Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Rakennusteollisuus RT jakoi vuoden 2011 apurahat

Rakennusteollisuus RT

Rakennusteollisuus RT jakoi vuoden 2011 apurahat

Tiedote.
Julkaistu: 22.11.2011 klo 12:45
Julkaisija: Rakennusteollisuus RT

Ilmastovaikutusten hallinta, Lean-tuotantofilosofia, korjausrakentaminen sekä tuottavuuden kehittäminen palkittujen väitöskirjahankkeiden aiheina

Rakennusteollisuus RT ry:n rakennusalan jatkokoulutusrahasto jakoi tänään vuoden 2011 apurahat neljälle ansioituneelle tutkijalle. RT jakaa vuosittain apurahoja jatkokouluttautumishankkeille suomalaisen rakentamisen ja sen kansainvälistymisen edistämiseksi. Apuraha myönnetään ensisijaisesti tohtorin tutkinnon suorittamiseen tähtäävään jatko-opiskeluun. Nyt yhdennentoista kerran jaetut apurahat saivat väitöskirjatyötään varten DI Tuuli Jylhä, DI Riikka Kyrö, TkL Jukka Lahdensivu ja DI Aki Aapaoja.

Myös tänä vuonna ehdolla olleet hankkeet olivat korkeatasoisia. Hankkeiden arvioinnissa kiinnitettiin huomiota niiden ajankohtaisuuteen sekä hankkeen sisällön ja tulosten vaikuttavuuteen alan liiketoiminta-alueiden ja niiden prosessien sekä uusien tuotteiden ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisessä. 

RT:n jatkokoulutusrahaston vuoden 2011 apurahojen saajat ja aiheet

 DI Tuuli Jylhä, Aalto yliopisto Kiinteistöliiketoiminta

Väitöskirjahanke ”Value creation in real estate business”, esittää kiinteistöliiketoiminnan (real estate business, REB) kentälle uudenlaisen ajattelutavan yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella kiinteistöliiketoiminnan toimintaympäristöä sekä siihen liittyviä prosesseja ns. Lean-johtamisen avulla. Työn empiirisen aineiston ja Lean-kirjallisuuden perusteella tavoitteena on luoda ns. LeanREB-malli, joka tukisi yritysten arvon luontia kiinteistöliiketoiminnassa. Malli tarjoaa kiinteistöliiketoiminnan yrityksille laajemman näkökulman omien liiketoimintaprosessien tehostamiseen sekä asiakasarvon luomiseen.

 DI Riikka Kyrö, Aalto yliopisto Kiinteistöliiketoiminta

Väitöskirjahanke ”Rakennetun ympäristön ilmastovaikutusten hallinta kiinteistöjohtamisen näkökulmasta”, jossa kartoitetaan rakennusten käytönaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä sekä päästöjen vähentämismahdollisuuksia elinkaarimallinnuksen avulla. Tutkimuksen painopiste on rakennusten käytönaikaisessa energiankulutuksessa, ja ensisijaisena tavoitteena selvittää kiinteistöjen ammattimaisen käytön, eli kiinteistö- ja energiajohtamisen vaikutusmahdollisuuksia. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi kiinteistöalan ympäristöjohtamisen toimintamallien kehittämisessä ja tutkimuksessa esitetty helppokäyttöinen kasvihuonekaasupäästöjen elinkaaripohjainen laskentatyökalu on mahdollista ottaa sellaisenaan käyttöön esimerkiksi isännöintipalveluyrityksissä.

 TkL Jukka Lahdensivu, Tampereen teknillinen yliopisto Talonrakennustekniikka

Väitöskirjahanke ”Durability Properties and Actual Deterioration of Existing Concrete Fasades and Balconies” Tutkimuksessa on tarkasteltu laajaan kuntotutkimusaineistoon perustuen 1960-1996 rakennettujen betonielementtikerrostalojen julkisivu- ja parveke-elementtien säilyvyysominaisuuksia sekä vaurioitumiseen johtaneita todellisia syitä Suomen ilmastossa. Tutkimustulosten perusteella on mahdollista arvioida koko Suomen betonielementtirakennuskannan teknistä korjaustarvetta sekä laatia todelliseen vaurioitumiseen perustuvia käyttöikämalleja nykyiselle osin jo vaurioituneelle rakennuskannalle. Lisäksi tutkimustuloksien perusteella voidaan arvioida nykyisen betonielementtirakennuskannan sopeutumista ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin ja toisaalta varautua niihin ennakolta.

 DI, Aki Aapaoja, Oulun Yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Väitöskirjahanke ”Rakennusteollisuuden arvontuoton kasvattaminen integroituja projektitoimituksia ja toteutuksen suunnittelumallia hyödyntäen”. väitöstutkimuksen päätavoitteena on luoda rakennusteollisuuteen sopiva kokonaistaloudellisen ja toiminnallisen tehokkuuden varmistava toimittajia integroiva toimintamalli. Kehitettävä malli mahdollistaa rakennusteollisuuden projektien osapuolten välisen tehokkaan ja tuottavan yhteistyön; projektien tuottaessa tilaajalle entistä enemmän lisäarvoa sekä kokonaisoptimaalisemman lopputuloksen muun muassa paremman laadun, pienempien kustannusten, vähentyneiden myöhästymisten ja toimijoiden osaamisten synergiaan perustuvien innovaatioiden muodossa. Mallin hyödyt kohdentuvat myös rakennusteollisuuden tuottavuuden kasvuun ja kehitykseen.

Korkeatasoinen tutkimus on edellytyksenä laadukkaalle opetukselle ja tae sille, että alalle saadaan parhaita osaajia. Rakennusteollisuudessa tarvitaan uudenlaista näkökulmia ja uutta osaamista, sillä alan tutkimus-, kehi-tys- ja innovaatiotoiminnassa on tapahtumassa merkittäviä muutoksia.

 Lisätiedot: johtaja Jukka Pekkanen, puh. 050 527 6966

 

 

 

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan yritysten elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi. Viiden toimialan yhteensä yli 2 600 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 15 miljardia euroa. Tämä tiedote on myös Rakennusteollisuus RT ry:n verkkosivuilla osoitteessa: http://www.rakennusteollisuus.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs