Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Pamfletti ruotii nuorisotakuun arkea ja politiikkaa

Nuorisotutkimusseura ry

Pamfletti ruotii nuorisotakuun arkea ja politiikkaa

Tiedote.
Julkaistu: 15.04.2014 klo 10:30
Julkaisija: Nuorisotutkimusseura ry

Nuorisotakuu on Jyrki Kataisen hallituksen kärkihankkeita. Nuorisotakuun tarkoituksena on taata nuorille työ-, koulutus- ja kuntoutuspaikkoja ja ehkäistä syrjäytymistä. Takuu tuli voimaan vuoden 2013 alusta. Se on ollut merkittävä yhteiskunnallinen hanke, joka on nostattanut toivoa ja johon on kiinnitetty paljon odotuksia.

 

Nyt on pohdiskelun ja väittelyn aika. Nuorisotutkimusverkoston julkaisema pamfletti Nuorisotakuun arki ja politiikka pureutuu nuorisotakuuseen 46 kirjoituksen voimin. Nuorisotakuuta tarkastellaan kirjoituskokoelmassa muun muassa nuorten, päättäjien, kunnan, yrittäjien, virkamiesten ja nuorisotyöntekijöiden näkökulmista. Kirjoittajina on sankka joukko eturivin nuorisopolitiikan, tutkimuksen ja nuorten parissa tehtävän työn asiantuntijoita.

 

Värikäs, vaihteleva ja ristiriitainen kokoelma ottaa kantaa nuorisotakuuta koskevaan keskusteluun. Kirjoittajat analysoivat nuorisotakuusta käytyä keskustelua, pohtivat sen asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja kansainvälisillä kentillä, tutkivat aatteita ja arvoja sen takana sekä miettivät takuulle vaihtoehtoja.

 

 

Särmikkäitä näköaloja nyky-yhteiskuntaan ja nuorisopolitiikkaan

 

Nuorisotakuu tarjoaa luontevan kehyksen julkisen keskustelun ohella myös poliittiselle debatille, olivatpa aiheena nuoret koulutus- ja työmarkkinoilla tai laajemmat kysymykset nuorten yhteiskuntasuhteesta ja kansalaisuudesta, sukupolvien välisestä solidaarisuudesta tai osallisuudesta ja ulkopuolisuudesta.

 

Kirjassa nuorisotakuu asettuu laaja-alaiseen yhteiskunnalliseen ympäristöönsä. Nuorisotakuu on ikkuna, jonka kautta kirja valottaa monia tärkeitä nykynuoruuteen liittyviä teemoja: syrjäytymistä, asunnottomuutta, työttömyyttä, nuoria maahanmuuttajia, lastensuojelua, nuorten liikuntaharrastuksia, sukupolvien kohtaamisia ja murtumia, syrjäseutujen nuorten elämää.

 

Nuorisotakuun arki ja politiikka jakautuu neljään osaan. Ensimmäisessä osassa pohditaan nuorisotakuussa heijastuvaa nuoruuskuvaa ja toimenpideohjelman valmistelussa tehtyjä ratkaisuja. Toisessa ja kolmannessa osassa tutkitaan nuorisotakuuta poliittis-hallinnollisena toimenpideohjelmana ja yhteiskuntapolitiikan osana. Neljännessä osassa pureudutaan nuorisotakuun institutionaalisiin käytäntöihin ja sukupolvien välisiin valtasuhteisiin.

 

Kirja valaisee, miten nuorisotakuu on tuonut nuorten elämän prekaarit olosuhteet parrasvaloihin: sosiaalista vastuuta pienenevästä ikäluokasta ei kukaan voi helpolla paeta. Tästä kertoo julkisen huomion ohella nuorisotakuuseen sisältyvä merkittävä taloudellinen satsaus nuoriin. Samaan aikaan kirjoituksista huokuu huoli siitä, että nuorisotakuu hallitsee keskustelutilaa niin vahvasti, että muut nuorisokysymykset uhkaavat jäädä marginaaliin tai takuuajattelu sumentaa niiden monisyistä hahmottamista.

 

Nykynuorten erot ja sukupolvien eriarvoisuudet tunnistettava paremmin

 

Kirja peräänkuuluttaa herkkyyttä erilaisten nuorisoryhmien monitulkintaiselle arjelle, josta yhtä takuuvarmaa elämänkaarta on turha yrittää piirtää. Kirjassa haastetaan nuoruuden yksipuoliset oletusarvot. Kaikilla ei ole tukenaan Suomen kansalaisuutta, monipuolista kielitaitoa, oma-aloitteisuutta, perheen tukea, peruskoulun päättötodistusta, käytössään vähintään keskisuuren kaupungin palveluja ja halua päästä osaksi työyhteiskunnan normikansalaisuutta. Takuussa polkuja ja palveluja tarjotaan nuorille välillä jopa sanktion uhalla, mutta varmaa takuuta ei ole palvelujen laadusta tai niiden yksilöllisestä osuvuudesta nuoren kokemusvakassa ja elämäntilanteessa. Todistuksetkaan eivät väistämättä takaa enää mitään, jos ne eivät vastaa työelämän tarpeita. Kirja tarjoaa monipuolisesti vaihtoehtoisia näkökulmia erilaisten nuorisoryhmien ja niiden välisten erojen ymmärtämiseen sekä sukupolvien eriarvoisuuden tunnistavaan poliittiseen ohjaukseen.

 

Julkaisun tiedot

Nuorisotakuun arki ja politiikka, toim. Anu Gretschel, Kari Paakkunainen, Anne-Mari Souto & Leena Suurpää. 2014. NTS/NTV julkaisuja 150, sarja: Liike, verkkojulkaisuja 76.

ISBN (nid) 978-952-5994-58-2, ISBN (PDF) 978-952-5994-59-9, ISSN (nid) 1799-9219, ISSN (PDF) 1799-9227, Kirjastoluokitus: 01.53, 30.1, 32, 36, 30.7, 36.13. 224 s., 28 euroa.

 

Julkistustilaisuus 15.4. klo 9.00–10.30 Savoy-teatterissa Helsingissä: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/tapahtumat/nuorisotakuun-arki-ja-politiikka

 

Lisätietoja

Leena Suurpää, tutkimusjohtaja, Nuorisotutkimusverkosto, puh. 050 543 8251, leena.suurpaa@nuorisotutkimus.fi

Anne-Mari Souto, tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto, puh. 050 527 6478, anne-mari.souto@uef.fi

Kari Paakkunainen, yliopisto-opettaja, Helsingin yliopiston Avoin yliopisto, puh. 050 319 9501, kari.paakkunainen@helsinki.fi

Anu Gretschel, erikoistutkija, Nuorisotutkimusverkosto, puh. 040 516 9189, anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi

 

Arvostelukappaleiden tilaukset ja tilaukset kirjakauppoihin

tilaukset@nuorisotutkimus.fi

 

Muut tilaukset

www.nuorisotutkimusseura.fi/catalog (tulossa kauppaan lähempänä julkistustilaisuutta)

 

Verkkoversio tulee 15.4. osoitteeseen http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkojulkaisut 

 

Kirjan sisällysluettelo

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/nuorisotakuun-arki-ja-politiikka/sisallys

 

 

 

 

Nuorisotutkimusseura ry on tieteellinen seura, joka edistää nuorisotutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti. Nuorisotutkimusverkosto on seuran osana toimiva tutkijayhteisö, joka tuottaa monitieteistä akateemista tutkimusta sekä vaikuttaa tutkimuksillaan yhteiskuntapolitiikkaan ja nuorisotyön kehittämiseen. Nuorisotutkimusseuran julkaisusarjassa julkaistaan niin akateemista kuin soveltavaakin tutkimusta sekä yhteiskunnallisia puheenvuoroja. Seura julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Nuorisotutkimus-lehteä.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs