. “Selkeänä trendinä on ollut opetuksen siirtyminen perinteisistä luokkatiloista työpaikoille. Kehitys itsessään ei ole huonoa, kunhan opiskelijan ohjaamisesta pidetään jatkossakin huolta ja osapuolten vastuut ja oikeudet on sovittu uudessa oppimisympäristössä.”

 

Järjestöt toivovat hallituksen ottavan huomioon myös opiskelijat ja oppilaitosten henkilöstön kärkihanketta valmisteltaessa. Vain vahvalla yhteistyöllä ja koulutuksen laatuun panostamalla saadaan aito kehitysohjelma säästöohjelman sijaan.

 


Lisätietoja:
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry, puheenjohtaja Rene Stolt, etunimi.sukunimi@osku.info, 0449776356

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry, puheenjohtaja Musa Jallow, etunimi.sukunimi@sakkinet.fi, 044 0824221

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry, puheenjohtaja Jemi Heinilä, etunimi.sukunimi@samok.fi, 0503891000

Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava ry, asiantuntija Miika Sahamies, etunimi.sukunimi@akava.fi,0505305366

 

Korkeakoulujen kevään yhteishaussa 16.3.-6.4.2016 haetaan syksyllä 2016 alkaviin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutuksiin. Korkeakouluissa on tarjolla noin 46 000 opiskelupaikkaa, joihin voi hakea suoritettuaan ammatillisen koulutuksen, lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon. Lisätietoja hausta on osoitteessa https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/ .

 

Ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Vuoden 2015 syksyllä alkaneeseen tutkintoon johtavaan koulutukseen yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa oli 52 126 ensisijaista hakijaa ammatillisella perustutkinnolla, ammattitutkinnolla tai erikoisammattitutkinnolla. Heistä opiskelupaikan vastaanotti yhteensä 13 960 henkilöä.

 

Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan koko ammatillinen koulutus. Nykyiset lait yhdistetään uudeksi sekä nuoria että aikuisia koskevaksi lainsäädännöksi. Lisäksi uudistetaan koulutuksen rahoitus, ohjaus, tutkintorakenne, koulutuksen toteuttamismuotoja sekä järjestäjärakennetta. Uudistus valmistellaan tiiviissä yhteistyössä ammatillisen koulutuksen kentän ja sidosryhmien kanssa. Reformin uudistukset tulevat voimaan vuoden 2018 alusta. Lisätietoa osoitteessa http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/ammatillisen_koulutuksen_reformi .

 

Ställningstagande

SAMOK, OSKU, SAKKI och Akava: Fokusera på kvalitet i reformen av yrkesutbildningen

Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK och arbetsmarknadsorganisationen för högre utbildade Akava är oroliga för utbildningens kvalitet i den reform av yrkesutbildningen som regeringen planerar. Organisationerna betonar att det viktigaste målet vid reformer måste vara att bevara eller förbättra kvaliteten. Det finns en risk att högskolorna inte längre antar studerande med yrkesexamen om kvaliteten på utbildningen sjunker.

 

”Möjligheten att fortsätta från yrkesutbildning till högskola måste finnas även i fortsättningen. Vi kan inte förvänta oss att en 16-åring ska kunna fatta beslut som låser hen vid en viss bransch och utbildningsnivå för resten av livet. I enlighet med modellen för livslångt lärande ska yrkesutbildningen erbjuda undervisning som är av hög kvalitet och som även efter reformen ger möjlighet att fortsätta till högskolestudier”, säger OSKUs ordförande Rene Stolt.

 

”För att garantera kvaliteten måste studierna bli mer studerandecentrerade. Det kräver att studerandena erbjuds tillräcklig handledning och att studierna kan anpassas individuellt. Då förändringar görs i studerandenas och lärarnas verksamhetsmiljö är det viktigt att lärarna erbjuds fortbildning och att studerandena får tillräckligt med stöd för att reformen ska kunna genomföras med hedern i behåll”, konstaterar SAKKIs ordförande Musa Jallow.

 

”Vi får inte riskera kvaliteten på utbildningen. Det finns en verklig risk att även yrkeshögskolorna börjar begränsa möjligheterna för yrkesutbildade unga att söka sig till högskolestudier om kvaliteten försämras. Vägen till yrkeshögskolor och universitet måste fortsättningsvis hållas öppen för unga”, kräver SAMOKs ordförande Jemi Heinilä.

 

Miika Sahamies, sakkunnig vid Akava, påminner om att det är viktigt att komma ihåg kvaliteten på utbildningen även i den undervisning som sker på arbetsplatser. ”En tydlig trend är att undervisningen flyttas från traditionella klassrum till arbetsplatser. Den här utvecklingen är inte i sig dålig, så länge handledning av studerandena tryggas och man kommit överens om vilka skyldigheter och rättigheter de olika parterna har i den nya lärmiljön.”

 

Organisationerna hoppas att regeringen beaktar även de studerande och personalen vid läroinrättningarna då den bereder spetsprojektet. Endast genom intensivt samarbete och genom att satsa på utbildningens kvalitet kan det bli ett genuint utvecklingsprogram istället för ett sparprogram.

 

 

Mer information:

Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU rf, ordförande Rene Stolt,fornamn.efternamn@osku.info, 044 977 6356

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI rf, ordförande Musa Jallow,fornamn.efternamn@sakkinet.fi, 044 082 4221

Finlands studerandekårers förbund - SAMOK rf, ordförande Jemi Heinilä, fornamn.efternamn@samok.fi, 050 389 1000

Centralorganisationen för högutbildade i Finland Akava rf, sakkunnig Miika Sahamies,fornamn.efternamn@akava.fi, 050 530 5366

 

I högskolornas gemensamma ansökan 16.3–6.4.2016 söker studerande till de utbildningar som inleds hösten 2016 vid yrkeshögskolorna och universiteten. Högskolorna erbjuder cirka 46 000 studieplatser. Till dem kan studerandena söka efter att ha avlagt yrkesutbildning, gymnasiet eller studentexamen. Du kan läsa mer om ansökan på adressenhttps://studieinfo.fi/wp/stod-for-studievalet/gemensam-ansokan/gemensam-ansokan-till-hogskolor/.

 

Att avlägga en grundexamen inom yrkesutbildningen, en yrkesexamen eller specialyrkesexamen ger behörighet att söka till fortsatta studier vid universitet eller yrkeshögskola. Till de examensinriktade utbildningarna vid universiteten och yrkeshögskolorna som inleddes hösten 2015 sökte 52 126 förstahandssökande med grundexamen från yrkesutbildning, yrkesexamen eller specialyrkesexamen. Av dem mottog totalt 13 960 en studieplats.

 

I reformen av yrkesutbildningen genomgår hela yrkesutbildningen en reform. De befintliga lagarna slås samman till ny lagstiftning som omfattar såväl unga som vuxna. Utöver det förnyas även utbildningens finansiering, examensstrukturen, formerna för att erbjuda utbildning samt strukturen för hur utbildningen ordnas. Reformen förbereds i tätt samarbete mellan yrkesutbildningen och dess intressegrupper. Reformens åtgärder träder i kraft i början av år 2018. Mer information (på finska) på adressenhttp://www.oph.fi/kehittamishankkeet/ammatillisen_koulutuksen_reformi.

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs