Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Rehtori Pertti Puusaaren puhe lukuvuoden avajaisissa Mustialassa 18.9.2013

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Rehtori Pertti Puusaaren puhe lukuvuoden avajaisissa Mustialassa 18.9.2013

Tiedote.
Julkaistu: 18.09.2013 klo 13:00
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Historia

Viime lukuvuoden alkaessa kerroimme sen olevan toimintamme 20. vuosi. Tänä vuonna pistämme paremmaksi. HAMKissa sanotaan nyt: Koulutusta vuodesta 1840 – Higher Education since 1840. Ja tänään olemme juuri siellä mistä tuo komea luku on peräisin, Tammelan Mustialassa, Lounais-Hämeessä. Eikä Mustiala ole ainoa pitkän historian omaava HAMKin yksikkkö: myös Evolla, Lepaalla ja Wetterhoffilla ovat yli satavuotiset perinteet ja kaikki muutkin ovat jo yltäneet kunniakkaaseen 50 vuoden ikään.

Miksi puhun historiasta uuden lukuvuoden alkaessa?

Elämme monin tavoin hankalia aikoja niin maailmankansalaisina, eurooppalaisina kuin suomalaisinakin. Globaalit ongelmat mm. luonnonvarojen riittävyydestä puhuttavat päivittäin, Eurooppa on taloudellisissa vaikeuksissa ja Suomen ylpeys Nokia on myyty, huoltosuhde heikkenee jne. Korkeakoulumaailmassa talouden kiristyminen tuntuu. Meillä HAMKissa se merkitsee ministeriöstä tulevan rahoituksen vähenemistä noin viidenneksellä seuraavan viiden vuoden aikana. Ammattikorkeakoulujen toimiluvat haetaan uudestaan. Niistä vastauksia on odotettavissa vuoden vaihteeseen mennessä.

Tuntuu vaikealta ja välillä ahdistaakin. Juuri silloin on hyvä katsoa taaksepäin ja miettiä, mistä kaikesta aiemmat sukupolvet ovat selviytyneet. Sodat, nälkävuodet, rutto… mitä nyt haluatkin.
Me haemme nyt voimaa historiasta ja lujista juurista. Meillä on vahva perusta josta pitää kiinni. Meillä on myös näyttöä kyvystä muuttua ja huomioida maailman muutos.

Mutta toki tarvitaan myös aivan käytännön toimia, joilla päästä yli tämän ajan ongelmista. Me teemme sen uudistamalla toimintaamme koulutuksen ja työelämälähtöisen tutkimuksen saroilla - ja oman alueemme toimijoiden tuella ja hyvällä yhteistyöllä.

Uudistamme koulutusta – ja taas tullaan numeroihin. Uuden oppimisen mallimme ovat 8–16, 24/7 ja 18–100. Nämä mahdollistavat opiskelun työpäivämallisena, ajasta ja paikasta riippumattomana virtuaaliopiskeluna sekä työssäkäyntiin joustavasti yhdistäen.

Hämeen ammattikorkeakoulun ylläpitäjä on koonnut uuteen toimilupahakemukseen kiteytystä tulevaisuuden suuntaviivoista.

Hakemuksen keskeiset perustelut ovat:
1. Hämeen ammattikorkeakoulu on alueen ainoa korkeakoulu. Sillä on erityinen merkitys toiminta-alueensa kehittymiselle. HAMKin hajautettu toimipisteverkosto on välttämätön Kanta-Hämeen ja Etelä-Pirkanmaan vahvojen seutukaupunkinen talousalueiden palvelemisessa. Olemme ilmaisseet selkeästi tahtomme toimia nykyisillä paikkakunnilla.

2. HAMK vahvistaa koulutustoiminnan tehokkuutta sekä työelämä- ja opiskelijalähtöisyyttä kolmella koulutuksen toteuttamismallilla. Näitä tuetaan virtuaalikampuksella. Opiskelijapalvelut toteutetaan yhtenäisesti, ja niitä ohjataan keskitetysti.

3. HAMK on vahva ulkoisen rahoituksen hyödyntäjä TK-toiminnassa. TK-toimintaa vahvistetaan edelleen perustamalla neljä työelämää palvelevaa tutkimusyksikköä kansainvälisine tutkimusryhmineen. HAMK on palkittu kaksi kertaa aluevaikuttavuuden huippuyksikkönä. Aluevaikuttavuutta koulutuksessa ja TK-toiminnassa vahvistetaan Työelämän lähipalvelut -mallilla.

4. HAMK on osa kansainvälistä korkeakouluyhteisöä, ja sillä on kolme strategista kehittämishakuista korkeakoulukumppania. Niiden kanssa HAMK on rakentanut painoaloilleen kansainväliset tutkimusryhmät. Osaamisen viennin erityinen vahvuus on ammatillinen opettajankoulutus.

5. HAMKilla on toimiva, (vuonna 2011) edistyneeksi arvioitu laadunvarmistusjärjestelmä, joka takaa keskeisten toimintojen ja palveluiden yhdenmukaisuuden ja tehokkuuden kaikessa toiminnassa.

6. Itsenäisten korkeakoulujen FUAS-liittouma vahvistaa HAMKin roolia kansainvälisenä toimijana laajalla metropolialueella. Liittouma tehostaa opiskelijapalveluja ja tukitoimintoja. HAMKilla on yhteiseen kehittämiseen sitoutunut kansainvälisten strategisten kumppaneiden verkosto.

7. HAMKin talous on vahva, henkilöstön osaaminen on kunnossa, kampukset ovat moderneja, toimitilat ovat omassa omistuksessa ja yhteiset palvelut on tehokkaasti organisoitu. Hämeenlinnaan muodostuu Suomen suurin ammattikorkeakoulupohjainen innovaatiokeskittymä.

Tällä toimilupakierroksella on vahva rakenteellisen kehittämisen leima. Toteuttaako HAMK riittävät rakenteelliset muutokset, kun linjauksena on jatkaa toimintaa nykyisillä paikkakunnilla. Siitä voi jokainen tehdä omat johtopäätöksensä.

1. HAMK lopettaa kolme toimipistettään Hämeenlinnan kantakaupungissa ja siirtää toiminnat Korkeakoulukeskukseen. Muutos koskee n. 2 000 opiskelijaa. Vuonna 2015 on syntynyt Suomen suurin ammattikorkeakoulupohjainen innovaatiokeskittymä.

2. HAMK uudistaa koulutuksen rakenteet kolmeksi opiskelijalähtöiseksi malliksi (8–16, 24/7, 18–100) vuoteen 2017 mennessä. Kehittäminen perustuu vahvaan digitalisaatioon sekä työelämäyhteistyöhön.

3. HAMK perustaa vuoteen 2015 mennessä neljä työelämälähtöistä tutkimusyksikköä vahvistamaan tutkimustoimintaa. Kehittäminen vastaa alueen tarpeisiin ja tehdään kansainvälisessä yhteistyössä.

4. HAMK vahvistaa edelleen Työelämän lähipalvelut -toimintamallia, jolla edistetään monipuolista työelämäyhteyttä.

Täällä Mustialassa olemme, ainakin tällaisen suomalaismiehen mielestä, elämän perusasioiden äärellä: maitoa, leipää, makkaraa ja olutta. Tuossa 50 km päässä Hämeenlinnassa opiskellaan mm. virtuaalisovellusten rakentamista ja naapurissa Forssassa opiskellaan mm. hyviksi hoitajiksi. Ja täälläkin muistamme, että HAMK on valtakunnan johtava ammattikorkeakoulutason luonnovara-alan kouluttaja. Juuri tässä on HAMKin rikkaus ja mahdollisuudet. Monialaisuus, erilaisten osaamisten yhdistäminen antaa meille loppumattomat mahdollisuudet olla hyödyksi omalle alueellemme, Suomelle ja ehkä vielä laajemminkin.

Uudistetussa strategiassamme on kohta, jossa todetaan ”korjataan heti”. Siitä on jo tehty monta hyvää sketsiä ja hauskoja sovelluksia arjen tilanteisiin. Mutta kyllä se on totta. Toivomme saavamme palautetta niin kumppaneiltamme kuin opiskelijoiltakin. Virheitä varmasti on, isoja ja pieniä, ja haluamme tarttua niihin rohkeasti ja reippaasti.

Näillä eväillä pyrimme saamaan uuden pysyvän toimiluvan jo tässä ensimmäisessä vaiheessa.

Olen käyttänyt puheessani paljon numeroita – ja on toki opiskelijanumero myös jokaisella opiskelijallamme. Mutta kyllä jokainen heistä on meille ihminen – tärkeä ja ainutkertainen. Olemme ylpeitä ja iloitsemme jokaisesta, joka on halunnut tulla hakemaan tietoja ja taitoja juuri HAMKista. Teemme parhaamme, että odotukset täyttyvät ja työelämään siirtyy HAMKissa oppinsa saaneita kelpo osaajia.

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs