Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Opiskelukykytyö jatkuu, vaikka projekti päättyy / Arbetet med studieförmåga fortsätter trots att projektet avslutas

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Opiskelukykytyö jatkuu, vaikka projekti päättyy / Arbetet med studieförmåga fortsätter trots att projektet avslutas

Tiedote.
Julkaistu: 13.06.2014 klo 11:55
Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Tiedote 13.6.2014
(Pressmeddelande finns på svenska nedan.)
Vapaa julkaistavaksi

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) koordinoima opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä edistävä Kyky-projekti päättyy kesäkuun lopussa, mutta opiskelukykytyö jatkuu. Vuonna 2011 alkaneen projektin aikana on kehitetty opiskelijoiden integroitumista, osallisuutta ja opiskelijajärjestötoimintaa sekä vakiinnutettu opiskelukyvyn edistäminen osaksi yliopistoyhteisöjen toimintaa.

“Opiskelukykyä voidaan edistää tukipalveluilla, mutta tärkeintä on opetus, joka vaikuttaa kaikkiin opiskelijoihin. Siksi keskeisessä asemassa onkin opetussuunnitelma ja sen johtaminen. Sillä vaikutetaan opiskelutaitoihin, yhteisöllisyyteen ja varmistetaan opintopolkujen esteettömyys”, projektipäällikkö Laura Heinonen sanoo ja jatkaa: “Parhaisiin tuloksiin johtaa suunnitelmallinen ja organisoitu opiskelukyvyn edistämistyö, mikä edellyttää yliopiston johdon sitoutumista ja edistymisen seurantaa.”

Työn tueksi projektissa on luotu kaikkien yhteiseen käyttöön opiskelukyky.fi-sivusto, jonne opiskelukykytyötä tukevat materiaalit on koottu vapaasti hyödynnettäviksi. Uutta materiaalia on muun muassa opiskeluympäristöjen saavutettavuudesta ja tiedonhankinnan ohjauksesta. Myös opintoihin kiinnittymisen itsearviointikysely (Nexus-kysely) on julkaistu kaikille avoimena versiona.

Uusinta uutta on juuri valmistunut Tussitaikurien tekemä video opiskelukyvystä. Video havainnollistaa tiiviisti opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä ja luo positiivista kuvaa oppimisesta. Se sopii näytettäväksi esimerkiksi uusille opiskelijoille.

Linkki videoon:
http://www.youtube.com/watch?v=kzn2JrVSDsM&feature=youtu.be

Lisäksi tietoa ja virikkeitä opiskelukyvyn vahvistamiseksi tarjoaa painettunakin löytyvä Innolla opiskelukykyä -materiaali. Materiaalia on vielä saatavilla, ja sitä voi tilata maksutta SYL:sta (yhteystiedot alla). Sähköinen versio löytyy osoitteesta http://www.opiskelukyky.fi/innolla-opiskelukykya-materiaali/.

“Myös SYL jatkaa opiskelukyvyn edistämistä. Jo nyt tämä tavoite on osa kaikkea toimintaamme niin opiskelijoita koskevissa koulutus- kuin sosiaalipoliittisissakin kysymyksissä”, SYL:n hallituksen jäsen Mari Kröger sanoo.

Kyky-projekti on SYL:n koordinoima ESR-rahoitteinen hanke ja osa laajempaa Campus Conexus II -projektia. Projektin osatoteuttajia ovat Aalto-yliopisto ja Tampereen yliopisto sekä niiden ylioppilaskunnat. Myös Campus Conexus II -projektissa tuotettua materiaalia löytyy opiskelukyky.fi-sivuilta.

Lisätietoja:
Hallituksen jäsen Mari Kröger, p. 044 906 5006, etunimi.sukunimi@syl.fi
Koulutuspoliittinen sihteeri Tapio Heiskari, p.041 515 2231, etunimi.sukunimi@syl.fi
http://www.opiskelukyky.fi/
Twitter ja Facebook: aihetunnus #opiskelukyky

------------------------------------

Pressmeddelande 13.6.2014
Får publiceras

Arbetet med studieförmåga fortsätter trots att projektet avslutas

Kyky-projektet för studieförmåga och gemenskap avslutas i slutet av juni, men arbetet med studieförmåga fortsätter. Projektet som inleddes år 2011 och koordinerades av Finlands studentkårers förbund (FSF) utvecklade integrering av studerande, delaktighet och verksamheten i studentorganisationer. Kyky-projektet har även etablerat främjande av studieförmåga i universitetsgemenskapernas verksamhet.

”Stödtjänster kan främja studieförmågan, men det viktigaste är undervisningen. Den påverkar alla studerande. Därför är undervisningsplanerna och hur de leds av yttersta vikt. Genom dem påverkas studiefärdigheter, gemenskap och säkras tillgängligheten i studiestigarna”, säger projektchef Laura Heinonen och fortsätter: ”Ett väl planerat och organiserat arbete för att främja studieförmågan är det som ger bäst resultat. Det i sin tur förutsätter att universitetsledningen förbinder sig till arbetet och att man följer upp hur arbetet framskrider.”

Inom projektet har man skapat den öppna webbplatsen opiskelukyky.fi för att stödja arbetet med att främja studieförmågan. Sidan har nyligen uppdaterats med material om bland annat åtkomlighet i studiemiljön och styrning av informationssökning. Även självutvärderingsenkäten Nexus om studieengagemang har publicerats som i en version öppen för alla.

Det allra nyaste på webbplatsen är en video om studieförmåga gjord av Tussitaikurit. Videon visualiserar koncist vilka faktorer som påverkar studieförmågan och ger en positiv bild av inlärning. En passande målgrupp för videon är exempelvis nya studerande.


Länk till videon:
http://www.youtube.com/watch?v=kzn2JrVSDsM&feature=youtu.be


Information och inspiration för att stärka studieförmågan finns även i tryckt form. Material återstår ännu och det kan beställas avgiftsfritt från FSF (kontaktinformation nedan). Den elektroniska versionen finns på adressen http://www.opiskelukyky.fi/innolla-opiskelukykya-materiaali/.

”Även FSF fortsätter främja studieförmågan. Redan nu finns den målsättningen i inkluderad i vår verksamhet inom såväl social- som utbildningspolitiska frågor som rör studerande”, säger FSF:s styrelsemedlem Mari Kröger.

Kyky-projektet är ett ESF-finansierat projekt koordinerat av FSF och en del av det bredare projektet Campus Conexus II. Projektpartner är Aalto-universitetet och Tammerfors universitet samt deras studentkårer. På webbplatsen opiskelukyky.fi finns även material som utvecklats inom projektet Campus Conexus II.

Mer information:

Styrelsemedlem Mari Kröger, tfn 044 906 5006, fornamn.efternamn@syl.fi

Högskolepolitisk sekreterare Tapio Heiskari, tfn 041 515 2231, fornamn.efternamn@syl.fi

http://www.opiskelukyky.fi/

Twitter och Facebook: hashtagg #opiskelukyky

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 135 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa.

SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa. SYL:n ydinosaamisalueita ovat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja kansainväliset asiat. Lisäksi SYL:ssä paneudutaan työelämään, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, ympäristöön ja kehitysyhteistyöhön liittyviin kysymyksiin.

www.syl.fi
www.facebook.com/SYL.FIN

www.twitter.com/SYL_FIN

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs