Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen kuukausiposti 5/2014

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen kuukausiposti 5/2014

Tiedote.
Julkaistu: 21.05.2014 klo 10:59
Julkaisija: Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

 

SISÄLTÖ

1. UUSIMMAT JULKAISUT

  • Yliopistokoulutuksen maksullisuuspuhe Q-metodologinen tutkimus politiikan toimijoiden suhtautumistavoista koulutuksen maksullisuuteen

  • Korkeakoululiikunnan barometri 2013 Korkeakoululiikunnan suositusten toteutuminen ja opiskelijoiden liikunta-aktiivisuus

  • Moninkertaiset kouluttautujat Helsingin yliopistossa

2. MENEILLÄÄN OLEVIEN HANKKEIDEN KUULUMISIA

  • Toimintamalli nuorisotakuun ja ohjauksen tueksi kehitteillä NYT-hankkeessa

  • Opiskelijabarometrin pitkittäisotannan tiedonkeruu loppusuoralla: vastausaktiivisuus n. 50 %

3. MUUTA

  • Otuksen toiminnanjohtaja Jussi Junni siirtyy uusiin tehtäviin elokuussa

  • Säätiössä aloittanut toukokuussa kaksi uutta korkeakouluharjoittelijaa

____________________________________________________________________________

1. UUSIMMAT JULKAISUT

 

Yliopistokoulutuksen maksullisuuspuhe – Q-metodologinen tutkimus politiikan toimijoiden suhtautumistavoista koulutuksen maksullisuuteen

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus julkaisi huhtikuussa Suvi Pulkkisen tutkimuksen yliopistokoulutuksen maksullisuuspuheesta. Tutkimuksessa selvitettiin koulutuksen maksullisuudesta käytävän keskustelun luonnetta. Tutkimuksen aineisto kerättiin pääasiassa valtakunnallisista sanomalehdistä vuosilta 20102013 sekä 17 korkeakoulupolitiikan toimijan haastatteluista.

Tutkimuksesta selviää muun muassa, että keskustelua määrittävät erilaiset painavat talous- ja sosiaalipoliittiset tavoitteet, jolloin koulutuspoliittiset tavoitteet jäävät keskustelussa usein taka-alalle.  Juhlapuheissa maksuton koulutus ilmaistaan investointina yhteiskunnan tulevaisuuteen ja jopa tasa-arvon takaajana. Suomalaisten opiskelijoiden maksuja vastustavien puheenvuoroissa ehdotuksia maksujen käyttöönotosta on tyrmätty ”ultraliberalistisina” ja sivistysyliopiston ihanteen vastaisina. Maksujen kannattajien joukossa kuitenkin uskotaan, että maksuilla voitaisiin ratkaista suuria yhteiskunnallisia ongelmia, kuten valtiontalouden kestävyyden vajetta, yhteiskunnallisten erojen kasvua ja tehottomana pidettyä opiskelua. Kärjistäen on jopa sanottu, että maksuton koulutus on tulonsiirtoa köyhiltä rikkaille.

Tutkimus on luettavana osoitteessa:

http://www.slideshare.net/otusowl/2014-yok-maksullisuuspuhe

Voit myös tilata julkaisun kirjana Otuksen verkkokaupasta osoitteesta:

http://www.otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa

 

Korkeakoululiikunnan barometri 2013 – Korkeakoululiikunnan suositusten toteutuminen ja opiskelijoiden liikunta-aktiivisuus

Opiskelijoiden liikuntaliitto ry:n ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen yhteistyössä tuottama julkaisu Korkeakoululiikunnan barometri 2013 julkaistiin huhtikuussa. Juhani Saaren, Jussi Ansalan, Suvi Pulkkisen ja Janne Mikkosen kirjoittamassa raportissa tarkastellaan korkeakoululiikunnan suositusten toteutumista ja opiskelijoiden liikunta-aktiivisuutta.

Tutkimuksesta selviää, että opiskelijoiden liikuntamahdollisuudet vaihtelevat paljon. Verrattuna vuoden 2009 tietoihin liikunta ja liikuntapalvelut huomioidaan huomattavasti aiempaa paremmin korkeakoulujen strategioissa, mutta siitä huolimatta tutkimuksen perusteella vain muutama korkeakoulu täyttää korkeakoululiikunnan rahoituksen vähimmäissuositustason. Tämä aiheuttaa opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien vaihtelua.

Korkeakoulujen liikuntapalvelujen parantamisen ohella myös itse opiskelijoiden liikunnassa näyttäisi riittävän työsarkaa: Vain kolmannes opiskelijoista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Opiskelijan arkeen näyttää myös sisältyvän huolestuttavan paljon istumista luennoilla sekä työ- ja vapaa-ajalla.

Raportti on ladattavissa osoitteesta:

http://www.slideshare.net/otusowl/2014-korkeakoululiikunnan-barometri-2013-34939869 

 

Moninkertaiset kouluttautujat Helsingin yliopistossa 

Otus on julkaissut yhteistyössä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kanssa työpaperin “Moninkertaiset kouluttautujat Helsingin yliopistossa”.

Tutkimuksessa on yhdistetty 1070 kyselyvastaajan tiedot opiskelijarekisteristä poimittuihin tietoihin opintopistekertymästä. Opintojen etenemisen ohessa on tutkittu myös ensimmäistä ja toista korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden tyytyväisyyttä koulutusvalintoihinsa sekä kokemuksiin opiskelutaidoistaan.

Raportti on luettavissa osoitteessa:

http://www.slideshare.net/otusowl/2014-moninkertaiset-kouluttautujat2. MENEILLÄÄN OLEVIEN HANKKEIDEN KUULUMISIA

 

Toimintamalli nuorisotakuun ja ohjauksen tueksi kehitteillä NYT-hankkeessa

"NYT Nuorisotakuun toteutuminen ammatillisen koulutuksen rajapinnoilla" -hankkeessa toteutettiin keväällä kysely nuorisotakuun piiriin kuuluville nuorille. Kyselyssä selvitettiin kokemuksia nuorisotakuusta ja ohjauksesta sen puitteissa. Kyselyyn vastasi 2082 nuorta. Alustavien tulosten mukaan nuoret tuntevat nuorisotakuun tarjoamia palveluita heikosti ja lähes 70 prosenttia nuorista ei osaa arvioida, onko nuorisotakuu toteutunut heidän kohdallaan. Tulevaisuutensa suunnittelua nuoret pitävät järkevänä ja kokevat voivansa vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa, mutta tulevaisuus tuntuu epäselvältä ja sen suunnitteluun kaivataan konkreettista ja henkilökohtaista ohjausta.

Kyselyn ja keväällä 2013 kerätyn haastatteluaineiston pohjalta kehitetään toimintamalli nuorisotakuun ja ohjauksen tueksi. Hanke on tutkimus- ja kehittämishanke, jota toteutetaan yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Lisätietoja hankkeesta antavat Elina Lavikainen, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus (p. 050 365 8944, elina.lavikainen@otus.fi) sekä Laura Paaso, Oulun ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (laura.paaso@oamk.fi).

 

Opiskelijabarometrin pitkittäisotannan tiedonkeruu loppusuoralla: vastausaktiivisuus n. 50 %

Otuksen opiskelijabarometrin pitkittäisotannan tiedonkeruu on loppusuoralla. Tähän mennessä kyselyyn on nyt vastannut 2080 korkeakouluopiskelijaa. Vastausaktiivisuus on siis noin 50 prosenttia.

Ptikittäisotannan tulokset on tarkoitus saattaa tutkijoiden vapaaseen käyttöön kesän 2014 aikana.3. MUUTA

 

Otuksen toiminnanjohtaja Jussi Junni siirtyy uusiin tehtäviin elokuussa

Otuksen toiminnanjohtaja Jussi Junni siirtyy uusiin tehtäviin ja hänen seuraajansa aloittaa elokuussa 2014. Junni aloittaa toiminnanjohtajana Kirkon Akateemiset - AKI ry:ssä. Uuden henkilön rekrytointi-ilmoitus Otuksen toiminnanjohtajaksi oli avoinna16.4.-5.5., ja hakemuksia tehtävään saatiin 34 kappaletta. Uusi toiminnanjohtaja valittaneen 16.6. säätiön hallituksen kokouksessa.

 

Säätiössä aloittanut toukokuussa kaksi uutta korkeakouluharjoittelijaa

Otus on saanut kaksi uutta korkeakouluharjoittelijaa toukokuussa. Tuukka Salminen aloitti harjoittelijana NYT Nuorisotakuun toteutuminen ammatillisen koulutuksen rajapinnoilla -hankkeessa sekä Halloped-hankkeessa, joka koskee opiskelijaedustajien vaikutusmahdollisuuksia yliopistohallinnossa ja vuoden 2010 yliopistolakiuudistuksen vaikutuksia koettuihin vaikutusmahdollisuuksiin. Tuukan harjoittelu kestää kolme kuukautta, elokuun loppuun asti.

Vesna Holubek aloitti harjoittelijana Otuksella kansainvälisen MARIHE “Master in Research and Innovation in Higher Education” -maisteriohjelman kautta. Hän avustaa useissa Otuksen hankkeissa kesäkuun loppuun asti.

 

____________________________________________________________________________

 

Mikäli ette toivo jatkossa vastaanottavanne Otuksen kuukausipostia, ilmoitattehan siitä osoitteeseen posti@otus.fi.

Aurinkoista toukokuun jatkoa kaikille!

____________________________________________________________________________ 

 

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

Uutta tutkimustietoa
opiskelijoista ja opiskelusta.

Yhteiskunnalliseen keskusteluun.

 

http://www.otus.fi/

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs